Rychlost vlaku: Porovnání verzí

Přidáno 3 676 bajtů ,  před 2 lety
Upřesnění a ozdrojování některých formulací, lepší formátování. Absence matematických vzorců a lepší začlenění tramvajové dopravy zatím neřešeny.
(úv bez nadpisu, port)
(Upřesnění a ozdrojování některých formulací, lepší formátování. Absence matematických vzorců a lepší začlenění tramvajové dopravy zatím neřešeny.)
{{upravit}}Pro '''[[rychlost]] [[vlak]]u''' v [[železniční doprava|železniční dopravě]] se v Česku používá několik pojmů, odvíjejících se od technické praxe, legislativy, norem nebo předpisů.
{{upravit}}
[[Soubor:Trať u osady Luh (u Bezpráví) 1.jpg|thumb|[[Rychlostník]]y vyznačující traťovou rychlost pro různé druhy vlaků (traťový úsek [[Ústí nad Orlicí]] - [[Brandýs nad Orlicí]])]]
 
Pro== '''[[rychlost]]Druhy [[vlak]]u'''rychlostí v [[železniční doprava|železniční dopravě]] se v Česku používají následující pojmy:==
 
* základní rychlost – rychlost určená jednotlivým druhům vlaků předpisy<ref name="dpz">Daněk, J., Vonka, J.: ''Dopravní provoz železnic''. Alfa, Bratislava 1988</ref>
=== Základní rychlost ===
* traťová rychlost – rychlost, kterou smí být pojížděn úsek trati (vyznačuje se [[rychlostník]]y), tato rychlost může být v určitém úseku dále dočasně omezena (tzv. [[pomalá jízda]]), úsek s tímto omezením je označen návěstmi pro pomalou jízdu a strojvedoucí je o této skutečnosti zpraven [[písemný rozkaz|písemným rozkazem]]<ref name="dpz" /><ref>Příloha 1 bod 8.1 DŘD</ref>
*Též základnínazývaná rychlostmaximální, je rychlostpředpisy určená jednotlivýmrychlost druhůmpro jednotlivé kategorie vlaků předpisy(např. vlaky tažené, sunuté, s postrkem apod.).<ref name="dpz">Daněk, J., Vonka, J.: ''Dopravní provoz železnic''. Alfa, Bratislava 1988</ref><ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
* stanovená rychlost – rychlost předepsaná jednotlivým vlakům jejich jízdním řádem<ref>§ 21 odst. 1 písm. d), § 37 odst. 1 § 50 odst. 4 atd. DŘD</ref>
| příjmení = Jacura
* konstrukční rychlost (nazývaná též nejvyšší provozní rychlost vozidel) – rychlost, kterou smí jet vozidla, která jsou součástí vlaku, vzhledem ke své konstrukci<ref>§ 50 odst. 4 DŘD</ref>
| jméno = Martin
* nejvyšší dovolená rychlost – rychlost, stanovená na trati traťovou rychlostí, přechodným omezením traťové rychlosti a [[hlavní návěstidlo|hlavními návěstidly]], tabulkami brzdicích procent a konstrukční rychlostí vozidel<ref>§ 37 odst. 7 DŘD</ref>
| titul = Železniční provoz: doplňkový učební text k předmětu 12ZELP
* jízdní rychlost - průměrná rychlost mezi dvěma body na trati (např. stanicemi, dopravnami, zastávkami), která se vypočte z poměru délky úseku mezi těmito body a čisté jízdní doby mezi těmito body<ref name="dpz" />
| periodikum =
* technická rychlost - vypočte se podobně jako jízdní rychlost, ale k čisté jízdní době se připočtou přirážky na rozjezd a zastavení vlaku<ref name="dpz" />
| vydavatel = Fakulta dopravní ČVUT
* úseková rychlost - průměrná rychlost, která je poměrem délky stanoveného úseku a jízdní doby vlaku v tomto úseku, včetně přirážek na rozjezd a zastavení a pobytů vlaku v jednotlivých místech úseku<ref name="dpz" />
| url = http://www.vojtechnovotny.cz/wp-content/uploads/2019/01/Jacura-Novotn%C3%BD-%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD-provoz-dopl%C5%88kov%C3%BD-u%C4%8Debn%C3%AD-text-elektronick%C3%A1-verze.pdf
* cestovní rychlost – používá se pouze v osobní dopravě a jedná se průměrnou rychlost, která je poměrem celkové cestovní doby vlaku z výchozí do cílové stanice a celkové vzdálenosti mezi výchozí a cílovou stanicí<ref name="dpz" />
| datum vydání = 2016
* reálná resp. faktická rychlost, tedy skutečná rychlost jízdy, která je proměnlivá. Okamžitá rychlost vlaku je limitována především celkovými fyzikálními podmínkami okolního prostředí, ve kterém se vlak pohybuje, zejména celkovým jízdním odporem všech vozidel resp. jízdním odporem celého vlaku (celé soupravy), celkovou hmotností vlaku, dále také klimatickými podmínkami během jízdy (námraza, sněhové závěje, rychlost a směr větru atd. apod.), sklonovými poměry na trati a celkovým tvarem trati (traťové oblouky). Kromě toho je též limitována maximálním možným výkonem trakčního vozidla (či vozidel) a technickým stavem vozidel. Navíc zde hraje roli i subjektivní lidský faktor, tedy způsob řízení vozidla tak i způsob řízení dopravy mimo něj. Jedná se vesměs o takové faktory, které jsou zcela nebo z převážné míry nezávislé na platných drážních předpisech, návěstních a jiných traťových zařízeních apod.
| url archivu =
| datum přístupu = 2019-05-11
| příjmení2 = Novotný
| jméno2 = Vojtěch
}}</ref>
 
