Mezinárodní mineralogická asociace: Porovnání verzí

Robot: Opravuji 13 zdrojů and označuji 0 zdrojů jako nefunkční #IABot (v2.0beta15)
(Robot: Opravuji 2 zdrojů and označuji 1 zdrojů jako nefunkční #IABot (v2.0beta8))
(Robot: Opravuji 13 zdrojů and označuji 0 zdrojů jako nefunkční #IABot (v2.0beta15))
== Komise a pracovní skupiny ==
* ''Komise'' (''Commissions'')
** ''Commission on Applied Mineralogy'' (''CAM'')<ref>[{{Citace elektronického periodika |titul=Commission on Applied Mineralogy |url=http://www.appliedmin.org/_private/cam.htm Commission|datum onpřístupu=2010-06-03 Applied|url Mineralogy]archivu=https://web.archive.org/web/20100126152753/http://www.appliedmin.org/_private/cam.htm |datum archivace=2010-01-26 |nedostupné=ano }}</ref> – Vznik iniciovala kolem roku 1979 Mezinárodní rada pro aplikovanou mineralogii (''International Council for Applied Mineralogy'' – ''ICAM''). Posláním IMA-CAM je koordinace a řízení konferencí, seminářů a dalších setkání věnovaných aplikované mineralogii, zaměřených zejména na zpracování minerálů, vývoj a aplikaci nových materiálů, analytické techniky, nanotechnologie a další. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka. Dále má komise čtyři podvýbory: ''Sub-commission on Mineralogy Applied to Building Materials'' (''CAM-MABM'' – pro stavební materiály), ''Sub-commission on Cultural Heritage and Archaeological Materials'' (''CAM-CHAM'' – pro kulturní dědictví a archeologii), ''Sub-commission on Advanced Ceramics and Glasses'' (''CAM-ACG'' – pro keramiku a sklo) a ''Sub-commission on Geometallurgy'' (hutnictví).
** ''Commission on Mineral Growth and Interface Processes'' (''CMGIP'') – Komise sdružuje odborníky na růst krystalů a vědce z dalších geologických oborů se zájmem o jevy spojené s krystalizací a rozpouštěním minerálů. Výsledkem spolupráce mají být nové techniky, které umožní sledování těchto jevů "in situ" (na místě) a které umožní lepší pochopení těchto procesů. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka.
** ''Commission on New Minerals, Nomenclature & Classification'' (''CNMNC'')<ref>[http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/ Commission on New Minerals, Nomenclature & Classificatio]</ref> – Vznikla v roce 2006 sloučením ''Commission on New Minerals and Mineral Names'' (''CNMMN'' – Komise pro nové minerály a názvy minerálů) a ''Commission on Classification of Minerals'' (''CCM'' – Komise pro klasifikaci minerálů). Hlavním posláním komise je zajistit, aby proběhly příslušné procedury před ohlášením nového minerálu, před jeho reklasifikací nebo změnou názvu. Koordinuje také postupy před zařazením minerálu do systému minerálů. Komise se skládá ze zástupců národních mineralogických asociací. Výkonný výbor se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a tajemníka.
 
== Národní mineralogické společnosti sdružené v IMA ==
* '''Argentina''': Asociacion Mineralogica Argentina [https://web.archive.org/web/20110531184803/http://www.gl.fcen.uba.ar/ama/]
* '''Austrálie''': Geological Society of Australia – Specialist Group of Geochemistry, Mineralogy and Petrology (SGGMP) [http://www.gsa.org.au/specialgroups/sggmp.html]
* '''Belgie''': Union Minéralogique de Belgique (UMIBEL) [http://www.ulg.ac.be/minera/]
* '''Brazílie''': Sociedade Brasileira de Geologia [http://www.sbgeo.org.br/]
* '''Bulharsko''': Bulgarian Mineralogical Society (BMS) [https://web.archive.org/web/20081011071119/http://minsoc.hit.bg/]
* '''Čína''': The Chinese Society of Mineralogy, Petrology and Geochemistry [https://web.archive.org/web/20071124015010/http://www.csmpg.org.cn/cn/index.asp]
* '''Česká republika''': [[Česká geologická společnost]] [http://www.geologickaspolecnost.cz/]
* '''Dánsko''': Mineralogical Society of Denmark [http://www.geus.dk/geuspage-uk.htm]
* '''Egypt''': The Mineralogical Society of Egypt
* '''Finsko''': Suomen mineraloginen seura r.y. [https://web.archive.org/web/20091028161612/http://www.helsinki.fi/geology/minsocfin/]
* '''Francie''': Société Française de Minéralogie et de Cristallographie [http://www.sfmc-fr.org/]
* '''Chorvatsko''': Hrvatsko Geološko Društvo [http://www.geologija.hr/]
* '''Indie''': Mineralogical Society of India
* '''Itálie''': Società Italiana di Mineralogia e Petrologia [https://web.archive.org/web/20081221041827/http://simp.dst.unipi.it/]
* '''Izrael''': Israel Geological Society [https://web.archive.org/web/20100722043152/http://www.igs.org.il/eng/index.asp]
* '''Japonsko''': Japan Association of Mineral Sciences [https://web.archive.org/web/20080918052721/http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/]{{Nedostupný zdroj}}
* '''Jihoafrická republika''': Mineralogical Association of South Africa (MINSA)[https://web.archive.org/web/20090130093825/http://www.minsoc.org.za/]
* '''Jižní Korea''': Mineralogical Society of Korea [http://www.mskorea.or.kr/]
* '''Kanada''': Mineralogical Association of Canada – Association minéralogique du Canada [http://www.mineralogicalassociation.ca/]
* '''Maďarsko''': Magyarhoni Földtani Tarsulat, Asvanytan- Geokémoai Szakosztaly [https://web.archive.org/web/20070702192334/http://www.foldtan.hu/engvers/indexeng.html]
* '''Německo''': Deutsche Mineralogische Gesellschaft [http://www.dmg-home.de/DMG%20in%20short.html]
* '''Nizozemsko''': Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap [https://web.archive.org/web/20111015061932/http://web.mac.com/kngmg/KNGMG/English.html ]
* '''Norsko''': Mineralogisk Gruppe av Norsk Geologisk Forening [http://www.geologi.no/]
* '''Nový Zéland''': New Zealand Geochemical and Mineralogical Society [httphttps://wwwweb.archive.org/web/20081014045019/http://nzgems.org.nz/]
* '''Polsko''': Polskie Towarzystwo Mineralogiczne [https://web.archive.org/web/20090616132750/http://www.ptmin.agh.edu.pl/index.html]
* '''Portugalsko''': Sociedade Geologica de Portugal, Grupo de Mineralogia
* '''Rakousko''': Österreichische Mineralogische Gesellschaft [https://web.archive.org/web/20081024132623/http://www.univie.ac.at/Mineralogie/Oemg.htm]
* '''Rumunsko''': Mineralogical Society of Romania [http://www.igr.ro/]
* '''Rusko''': Российское минералогическое общество (PMO) [http://www.minsoc.ru/orgs.php?id=86&oid=150&sub=&Lang=1]
* '''Španělsko''': Sociedad Española de Mineralogía (SEM) [http://www.ehu.es/sem/]
* '''Švédsko''': Svenska Mineralogiska Sällskapet
* '''Švýcarsko''': Schweizerische Mineral. und Petrographische Gesellschaft [https://web.archive.org/web/20090123214110/http://titan.minpet.unibas.ch/aliens/smpg/default.html]
* '''Ukrajina'''" Украïнське мiнералогiчне товариство
* '''Uzbekistán''': Mineralogical Society of Uzbekistan
275 532

editací