Věstník nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě: Porovnání verzí

m
Upřesnění textu
(úprava)
m (Upřesnění textu)
'''Věstník nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě''' ([[němčina|německy]] ''Verordnungsblatt des Reichsprotektor in Böhmen und Mähren'') je označení [[promulgační list|promulgačního listu]], ve kterém se vyhlašovaly [[právní předpis]]y vydané [[Říšský protektor|Říšským protektorem]] pro území [[Protektorát Čechy a Morava|Protektorátu Čechy a Morava]] a právní předpisy Říše, pokud byly platné i na území Protektorátu. Jejich původní oficiální název v češtině zněl ''„Věstník nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren“''. Od 12. čísla z roku [[1941]] měly již zcela český název. Původně vycházely dvoujazyčně ''(ve sloupci vlevo text v němčině, ve sloupci vpravo text v češtině)'', od roku [[1942]] už jen v [[němčina|němčině]], přičemž pak už se na nich neobjevoval český název. Pokud se týče použitého písma, byly německé texty tištěny až do čísla 16 z roku 1941 [[kurent]]em, poté se přešlo na [[latinka|latinku]]. Zajímavě se postupovalo u německé části českého názvu - německá slova byla tištěna kurentem, ale skloňovaná koncovka „a“ ve slově ''„Reichsprotektora“'' byla tištěna latinkou. Ze svojí podstaty byla publikovaná nařízení nadřazená jakýmkoliv zákonům a nařízením vydaných orgány zaniklého [[Československo|Československa]] či vládou Protektorátu Čechy a Morava.
 
Jeho původní oficiální název v češtině zněl ''„Věstník nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren“''. Od 12. čísla z roku [[1941]] měly již zcela český název. Původně vycházely dvoujazyčně ''(ve sloupci vlevo text v němčině, ve sloupci vpravo text v češtině)'', od roku [[1942]] už jen v [[němčina|němčině]], přičemž pak už se na nich neobjevoval český název. Pokud se týče použitého písma, byly německé texty tištěny až do čísla 16 z roku 1941 [[kurent]]em, poté se přešlo na [[latinka|latinku]]. Zajímavě se postupovalo u německé části českého názvu - německá slova byla tištěna kurentem, ale skloňovaná koncovka „a“ ve slově ''„Reichsprotektora“'' byla tištěna latinkou.
== Ukončení vydávání věstníku ==
V [[srpen|srpnu]] [[1943]] byla zřízena funkce Německého státního ministra pro Čechy a Moravu, na kterou přešla značná část agendy Říšského protektora. V souvilosti s tím bylo zároveň ukončeno vydávání Věstníku nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, který byl nahrazen „[[Věstník nařízení Německého státního ministra pro Čechy a Moravu|Věstníkem nařízení Německého státního ministra pro Čechy a Moravu]]“ ''(Verordnungsblatt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren)''.
 
V [[srpen|srpnu]] [[1943]] byl věstník přejmenován na [[Věstník nařízení Německého státního ministra pro Čechy a Moravu]]“ ''(Verordnungsblatt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren)''. Vydání bylo ukončeno v ročníku 1945.
== Externí odkazy ==
 
*[https://www.academia.edu/5022190/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_a_publikace_pr%C3%A1vn%C3%ADch_p%C5%99edpis%C5%AF_v_Protektor%C3%A1tu_%C4%8Cechy_a_Morava Právní řád a publikace předpisů v Protektorátu Čechy a Morava ''(podrobnosti o věstnících jsou na str. 9)'']
== Externí odkazyodkaz ==
 
*Králík, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník, 2019, č. 3, s. 307-328. ISSN 0231-6625.
 
{{Pahýl}}
17

editací