Otevřít hlavní menu

Změny

 
== Historie ==
ITU byla založena 17. května 1865 v [[Paříž|Paříži]], tehdy jako '''Mezinárodní telegrafní unie''', na popud francouzské vlády z potřeby koordinace [[Telegrafie|telegrafního]] provozu v Evropě. Toho dne totiž byla na Mezinárodní telegrafní konferenci podepsána Mezinárodní telegrafní konvence.<ref>https://www.itu.int/en/history/Pages/ITUBorn1865.aspx - The 1865 International Telegraph Conference</ref> Zakládající dokument podepsaly Evropskéevropské státy (i [[Napoleon III.|francouzský císař]] a [[Alexandr II. Nikolajevič|ruský car]]) vyjma [[Spojené království|Spojeného Království]]. Byla tím přijata mezinárodní [[Morseova abeceda]] (odlišná od původní americké). Později se její působnost ITU rozšířila na celý svět. Po vynálezu [[Telefon|telefonu]] a [[Rozhlas|rádia]] se její působnost rozšířila o koordinaci telefonního a později radiokomunikačního provozu. V roce 1924 byl zřízen Mezinárodní poradní sbor pro telegraf – CCIT a Mezinárodní poradní sbor pro telefon – CCIF, které byly v roce 1956 spojeny pod názvem CCITT. V roce 1927 byl zřízen Mezinárodní poradní sbor pro [[radiokomunikace]] – CCIR. V roce 1934 přijala Unie svůj dnešní název a v roce 1947 se stala odbornou organizací [[Organizace spojených národů|OSN]] (Specialized Agency) a byl zřízen Mezinárodní úřad pro zápis kmitočtů – IFRB (''International Frequency Radio Board''). ITU je ze všech organizací OSN nejstarší. Sídlem ITU se stala [[Ženeva]]. Nejvyšším orgánem je Konference vládních zmocněnců.
 
== Struktura a činnosti ==
Anonymní uživatel