Otevřít hlavní menu

Změny

m
formulace, typos
* Zabraňovali byste volnému editování stránek, což je základní předpoklad k tomu, aby Wikipedie zůstala [[wikipedie:NPOV|neutrální]]. Pokud bychom nezaručili tuto základní svobodu, riskovali bychom, že by jedna strana v rozepři zastrašovala ostatní, a tím by se stránky stávaly jednostrannými, zaujatými.
* Způsobovali byste "špatnou náladu" a zasévali byste nedůvěru v obci Wikipedie. Poškozovali byste tím naší schopnost rychle, účinně a s chutí pracovat, a dalšimu základnímu předpokladu – vzájemné důvěře.
* Wikipedia máWikipedie již za sebou špatné zkušenosti s uživateli, kteří vyhrožovali právními kroky, a s tím, že něco takového hrozímůže škodituškodit pověstipověst Wikipedie.
* Výhružky právnímí kroky mohou vést k Vašemu zablokování (podle závažnosti případu), aby se zabránilo šíření nebo rozjitření konfliktu.
 
'''Ale''', pokud opravdu máte dojem že musíte jít právní cestou, tak Vám v tom samozřejmě nikdo nemůže bránit. Pak Vás ale žádáme, a samozřejmě také předpokládáme, že nebudete editovat stránky ani jinak do nich zasahovat, a to tak dlouho, dokud Vaši věc s použitím řádných právních postupů nevyřešíte.
 
Pokud se tedy rozhodnete k právním krokůkrokům, čiňte tak také mimo stránky Wikipedie, e-mailem nebo jiným způsobem soukromé komunikace se zúčastněnými (možná se můžete pokusit i o osobní rozhovor). Nezahlcujte Vaší pří stránky, ani diskuse k nim (mohlo by se pak také stát, že se další uživatelé připojí k názoru druhé strany – a chcete se pak opravdu soudit s celou skupinou uživatelů?).
 
==Záležitosti Wikipedie==
==Záležitosti autorských práv==
 
Politika Wikipedie "Žádné právní hrozby" samozřejmě neznamená, že byste se neměli bránit porušení autorských práv. Pokud jste autorem, nebo majitelem autorských práv, navrhujeme Vám poznamenat na odpovídající stránce, jestlizda souhlasíte s použitím Vašeho díla, nebo ne (pokud můžete, použijte odpovídající [[wikipedie:šablona|šablonu]]). Na Wikipedii nevítáme materiál bez licensílicencí (s omezenou výjimkou [[wikipedie:fair-use|fair-use]]).
 
==Poškozování Wikipedie==
 
Obec Wikipedie netoleruje pomluvy, urážky nebo křivá obvinění. I proto, že by se postižení mohli, oprávněně, bránit právními prostředky. Buďte si vědomi toho, že se na Wikipedii zúčastníteúčastníte práce na společném díle, a pokud byste se rozhodli jejím prostřednictví šířit pomluvy, urážky nebo křivá obvinění, pak je povinností správců proti jejich šíření zasáhnout.
 
===Urážlivý obsah===