Archeologická kultura: Porovnání verzí

Přidáno 3 572 bajtů ,  před 3 lety
(sloučit)
(sloučení z Kultura (archeologie))
[[Soubor:Hallstatt_LaTene.png|odkaz=https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hallstatt_LaTene.png|náhled|Halštatská (žl.) a laténská kultura (zel.)]]
{{Sloučit|Kultura (archeologie)|tam}}
'''Archeologická kultura''' je soubor [[Archeologický nález|archeologických nálezů]] (artefaktů) i nehmotných pramenů (pohřební [[ritus]], obydlí atd.), které jsou charakteristické společnými znaky a pochází z dané doby a z určitého místa. Tyto nálezy by měly vytvářet obraz živé kultury již neexistujícího lidského společenství. Dříve se to tak chápalo v rámci kulturně chronologického paradigmatu, dnes se od tohoto schématu upouští.<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Renfrew
}}</ref>
 
== ReferencePrehistorické kultury ==
[[Soubor:Linear_Pottery_001.jpg|odkaz=https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linear_Pottery_001.jpg|náhled|Lineární keramika (Museum Marburg)]]
Jinak je tomu v archeologii [[Prehistorie|prehistorické]], kde jsou hmotné nálezy jediným zdrojem poznání. Protože o společnostech, které je vytvořily, nic jiného nevíme, užívají se charakteristické společné rysy těchto nálezů – například způsob pohřbívání, tvar, technologie a výzdoba nástrojů, zbraní a zejména [[Keramika|keramiky]] jako klasifikační princip. Je to ovšem klasifikace umělá, vytvořená archeology, a není jisté, nakolik lze určitou hmotnou kulturu ztotožnit s nějakým etnikem či skupinou, i když se to často děje.
 
Jedním z problémů je to, že nálezy a naleziště jsou jen málokdy zcela homogenní a že různé „kultury“ se někdy překrývají či prolínají. Tento jev se v zásadě vysvětluje dvěma odlišnými hypotézami:
 
* '''migrační hypotéza''' předpokládá, že kulturní změny a odlišnosti souvisejí s pohybem lidských skupin (populací);
* '''difuzní hypotéza''' naopak předpokládá, že různé technologie a vzory se lidé mohli naučit a převzít od kultur sousedních, jak je to běžné v historických dobách.
 
Kultury s dlouhým trváním se kromě toho rozdělují na různá období, například starší, přechodné a mladší. Protože se nálezy vyskytují ve vrstvách, užívá se někdy i označení spodní a svrchní.
 
Jednotlivé předhistorické kultury se označují:
 
* Podle prvního či hlavního naleziště, například kultura [[Magdalénská kultura|magdalénská]], [[Halštatská kultura|halštatská]], [[Laténská kultura|laténská]], [[Únětická kultura|únětická]], [[Komplex lužických popelnicových polí|lužická]] a pod. Nevýhodou tohoto způsobu je, že kultury, překračující současné hranice, se často označují jinak například v České republice a v Rakousku.
* Podle zeměpisného rozšíření, zejména podél určitých řek.
* Podle způsobu pohřbívání (hroby, mohyly, popelnice).
* Podle tvaru příbytků a sídel.
* Podle charakteristických nástrojů.
* Podle typického znaku, například technologie, tvaru nebo výzdoby keramiky ([[kultura zvoncovitých pohárů]] a pod.)
 
Název, odvozený z nálezů hmotné kultury, se pak někdy přenáší i na příslušnou populaci (např. lid popelnicových polí).
 
== Odkazy ==
 
=== Reference ===
<references />
 
=== Literatura ===
 
* Bahn, Paul – Renfrew, Colin, ''Archeology: Theories, Methos and Practice,'' 2nd ed., London 1998, s. 34-36
*J. Petráň a kol., ''Dějiny hmotné kultury. I. 1 Vymezení kulturních dějin, kultura každodenního života od pravěku do 15. století''. Praha: SPN, 1985 – 478 s., XVI s. bar. obr. příl. ISBN 80-7184-084-X
*J. Petráň a kol., ''Dějiny hmotné kultury. I. 2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století''. Praha: SPN, 1985 – S. 489-997, XV s. bar. obr. příl. ISBN 80-7184-084-X
*J. Petráň a kol., ''Dějiny hmotné kultury. II. 1. Kultura každodenního života od 16. do 18. století''. Praha: Karolinum a SPN 1995 – 468 s. : 44 bar. fot. příl. ISBN 80-7184-084-X
*J. Petráň a kol., ''Dějiny hmotné kultury. [D.] 2. [Sv.] (2)., Kultura každodenního života od 16. do 18. století''. Praha: Karolinum, 1997 – s. 481-1003. ISBN 80-7184-084-X
 
=== Externí odkazy ===
 
* {{Commonscat}}
* [https://web.archive.org/web/20090118043024/http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/418290-kultura ''Ottův slovník naučný'', heslo Kultura]
 
[[Kategorie:Archeologická terminologie]]