Občanství: Porovnání verzí

Přidáno 121 bajtů ,  před 1 rokem
+přesun dokladu
(už relativně pokryto)
(+přesun dokladu)
 
Jak Ústava ČR, tak Listina pracují s pojmem občanství jako s pojmem hotovým. Definici pojmu však provedl až [[Ústavní soud České republiky|Ústavní soud]] v odůvodnění svého nálezu z 13. září 1994, sp. zn. Pl. ÚS 9/94 (publikován pod č. 207/1994 [[Sbírka zákonů|Sb.]]), a charakterizoval jej jako: „''časově trvalý, místně neomezený právní vztah [[Fyzická osoba|fyzické osoby]] a státu, který je proti vůli fyzické osoby zpravidla nezrušitelný, na jehož základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a povinnosti, spočívající zejména v právu fyzické osoby na ochranu ze strany státu na jeho území i mimo ně, v právu pobytu na jeho území a na právu účasti na jeho správě veřejných záležitostí. Povinností občana je především věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí, ke kterým je povolán, a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho území.''“ K tomu Ústavní soud ale zároveň dodal, že „''konkrétní obsah státního občanství je určen zákonodárstvím jednotlivého svrchovaného státu. Je výsostným právem státu určovat podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá státní občanství.''“ Tím je řečeno zejména, že státní občanství je regulováno [[právní řád|právním řádem]] jednotlivého státu – vzniká, trvá i zaniká na základě práva.
 
Státní občanství České republiky se prokazuje
* [[Občanskýobčanský průkaz|občanským průkazem]] České republiky
* [[Cestovní pas|Cestovnícestovním dokladdokladem]] České republiky
* osvědčením o státním občanství České republiky, který nesmí být starší než 1 rok
* Listinoulistinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky, nekterá nesmí být starší než 1 rokurok
 
== Získání státního občanství ==
Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky:
* trvale se zdržuje v cizině,
 
* není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
 
* je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.
Do 31. prosince 2013 (za účinnosti zákona č. 40/1993 Sb.) bylo možné pozbýt občanství České republiky rovněž nabytím cizího státního občanství.
 
== Doklady o státním občanství ==
* [[Občanský průkaz]] České republiky
* [[Cestovní pas|Cestovní doklad]] České republiky
* Osvědčení ne starším 1 roku
* Listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku
 
== Mezinárodní smlouvy vztahující se k úpravě státního občanství ==