Počátky pionýrského hnutí v Československu: Porovnání verzí

(→‎Vývoj po roce 1948: šablona Viz též)
značka: editor wikitextu 2017
(→‎Pionýrská organizace ČSM: šablona viz též)
značka: editor wikitextu 2017
 
== Pionýrská organizace ČSM ==
{{Viz též|Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže|Socialistický svaz mládeže|Dům dětí a mládeže}}
Ustanovení Ústředního výboru ČSM o pionýrské organizaci uvádělo, že je masovou dětskou organizací, sjednocující ve svých řadách žáky ve věku od 9 do 14 let základních devítiletých škol ČSSR. Součástí pionýrské organizace ČSM byly také oddíly jisker, které sdružovaly žáky z prvních až třetích tříd. Úkolem pionýrské organizace bylo nejen pomáhat škole a rodině, vychovávat děti k lásce a oddanosti k ČSSR, ale také je učit milovat [[Komunistická strana Československa|KSČ]] a pracující lid, učit je poznávat a milovat [[Sovětský svaz|SSSR]] a vychovávat v nich city přátelství k pracujícím celého světa v duchu [[Proletářský internacionalismus|proletářského internacionalismu]]. Pionýrská organizace měla vychovávat děti uvědomělé, ukázněné, kulturní, zdravé, veselé, statečné, nebojící se těžkostí, příští [[Komunismus v Česku|budovatele komunismu]] a obránce vlasti. Pionýrská organizace pracovala pod přímým vedením [[Československý svaz mládeže|ČSM]] a ve své práci navazovala na bojové tradice dětských [[Proletáři všech zemí, spojte se!|proletářských]] organizací z doby tzv. ''kapitalistické'' [[První republika|první republiky]]. Jedním z nejdůležitějších úkolů pionýrské organizace ČSM bylo pomáhat učitelům v boji za pevné a hluboké vědomosti a uvědomělou kázeň všech žáků.<ref>Socialistická zákonnost, 10.06.1963, s. 235: К otázce právního postavení a odpovědnosti stálých vedoucích pionýrských skupin, vedoucích oddílů a vedoucích oddílů jisker.</ref>