Doktor teologie: Porovnání verzí

Odebráno 154 bajtů ,  před 2 lety
Vhodnější formulace.
m (odkaz)
(Vhodnější formulace.)
Po řádném ukončení [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterského studia]] (Mgr./ThDr./ThLic.) je tedy rovněž možné následně studovat v dalším stupni studia, tedy v doktorském studijním programu, přičemž dnes je již i v této oblasti udělován standardní vědecký titul „doktor“ ([[Ph.D.]]) – ten se tak nyní uděluje ve všech oblastech (včetně [[umění|umělecké]]) i [[náboženství|náboženské]].
 
Pokud to umožňuje vnitřní předpis školy, resp. příslušný rigorózní řád, může nositel titulu [[magistr]] (Mgr.) případně požádat o to, aby mu byla stejná předložená [[diplomová práce|magisterská (diplomová) práce]], či kupřevent. [[disertační práce]], rovněž uznána i jako [[rigorózní práce]]. [[Rigorózum]] je ovšem v těchto případech v Česku finančně podmíněno – poplatky s tímto spojené jsou pak příjmem dané vysoké školy.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-5
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref>
}}</ref> Rovněž absolvent příslušného doktorského studia (Ph.D.), pokud to umožňují příslušné vnitřní předpisy, může případně požádat o uznání své [[disertační práce]] jako [[rigorózní práce|práce rigorózní]], podrobnosti většinou upravuje pokyn [[rektor]]a, pokyn [[děkan]]a atp.
 
== Historie ==
 
=== Po roce 1990 ===
Po [[sametová revoluce|revoluci]] bylyse přešlo na trojstupňový systém studia a novým vysokoškolským zákonem z roku 1990 byly tzv. (fakultativní) [[malý doktorát|malé doktoráty]] („rigorózní doktoráty“) zrušeny – ThDr. tak udělován nebyl. Po absolvování „vysokoškolského studia“ (dnes [[magisterský studijní program]], 7 v [[ISCED]], ''master's degree'') tak byl udělován titul [[magistr]]a (Mgr.),<ref>§ 18–25 a § 44 bod 3. a 4. zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2341 Dostupné online.]</ref> obdobně jako v jiných zemích, kde jsou podmínky pro získání [[doktorát]]u, („disertační doktorát“) obtížnější. „Postgraduální studium“ (dnes [[doktorský studijní program]], 8 v [[ISCED]], ''doctor's degree'') pak bylo spjato s titulem [[Doktor (titul 1990–1998)|doktor]] (Dr.).
 
[[Boloňský proces]] následně sjednotil [[Evropa|evropské]] vysokoškolské vzdělávání. Pro nesouhlas se stavem, kdy nebyly udělovány tzv. (fakultativní) malé doktoráty, byl od přijetí nového vysokoškolského zákona v roce 1998, titul „doktor teologie“ (ThDr.) znovu udělován, a to po dodatečné a zpoplatněné [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušce]] – jeho udělení tak nepředchází žádné další formální [[studium]]. Tento stav, kdy se uděluje jak ThDr. (doktor teologie), tak Mgr. (magistr), přičemž oba označují de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] ([[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterskou úroveň]], 7 v [[ISCED]], ''master's degree''), však bývá předmětem kritiky.<ref>{{Citace elektronického periodika
| url = http://relax.lidovky.cz/neni-doktor-jako-doktor-0s1-/veda.aspx?c=A140610_162721_ln_veda_sm
| datum_vydání = 2014-06-12
}}</ref> Rovněž začal být od této doby obdobně udělován ekvivalent ThDr. – [[licenciát teologie]] (ThLic.), a to pouze v oblasti [[katolická teologie|katolické teologie]]. Zaveden byl od té doby též stejný titul „doktor teologie“, ale s odlišnou zkratkou (Th.D., „disertační doktorát“) pro absolventy doktorských studijních programů (do té doby „postgraduálního studia“), přičemž „doktor teologie“ se tak stal jediným titulem, který měl ze zákona dvě různé zkratky a značil dvě různé [[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]] (úrovně).
 
Zákon o vysokých školách byl ale nakonec [[Novela (právo)|novelizován]] tak, že udílení ''postgraduálnípostgraduálního'' titultitulu Th.D. bylbylo od září [[2016]] zrušenzrušeno, všichni absolventi doktorského studijního programu získávají již pouze titul Ph.D. a doktorát teologie tedy zůstal jen v rigorózní formě ThDr. Dosavadní ''velké doktoráty'' teologie nicméně zůstaly zachovány, ačkoli každý jeho nositel může požádat o jeho nahrazení obecným titulem doktor (Ph.D.).<ref>Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=20027 Dostupné online.]</ref> Od roku 2016 též byla v zákoně upravena možnost udělovat ThLic. i v jiné oblasti teologie než pouze katolické, tedy nyní stejně jako ThDr.
 
== Reference ==
3 003

editací