Státní zkouška: Porovnání verzí

Přidáno 46 bajtů ,  před 3 lety
Studium na [[vysoká škola|vysoké škole]] v [[Česko|Česku]] se řádně ukončuje určitým typem státní zkoušky, které upravuje vysokoškolský zákon (tedy v současnosti zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). Ústní část se skládá před zkušební komisí (''státnicová komise''), přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné.
 
Státnicové komise mívají v [[Česko|ČR]] většinou tři, případně čtyři, členy (minimálně však zpravidla tři), přičemž předsedou státnicové komise musí být vždy [[docent]], [[profesor]], či jiný významný odborník v daném [[studijní obor|oboru]] (např. [[doktor věd]]). Ostatní členové této komise, která hodnotí danou zkoušku, většinou musejí mít alespoň ukončenýukončené vědecké (postgraduální) vzdělání, tedy [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorský studijní program]] ([[Ph.D.]]), resp. zastávat alespoň pozici [[odborný asistent|odborného asistenta]]. O výběru a jmenování příslušných členů státnicových komisí většinou rozhoduje vedení dané vysoké školy, resp. její součásti ([[fakulta|fakulty]], [[vysokoškolský ústav|vysokoškolského ústavu]]...), dle vnitřních předpisů (statutu). Vedením se zde myslí [[rektor]], příp. [[prorektor]], [[děkan]], příp. [[proděkan]], event. [[ředitel]] ústavu apod. Dalším účastníkem zkoušky (přísedícím), který však není členem státnicové komise, tedy na hodnocení se nepodílí, a má zde na starosti pouze administrativně-technické zajištění zkoušky, může být zapisovatel. Tuto funkci většinou může vykonávat kupř. student v doktorském studijním programu (doktorand), či [[asistent (pedagog)|asistent]].
 
Právo zkoušet u státnic tak zpravidla mají pouze profesoři, docenti a další odborníci schválení [[vědecká rada|vědeckou radou]] příslušné vysoké školy, případně i jiní významní odborníci v daném oboru, které může jmenovat [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]] (MŠMT).
3 003

editací