Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 25 bajtů ,  před 1 měsícem
m
WPCleaner v2.01b - Fixed using WP:WCW (Odkaz shodný se svým popisem - Nesprávný zápis ISSN - Opravy pravopisu a typografie)
Všechny členské státy se přihlásily k [[Evropská úmluva o lidských právech|Evropské úmluvě o lidských právech]], na jejíž dodržování je v jednotlivých zemích dohlíženo prostřednictvím [[Evropský soud pro lidská práva|Evropského soudu pro lidská práva]]. Jednotliví občané se zároveň mohou k tomuto soudu odvolat se stížností na porušování lidských práv, pokud již vyčerpali všechny právní prostředky a možnosti odvolání uvnitř soudní soustavy své země. Rada Evropy má také své externí zastoupení v jiných mezinárodních organizacích, jako je [[Evropská unie]], [[Organizace spojených národů|OSN]], [[Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě|OBSE]] a další.
 
V problematice demokracie a lidských práv je poskytnuta možnost školení v tzv. Evropských střediscích mládeže, nacházejících se ve [[Štrasburk]]u a [[Budapešť|Budapešti]].<ref>Rada Evropy. In : www.radaevropy.cz [online]. Poslední aktualizace 31. Březnabřezna 2015. [cit. 6.2.2016]. Dostupné z : <nowiki>http://www.radaevropy.cz/</nowiki></ref>
 
S ohledem na aktuální  dění je rovněž příhodné zmínit fakt, že se Rada Evropy zabývá situací na [[Blízký východ|Blízkém východě]] z pohledu vlastní agendy. Pro ilustraci můžeme uvést příklad [[Turecko|Turecka]], na které se Rada Evropy dlouhodobě zaměřuje jako na potenciální modelovou zemi demokratického zřízení, která může v budoucnu jít příkladem ostatním zemím v regionu. V tomto případě Rada studuje především historické a současné proměny ve vnímání [[islám]]u, národní identity, demokratizace, přístupu k odlišným náboženstvím a další důležité aspekty. I přestože Turecko není plně sekularizovanou zemí, kde by navíc platila lidská, občanská a další práva ve stejné míře jako kupříkladu v Evropské unii, stále se jedná o zemi, která má podle Rady Evropy největší šanci stát se motivujícím příkladem pro ostatní státy v regionu.<ref>Council of Europe. Democracy on the Precipice - Council of Europe democracy debates 2011 / 2012. Str. 43 – 49. [cit. 6.2.2016]. In : virtuální knihovna Ebrary [ on-line ]. Dostupné z : <nowiki>http://site.ebrary.com.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=10725986&token=b957b28d-6b8a-403c-a98d-c6c7922cef05</nowiki></ref>
=== Orgány Rady Evropy ===
Rada Evropy se skládá z několika pracovních institucí:
# Generální tajemník – vede a zastupuje Radu Evropy navenek, v současnosti chorvatská politička [[Marija Pejčinović Burić|Marija Pejčinović Burić]],
# Výbor ministrů – rozhodovací orgán,
# Parlamentní shromáždění – hlavní poradní orgán,
 
==== Výbor ministrů ====
Výbor ministrů se skládá z ministrů zahraničních věcí všech členských států<ref>GARLOT, Elisabeth. Une initiative du Conseil de l’Europe: La conference demographique europeenne (30 aout-6 septembre 1966). ''Population (French Edition)'' [online]. 1966,  5., roč. 21, č. 3, s. 456. [citované 2016-01-12]. ISSN 003246630032-4663. Dostupné z: <nowiki>http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1966_num_21_3_13257</nowiki></ref> nebo jejich stálých diplomatických zástupců, přičemž každý člen má jeden hlas. Je to rozhodovací orgán, který zváží přijetí daného návrhu Parlamentního shromáždění. Schůze probíhají na dvou úrovních: Výbor ministrů se schází dvakrát za rok (v květnu a listopadu), výjimečně se odsouhlasí zasedání v případě, když dvě třetiny členů odsouhlasí zasedání na návrh alespoň jednoho člena nebo na podnět generálního tajemníka. Štrasburští zástupci ministrů zahraničních věcí členských států se setkávají jednou do týdne. Mají také právo rozhodovat s výjimkou přijímání citlivých rozhodnutí.<ref>''Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe'' [online]. The bodies of the Council of Europe. The Committee of Ministers. Luxembourg [ citované 2016-01-12]. Dostupné z: <nowiki>http://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/026961fe-0d57-4314-a40a-a4ac066a1801/6d994e16-c7ff-4fcc-8ccb-865dad6f896f</nowiki>.</ref>
 
