MySQL: Porovnání verzí

Přidáno 1 258 bajtů ,  před 2 lety
Prosim jen na 45 minut napisu test a smazu to :((((
značky: editace z Vizuálního editoru školní IP
(Prosim jen na 45 minut napisu test a smazu to :(((()
značky: editace z Vizuálního editoru školní IP
Na rozdíl od databázových řešení, držící databázi v&nbsp;jednom souboru (MS Access, [[SQLite]]) v&nbsp;MySQL název adresáře odpovídá názvu databáze a název souboru (bez přípony) odpovídá názvu tabulky. Jelikož MySQL používá při ukládání definic souborový systém, otázka rozlišování velikosti písmen je závislá na platformě. Na instalaci MySQL na [[Microsoft Windows|Windows]] se velikost písmen v&nbsp;názvech tabulek a databází nerozlišuje, na [[UN*X|unixových]] systémech se velikost písmen rozlišuje. Databáze i tabulky mohou být pojmenovány téměř libovolně, mohou sestávat jen z&nbsp;číslic, obsahovat mezery, speciální znaky i znaky [[Unicode]] (kromě znaků s&nbsp;kódem 0 a nad 65 535). V&nbsp;MySQL se pak takové jméno uvádí ve zpětných jednoduchých uvozovkách (`) – to platí i v&nbsp;případě, je-li název tabulky/databáze shodný s&nbsp;nějakým z&nbsp;klíčových slov SQL. Identifikátor může dokonce obsahovat i zpětnou uvozovku, v&nbsp;tom případě je tento znak zdvojen. V&nbsp;souborovém systému je pak každý takový znak (tj. každý kromě A–Z, a–z, 0–9 a _) zakódován do sekvence <tt>@</tt> + [[ASCII]] kódu daného znaku (dle UTF-16, uvedeného hexadecimálně jako 4 číslice, doplněném nulami, např. mezera jako <tt>@0020</tt>). MySQL pak interně dělá příslušné konverze při každém přístupu k&nbsp;těmto adresářům a souborům. To, které znaky takto budou zakódovány, je závislé na souborovém resp. operačním systému, stejně jako případné limity v&nbsp;maximální délce názvu souboru či adresáře (podle [http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/identifiers.html dokumentace] 64, ale v&nbsp;případě, že každý bude zakódován, to dělá 320 znaků oproti 255 znakům např. v&nbsp;[[NTFS]]), maximálním počtu tabulek v&nbsp;databázi nebo databází v&nbsp;systému a výše zmíněné (ne)rozlišování velikosti písmen. Z&nbsp;tohoto důvodu se nedoporučuje vkládat do názvů databází a tabulek „nekonvenční“ znaky, používat znaky s&nbsp;diakritikou a na [[UN*X|unixových]] systémech (včetně Linuxu) se silně nedoporučuje používat databáze/tabulky nazvané stejně, rozlišené jen velikostí písmen.
 
Další prvek, který koresponduje s&nbsp;vytvářením souborů na disku, je tzv. partitioning, to jest vnitřní rozdělení tabulky na úrovni souborového systému. Takové tabulky mohou být rozděleny podle partitions (doslova přepážky), jež mohou být definovány přes sloupec, klíč jeho hash atd. Podle typu si lze definovat, na kolik dílů se má tabulka rozdělit, a tolik potom bude daných souborů (pro data i pro klíče).<?php
 
 
<?php
 
$localhost = "localhost";
 
$user = "pokus2019user";
 
$password = "KBtmjT4G79xYL9g";
 
$databaze = "pokus2019";
 
$pripojphp= mysql_connect($localhost, $user, $password);
 
$pripojdb=mysql_select_db($databaze);
 
if(!pripojphp) echo "Nepodařilo se zvolit databázi";
 
if(!pripojdb) echo "Nepodařilo se připojit databázi";
 
mysql_query('set charset utf8', $pripojphp);
 
$dotaz = mysql_query("SELECT * FROM `publikace` ORDER BY `publikace`.`autorprijmeni` ASC");
 
echo "<nowiki><table>";</nowiki>
 
echo "
 
<nowiki><tr></nowiki>
 
<nowiki><td class= popisek></nowiki> Název Knihy <nowiki></td></nowiki>
 
<nowiki><td class= popisek></nowiki> Jméno Autora <nowiki></td></nowiki>
 
<nowiki><td class= popisek></nowiki> Příjmení Autora <nowiki></td></nowiki>
 
<nowiki><td class= popisek></nowiki> Počet stran <nowiki></td></nowiki> <nowiki></tr></nowiki>";
 
While($kniha=mysql_fetch_array($dotaz)) {
 
echo"
 
<nowiki><tr></nowiki>
 
<nowiki><td></nowiki>$kniha[nazev]<nowiki></td></nowiki>
 
<nowiki><td></nowiki>$kniha[autorjmeno]<nowiki></td></nowiki>
 
<nowiki><td></nowiki>$kniha[autorprijmeni]<nowiki></td></nowiki>
 
<nowiki><td></nowiki>$kniha[pocetstran]<nowiki></td></nowiki><nowiki></tr></nowiki>";
 
}
 
echo"<nowiki></table></nowiki>"
 
?>
 
== Přehled podporovaných vlastností ==
Neregistrovaný uživatel