=== Traťová rychlost ===
[[Soubor:Trať u osady Luh (u Bezpráví) 1.jpg|thumb|[[Rychlostník]]y vyznačující traťovou rychlost pro různé druhy vlaků (traťový úsek [[Ústí nad Orlicí]] - [[Brandýs nad Orlicí]])]]Rychlost, kterou smí být pojížděn úsek trati. Závisí na poloměrech oblouků, sklonových poměrech, stavu a druhu železničního svršku a použitém traťovém zabezpečovacím zařízení.<ref name=":0">{{Citace elektronického periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul = Rychlost v dopravě
| periodikum =
| vydavatel = SSOU Industria II s.r.o.,Ústí nad Labem
| url = http://files.ahorn.webnode.cz/200000016-284e82948a/Rychlost%20v%20doprav%C4%9B.pdf
| datum vydání =
| url archivu =
| datum přístupu = 2019-05-11
}}</ref> Dále ji může ovlivňovat také přítomnost železničních přejezdů, jejich zabezpečovací zařízení a rozhledové poměry na nich.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Železničář {{!}} Tlačíme na zvyšování rychlosti na koridoru pro dálkové i regionální spoje
| url = https://zeleznicar.cd.cz/zeleznicar/provoz-a-technika/tlacime-na-zvysovani-rychlosti-na-koridoru-pro-dalkove-i-regionalni-spoje/-1186/21,0,,/
| periodikum = zeleznicar.cd.cz
| datum přístupu = 2019-05-11
}}</ref>
 
Vyznačuje se mj. [[Železniční traťové návěstidlo#Návěstidla omezující rychlost|rychlostníky]], které se tvarem liší podle druhu vozidel.
 
* traťová rychlost – rychlost, kterou smí být pojížděn úsek trati (vyznačuje se [[rychlostník]]y), tatoTraťová rychlost může být v určitém úseku dále dočasně omezena (tzv. [[pomalá jízda]]), úsek s tímto omezením je označen návěstmi pro pomalou jízdu a strojvedoucí je o této skutečnosti zpraven [[písemný rozkaz|písemným rozkazem]].<ref name="dpz" /><ref>Příloha 1 bod 8.1 DŘD</ref>
 
Maximální traťová rychlost na veřejné síti [[Správa železniční dopravní cesty|SŽDC]] je 160 km/h.<ref name=":1" />
 
=== Stanovená rychlost ===
Rychlost předepsaná jednotlivým vlakům jejich jízdním řádem.<ref>§ 21 odst. 1 písm. d), § 37 odst. 1 § 50 odst. 4 atd. DŘD</ref> Typicky jde o nejnižší z maximálních (konstrukčních) rychlostí některého vozidla pravidelně řazeného v soupravě vlaku, dále závisí na výpočtu a určení brzdicích procent.
 
=== Konstrukční rychlost ===
Nazývaná též nejvyšší provozní rychlost vozidel. Je maximální rychlost, kterou je vozidlo schopno jet. Tato rychlost nesmí být z bezpečnostních důvodů překročena.<ref name=":0" /><ref>§ 50 odst. 4 DŘD</ref> Nemusí se vždy shodovat s rychlostí, na kterou bylo vozidlo schváleno. Například jednotky ČD [[Elektrická jednotka 680|řady 680 ''Pendolino'']] byly zkonstruovány pro rychlost 230&nbsp;km/h, ale schváleny pouze na 200&nbsp;km/h s možností pozdějšího schválení na 230&nbsp;km/h v případě, že by tuto rychlost měly kde využít.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Blažek
| jméno = Antonín
| titul = Zkušenosti a poznatky ze schvalovacích zkoušek vysokorychlostní jednotky řady 680 ČD
| periodikum =
| vydavatel =
| url = http://www.czech-raildays.cz/2004/seminare/v_5.pdf
| datum vydání =
| url archivu =
| datum přístupu = 2019-11-05
}}</ref> Obdobně i lokomotivy [[Lokomotiva 150#Rekonstrukce|řady 150]] byly dodány s maximální rychlostí 140&nbsp;km/h, avšak kvůli zpřísnění norem byla rychlost až do rekonstrukce na řady 151 a 150.2 omezena na 120&nbsp;km/h.
 
