Wikipedie:Popisky licence souborů: Porovnání verzí

úprava strukturování seznamu a pár drobných reformulací/upřesnění/odstranění mlhavých „v budoucnu“, {{PD-old-50}} do nedovolených (ale chtělo by to vůbec trochu uklidit)
(nonderative je dle rozhodnuti nadace nesvobodna licence)
(úprava strukturování seznamu a pár drobných reformulací/upřesnění/odstranění mlhavých „v budoucnu“, {{PD-old-50}} do nedovolených (ale chtělo by to vůbec trochu uklidit))
Každý popisek by měl být uveden na samostatném řádku.
 
ObecnéObecná ustanovanípravidla, jaké licence lze na české Wikipedii použít, naleznete na [[Wikipedie:Licenční politika u souborů]].
 
Podrobnější popis licencí, vhodných pro Vaše vlastní obrázky, najdete na stránce [[Wikipedie:Licence pro vlastní obrázky]].
 
'''Upozornění: Obrázky, u kterých není znám původ a autorskoprávní status, budou v budoucnu z Wikipedie vymazány!'''
 
== Šablony ==
 
=== VolnáDovolené dílalicence ===
 
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD|PD]]}} – soubor je [[volné dílo]], tzn. autor ho uvolnil k volnému použití, autor zemřel před více než 70&nbsp;lety (před rokem 1935) nebo soubor nelze chránit autorským právem (např. státní symbol, matematická značka apod.). Můžete použít také následující přesnější verze:
==== FairVolná usedíla ====
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-ineligible|PD-ineligible]]}} – obrázek je nezpůsobilý ochrany dle autorského práva, protože nejde o produkt tvůrčí činnosti, ale je založen výhradně na obecné znalosti (například zobrazení jednotlivé noty, standardizované značky v technickém grafu, ukázka slova v určitém fontu, graf průběhu známé matematické funkce, ...).
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD|PD]]}} – soubor je [[volné dílo]], tzn. autor ho uvolnil k volnému použití, autor zemřel před více než 70&nbsp;lety (před rokem 1935) nebo soubor nelze chránit autorským právem (např. státní symbol, matematická značka apod.). MůžeteMísto použíttéto takéobecné následujícíšablony přesnějšípoužijte verzeraději některou z následujících přesnějších verzí:
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-ineligible|PD-ineligible]]}} – obrázek je nezpůsobilý ochrany dle autorského práva, protože nejde o produkt tvůrčí činnosti, ale je založen výhradně na obecné znalosti (například zobrazení jednotlivé noty, standardizované značky v technickém grafu, ukázka slova v určitém fontu, graf průběhu známé matematické funkce, ...).
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-release|PD-release]]}} – autor prokazatelně uvolnil dílo do ''public domain'' (uveďte na stránce přesnější informace).
*** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-self|PD-self]]}} – jste autorem a přejete si dílo uvolnit do ''public domain''.
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-old|PD-old]]}} – majetková autorská práva vypršela (autor díla zemřel před více než 100 lety).
*** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-old-70|PD-old-70]]}} – majetková autorská práva vypršela (autor díla zemřel před více než 70 lety, což je dle českého autorského zákona).
*** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-old-50|PD-old-50]]}} – majetková autorská práva vypršela v USA (autor díla zemřel před více než 50 lety, což nevyhovuje českému autorskému zákonu).
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-because|PD-because]]|''důvod''}} - přímé uvedení důvodu (pouze pokud se nehodí jiná konkrétní šablona)
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-flag|PD-flag]]}} – definice vlajek je vylučuje z uplatňování autorských práv (nejsou produkty tvůrčí činnosti, ale metody většinou popsané v zákoně).
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-CzechGov|PD-CzechGov]]}} – jde o úřední dílo uvolněné v České republice dle Zákona č. 121/2000 Sb., § 3, odstavce a) do ''public domain''.
 
==== Svobodné licence ====
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:GFDL|GFDL]]}} – soubor je licencován podle [[GNU Free Documentation License|svobodné licence GNU pro dokumenty]]. Je vyžadováno uvedení autora!
** <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Self|Self]]|[[Šablona:GFDL|GFDL]]}} – jste autorem a přejete si dílo uvolnit pod licencí [[GNU Free Documentation License|GFDL]].
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Free-screenshot|Free-screenshot]]}} Pro obrázky svobodného softwaru
 
===== Svobodné multilicenceMultilicence =====
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Self|Self]]|[[Šablona:GFDL|GFDL]]|[[Šablona:cc-by-sa-2.5|cc-by-sa-2.5]]}} – pro multilicenci vlastního obrázku pod GFDL a [[Creative Commons]] ''Attribution-ShareAlike'' 2.5
 
==== S copyrightem, ale použitelné ====
Obrázky s copyrightem (tedy s vyhrazenými právy), některá práva jsou však jejich držitelem uvolněna, takže je jejich licence kompatibilní s licencípravidly wikipedieWikipedie.
*<nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:CopyrightedFreeUse|CopyrightedFreeUse]]}} – Držitel práv tohoto obrázku povolil použití komukoliv pro jakýkoliv účel.
*<nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:CopyrightedFreeUseProvidedThat|CopyrightedFreeUseProvidedThat]]}} – Držitel práv tohoto obrázku povolil použití, pokud jsou splněny určité podmínky.
**<nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:EU image|EU image]]}} – Obrázky z [http://europa.eu.int webu] [[Evropská unie|Evropské unie]] mají vyhrazená práva, ale pokud není řečeno jinak, je jejich reprodukce je povolena, pokud jsou zároveň uvedeny informace o zdroji.
 
