Ústavní výchova: Porovnání verzí

Přidáno 242 bajtů ,  před 2 lety
Ještě odlišení od ochranné výchovy
(Aktualizace, spíše provizorní)
(Ještě odlišení od ochranné výchovy)
'''Ústavní výchova''' je jednou z forem péče o dítě.<ref>část druhá, hlava III, díl 4 občanského zákoníku</ref> Soud ji může nařídit, a to i bez návrhu <ref>§ 468 ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních</ref>, ''jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit''.<ref>§ 971 odst. 1 první věta občanského zákoníku</ref> Jedná se o krajní opatření, soud vždy musí zvážit, zda ''není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby''.<ref>§ 971 odst. 1 in fine občanského zákoníku</ref> Ústavní výchova je v České republice právně upravena [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanským zákoníkem]], procesní úprava je obsažena v [[Zákon o zvláštních řízeních soudních|zákoně o zvláštních řízeních soudních]]. Její výkon se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Ochrannou výchovu nelze přes určité podobnosti ztotožňovat s [[Ochranná výchova|ochrannou výchovou]], což je [[ochranné opatření]] (resp. u dětí mladších 15 let opatření) dle zákona o [[soudnictví ve věcech mládeže]].
 
== Základní informace ==