Fronta za osvobození enklávy Cabinda: Porovnání verzí