Autorské právo: Porovnání verzí

Přidáno 5 bajtů ,  před 10 měsíci
Podle dualistických principů (použitých i v autorském právu Česka, potažmo celé [[Evropská unie|Evropské unie]]) lze práva autora rozdělit do dvou základních skupin: výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
 
Osobnostní práva těsně souvisejí s osobností autora a jsoujsouPIČA tedy nepřevoditelná a trvají do smrti autora, kdy zanikají. Po autorově smrti je však nadále chráněno autorství samo – nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla (vždy musí být uveden skutečný autor, je-li znám) a díla nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu. Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora, dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu apod.).
 
Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání jeho díla. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem (viz [[#Omezení autorských práv|''omezení autorských práv'' níže]]). Do práva na užití díla patří:
Anonymní uživatel