=== Licence dovolené jen v omezené míře ===
=== Fair use ===
Následující licence nevyhovují definici svobodného díla, takže taková díla nelze ve Wikipedii volně užívat. Ve výjimečných případech při nemožnosti získání svobodně licencované alternativy však je možné tato díla při splnění několika podmínek ve výrazně omezené míře použít v encyklopedických článcích. Viz [[Wikipedie:Licenční politika u souborů]].
'''[[Fair use]] je od 1. listopadu 2006 z licenčních důvodů zakázano, veškeré od tohoto data nově nahrané fair use obrázky se budou okamžitě mazat.'''
 
=== Nesvobodné licence neomezující užití článku ===
Oproti svobodným licencím nedovolují nebo jen omezeně dovolují vytváření odvozených děl. Mohou stanovovat podmínky nutné pro použití obrázku v článku. Licence však nesmí nad rámec GFDL omezovat právo třetích stran užít (rozmnožovat, vystavovat, šířit a jinak sdělovat) příslušný nezměněný článek i s obrázkem.
 
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:LogoProvidedThat|LogoProvidedThat]]}} – držitel práv povolil užití loga za informačním účelem, pokud užití není matoucí či znevažující, případně za dalších podmínek, které však neomezují volné užití nezměněného článku s obrázkem.
 
=== NesvobodnéNedovolené licence ===
'''Nenahrávejte''' soubory, na které se vztahuje některá z následujících nesvobodných licencí.! Soubory označené těmito licencemi mohou být v budoucnu smazány.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:cc-nc-saFairuse|cc-nc-saFairuse]]}} – Licenceod 1. listopadu 2006 je [[CreativeWikipedie:Fair Commons]]use|fair ''NonCommercial-ShareAlike''use - nekomerčnízakázano]], není povolenoveškeré měnitfair licenciuse aniobrázky ujsou odvozenýchokamžitě dělmazány.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:cc-by-nc-sa-2.5|cc-by-nc-sa-2.5]]}} – Licencelicence [[Creative Commons]] ''Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5'' -– pouze nekomerční užití, není povoleno měnit licenci ani u odvozených děl.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Noncommercialcc-by-nc-sa-2.5|Noncommercialcc-by-nc-sa-2.5]]}} – pouzelicence pro[[Creative Commons]] ''Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5'' – pouze nekomerční použitíužití, není povoleno měnit licenci ani u odvozených děl.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Noncommercial|Noncommercial]]}} – pouze pro nekomerční užití.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Webonly|Webonly]]}} – možno volně používat jen na webových stránkách.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Permission|Permission]]}} – práva použít jsou povolena jen Wikipedii, nikoliv třetím stranám.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:CrownCopyright|CrownCopyright]]}} – zakazuje odvozená díla a může (případ od případu) omezovat i okruh uživatelů, kteří smějí obrázky dále šířit
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:PD-old-50|PD-old-50]]}} – autor díla zemřel před více než 50 lety, takže majetková autorská práva vypršela v USA, podle českého autorkého zákona je však dílo stále plně chráněno.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Nonderivative|Nonderivative]]}} – není dovoleno vytvářet a používatužívat odvozená díla.
 
=== ProblematickéZnačky pro problematické soubory ===
Následující značky jsou používány pro soubory, u kterých není zřejmá situace. Pokud není licence upřesněna, soubor může být v budoucnubude smazán.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Nosource|Nosource]]}} – pro soubory bez informací o původu a licenci.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Nolicence|Nolicence]]}} – pro soubory s informací o autorovi, ale bez informací o licenci.
* <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:GFDL-předpoklad|GFDL-předpoklad]]<nowiki>|</nowiki>''jméno''}} - Soubor nahrál určitě sám autor, ale neurčil žádnou licenci, takže se předpokládá, že ho chtěl uvolnit pod standardní licencí Wikipedii GFDL. Parametrem je jméno ''vkladatele '''šablony'''.
 
== Související článkystránky ==
* [[Wikipedie:Licenční politika u souborů]]
* [[Wikipedie:Licence pro vlastní obrázky]]
* [[Wikipedie:Šablony/Autorská práva]]
* [[Wikipedie:Šablony]]
* [[Wikipedie:Obrázky]]
* [[Wikipedie:Autorské právo]]