Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk: Porovnání verzí

(upravit)
{{upravit}}
== Střední škola OŘS Žamberk ==
'''Střední Škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku''' má více než padesátiletou tradici.
 
[[Soubor:Žamberk-zámek.jpg|thumb|Žamberk zámek]]
1.září 1956 byla škola založena Krajským ředitelstvím škol v Hradci Králové jako Učňovská škola místního hospodářství v Žamberku.
 
Byla umístěna do budovy žamberského zámku.
 
Škola za 50 let své existence prošla mnohými změnami.
Měnila se postupně doba, střídali se zřizovatelé, měnily se i ekonomické podmínky.
 
Škola měla ale štěstí na nadšené pracovníky,
včetně ředitelů, kteří dokázali stmelit kolektiv, nadchnout ho a zajistit mu perspektivní vývoj.
A tak si mohla zachovat základní směr – kvalitní přípravu odborníků na kvalifikovaná povolání.
 
Původně v ní byli vyučováni jen učni oboru zedník. Později také klempíři.
 
1.9.1967 došlo ke zřízení Dívčí odborné školy a Souvislého pětiletého studia.
Po dobu čtyř let nesla škola i nový název Učňovská škola a DOŠ v Žamberku.
 
1.9.1975 vzniklo Střední odborné učiliště v Žamberku.
 
Ve škole byli vyučováni zedníci, tesaři, klempíři, zámečníci, tkadleny, přadleny, prodavači elektrotechnického a drobného zboží i mototechny a řezníci-uzenáři.
Učební obory řezník a uzenář byly vyučovány v odloučeném pracovišti v Jablonném nad Orlicí.
 
Po řadu let zůstávali zedníci, tkadleny, prodavači elektrotechnického zboží a řezníci-uzenáři.
Řada oborů musela být však po čase opět zrušena. Nakonec zbývali už jen zedníci a prodavači elektrotechnického zboží.
 
1.9.1979 po delší době došlo opět k stabilizaci počtu žáků tím, že k zedníkům na místo tesařů přišli instalatéři,
k prodavačkám elektrotechnického zboží nově nastoupili prodavači potravin a k tkadlenám místo oboru přadlena přibyl nový učební obor textilní chemička.
Tím, že byly opět zaváděny stavební, textilní a obchodní učební obory, bylo možno přijímat žáky z blízkých spádových oblastí,
stabilizovat jejich počty a částečně eliminovat i aktuální nebezpečí trvalého zmenšování kapacity budovy zámku vysokým počtem ubytovaných žáků namačkaných ve vysokých zámeckých sálech s relativně malou podlahovou plochou.
 
Nedostatek vnitřních prostor vyvolaný potřebami modernizace omezoval možnosti ubytování žáků dojíždějících do školy z větších vzdáleností.
 
Po složitých jednáních byla schválena stavba domova mládeže formou přístavby k budově zámku.
 
Stavba se stala objektem kritiky laické i odborné veřejnosti. Hrozilo reálné nebezpečí, že téměř hotový objekt bude zbourán.
 
Urbanisticky a technologicky nepříliš zdařilé dílo však nakonec nesmírně posloužilo rozvoji školy.
 
Vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje školy však komplikovaly neustálé změny legislativy.
 
1.1.1991 však konečně vzniklo Střední odborné učiliště OŘS v Žamberku jako samostatná příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou.
 
V té době byly ve škole už jen obory, které nepodléhaly různým módním vlivům.
 
Byl zaveden nový učební obor provoz služeb, nástavbové maturitní studium podnikání v oboru a nový studijní obor obchodník.
 
1.9.2006, kdy škola oslavila 50 výročí své existence
získala svůj současný název Střední škola OŘS v Žamberku.
 
 
 
[[Soubor:Žamberk-zámek.jpg|thumb|Žamberk zámek]]
 
==Názvy školy==
752

editací