Orgán má následující strukturu:
Aby zasedání bylo vůbec usnášeníschopné, musí být přítomné dvě třetiny reprezentantů členských států. Přijetí usnesení k důležitým záležitostem vyžaduje jednomyslnou shodu, pro přijetí ostatních usnesení je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny. Pro mezivládní povahu a jednomyslnost, která je vyžadovaná při komplikovanějších prohlášeních, se výkonnost tohoto aparátu ukázala v praxi jako omezená. Projevilo se to v roce 2004 na summitu ve Varšavě, na kterém Rada Evropy nezískala přední mandát.<ref>COURCELLE, Thibault. Le conseil de l’Europe et ses limites. L’Organisation paneuropéenne en pleine crise identitaire. Revue géographique et de géopolitique [online]. 2005, neznámý ročník, č. 118, s. 16. [citované 2016-02-07]. Dostupné z: <nowiki>http://www.herodote.org/IMG/_article_PDF/article_172.pdf</nowiki>.</ref> Vzhledem k tomu, že Rada Evropy nemá výkonnou moc, snaha realizovat usnesení Rady Evropy spočívá na jednotlivých ministrech zahraničních věcí.<ref>''Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe'' [online]. The bodies of the Council of Europe. The Committee of Ministers. Luxembourg [ citované 2016-01-12]. Dostupné z: <nowiki>http://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/026961fe-0d57-4314-a40a-a4ac066a1801/6d994e16-c7ff-4fcc-8ccb-865dad6f896f</nowiki>.
 
GARLOT, Elisabeth. Une initiative du Conseil de l’Europe: La conference demographique europeenne (30 aout-6 septembre 1966). ''Population (French Edition)'' [online]. 1966,  5., roč. 21, č. 3, s. 456. [citované 2016-01-12]. ISSN 003246630032-4663. Dostupné z: <nowiki>http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1966_num_21_3_13257</nowiki>.
</ref>
 
 
==== Parlamentní shromáždění ====
Parlamentní shromáždění je poradní orgán Rady Evropy. Diskutuje o otázkách týkajících se jejích zájmů a stanovuje závěry, které ve formě doporučení posune dál Výboru ministrů.<ref>GARLOT, Elisabeth. Une initiative du Conseil de l’Europe: La conference demographique europeenne (30 aout-6 septembre 1966). ''Population (French Edition)'' [online]. 1966,  5., roč. 21, č. 3, s. 456. [citované 2016-01-12]. ISSN 003246630032-4663. Dostupné z: <nowiki>http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1966_num_21_3_13257</nowiki>.</ref> Skládá se ze členů každého členského státu, které musí zvolit domácí parlament a kteří musí mít totožnou národnost se státem, který reprezentují. Druhá podmínka determinující počet reprezentantů musí zodpovídat přerozdělení křesel podle článku 26, který stanovuje, na jaký počet míst mají jednotlivé státy nárok, například Česká republika má právo na sedm křesel.<ref>''Statut du Conseil de l’Europe'' [online]. Statut du Conseil de l’Europe. [citované 2016-01-26]. Dostupné z: <nowiki>http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/Statut_CE_2015-FR.pdf</nowiki></ref>
 
Vzhledem k tomu, že Parlamentní shromáždění nemá rozhodovací pravomoc, jde spíše o orgán zastupující veřejné mínění než o zákonodárný orgán.<ref>KISS, Alexandre-Charles a Daniel-Henri VIGNES. Le Conseil de l’Europe. ''Annuaire français de droit international'' [online]. 1955, roč. 1, č. 1, s. 425–454. [citované 2016-01-26]. ISSN 0066-3085. Dostupné z: <nowiki>http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1955_num_1_1_1199?h=conseil&h=organe&h=europe</nowiki>.</ref>
* [[Irsko]]
* [[Itálie]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--mezera mezi sloupky (střední sloupek)-->
| width=50% | <!--pravý sloupek-->
* [[Lucembursko]]
* [[Estonsko]] ([[14. květen|14. května]] [[1993]])
* [[Litva]] (14. května 1993)
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--mezera mezi sloupky (střední sloupek)-->
| width=50% | <!--pravý sloupek-->
* [[Slovinsko]](14. května 1993)
* <nowiki>Council of Europe. Democracy on the Precipice - Council of Europe democracy debates 2011 / 2012. In : vrituální knihovna Ebrary[ on-line ]. Dostupné z : </nowiki>http://site.ebrary.com.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=10725986&token=b957b28d-6b8a-403c-a98d-c6c7922cef05
* COURCELLE, Thibault. Le conseil de l’Europe et ses limites. L’Organisation paneuropéenne en pleine crise identitaire. Revue géographique et de géopolitique [online]. 2005, neznámy ročník, č. 118, 17. s. [citované 2016-02-07]. Dostupné z: <nowiki>http://www.herodote.org/IMG/_article_PDF/article_172.pdf</nowiki>. Francouzština.
* GARLOT, Elisabeth. Une initiative du Conseil de l’Europe: La conference demographique europeenne (30 aout-6 septembre 1966). ''Population (French Edition)'' [online]. 1966,  5., roč. 21, č. 3, s. 451 – 464. [citované 2016-01-12]. ISSN 003246630032-4663. Dostupné z: <nowiki>http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1966_num_21_3_13257</nowiki>. Francouzština.
* KISS, Alexandre-Charles a Daniel-Henri VIGNES. Le Conseil de l’Europe. ''Annuaire français de droit international'' [online]. 1955, roč. 1, č. 1, s. 425–454. [citované 2016-01-26]. ISSN 0066-3085. Dostupné z: <nowiki>http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1955_num_1_1_1199?h=conseil&h=organe&h=europe</nowiki>. Francouzština.
* POTTER, Pitman B. The Statute of the Council of Europe. The American Journal of International Law [online].  Jul. 1949, Vol. 43, No. 3. s.501-502. [cit. 26.1.2016]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2193645
22 916

editací