=== Nejvyšší dovolená rychlost ===
* nejvyšší dovolená rychlost – rychlostRychlost, stanovená na trati traťovou rychlostí, přechodným omezením traťové rychlosti a [[hlavní návěstidlo|hlavními návěstidly]], tabulkami brzdicích procent a konstrukční rychlostí vozidel.<ref>§ 37 odst. 7 DŘD</ref>
 
=== Jízdní rychlost ===
* jízdní rychlost - průměrnáPrůměrná rychlost mezi dvěma body na trati (např. stanicemi, dopravnami, zastávkami), která se vypočte z poměru délky úseku mezi těmito body a čisté jízdní doby mezi těmito body.<ref name="dpz" />
 
=== Technická rychlost ===
* technická rychlost - vypočteVypočte se podobně jako jízdní rychlost, ale k čisté jízdní době se připočtou přirážky na rozjezd a zastavení vlaku.<ref name="dpz" />
 
=== Úseková rychlost ===
* úseková rychlost - průměrnáPrůměrná rychlost, která je poměrem délky stanoveného úseku a jízdní doby vlaku v tomto úseku, včetně přirážek na rozjezd a zastavení a pobytů vlaku v jednotlivých místech úseku.<ref name="dpz" />
 
=== Cestovní rychlost ===
Používá se pouze v osobní dopravě a jedná se průměrnou rychlost, která je poměrem celkové vzdálenosti mezi výchozí a cílovou stanicí a celkové cestovní doby vlaku z výchozí do cílové stanice.<ref name="dpz" /> Do doby se započítávají i pobyty ve stanicích, kde vlak pravidelně zastavuje.<ref name=":0" /> Může v sobě zahrnovat i doby na přestup.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = 2.2.2 Rychlosti
| url = http://osobni-doprava.studentske.cz/2009/07/222-rychlosti.html
| periodikum = Osobní doprava nejen pro studenty
| datum vydání = 2009-07-21
| datum přístupu = 2019-05-11
| jazyk = cs-CZ
}}</ref>
 
=== Reálná resp. faktická rychlost ===
* reálná resp. faktická rychlost, tedyTedy skutečná rychlost jízdy, která je proměnlivá. Okamžitá rychlost vlaku je limitována především celkovými fyzikálními podmínkami okolního prostředí, ve kterém se vlak pohybuje, zejména celkovým jízdním odporem všech vozidel resp. jízdním odporem celého vlaku (celé soupravy), celkovou hmotností vlaku, dále také klimatickými podmínkami během jízdy (námraza, sněhové závěje, rychlost a směr větru atd. apod.), sklonovými poměry na trati a celkovým tvarem trati (traťové oblouky). Kromě toho je též limitována maximálním možným výkonem trakčního vozidla (či vozidel) a technickým stavem vozidel. Navíc zde hraje roli i subjektivní lidský faktor, tedy způsob řízení vozidla tak i způsob řízení dopravy mimo něj. Jedná se vesměs o takové faktory, které jsou zcela nebo z převážné míry nezávislé na platných drážních předpisech, návěstních a jiných traťových zařízeních apod.
 
== Tramvajová doprava ==
Pro každou tramvajovou trať musí být stanovena nejvyšší dovolená rychlost drážního vozidla, obecně závaznými právními předpisy není žádná konkrétní hodnota stanovena. (Například Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. stanovil dopravním a návěstním předpisem D 1/2 pro celou síť základní nejvyšší dovolenou rychlost 60&nbsp;&nbsp;km/h, což je obvyklé i u dalších českých provozovatelů tramvajových drah.) Dopravní řád drah stanoví některé typy míst, v nichž je rychlost vždy omezena na 5, 10 nebo 15&nbsp;&nbsp;km/h. Další omezení je možno stanovit dopravním a návěstním předpisem provozovatele dráhy nebo vyznačovat návěstidly.<ref>§ 47 DŘD</ref>
 
V úsecích, kde je tramvajová trať vedena po pozemní komunikaci, se na tramvaje vztahují též [[Omezení rychlosti na pozemních komunikacích v Česku|omezení rychlosti na pozemních komunikacích]], tedy zpravidla omezení rychlosti do 50&nbsp;&nbsp;km/h.
 
== Související články ==