Počátky pionýrského hnutí v Československu: Porovnání verzí

m
značka: editor wikitextu 2017
značka: editor wikitextu 2017
{{Citace|Pionýrský tábor »[[Artěk]]« na Krymu je nejoblíbenějším místem odpočinku sovětských dětí. V Artěku se děti střídají po celý rok. Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo velký plán na obnovu a rozšíření tábora. V Artěku bude celkem šest táborů pro 1500 dětí. Ministerstvo zdravotnictví [[Sovětský svaz|SSSR]] se rozhodlo otevřít ještě devět pionýrských táborů téhož typu jako Artěk. Tábory budou postaveny u [[Moskva|Moskvy]], [[Petrohrad|Leningradu]], [[Vladivostok|Vladivostoku]], [[Oděsa|Oděsy]], [[Barnaul|Barnaulu]], v [[Bělorusko|Bělorusku]], [[Lotyšsko|Lotyšsku]] a [[Arménie|Arménii]].|Týdeník Stráž na Dyji, 09.04.1948, s. 4}}
 
== Pionýrská organizace ČSM (1950-68) ==
Ustanovení Ústředního výboru ČSM o pionýrské organizaci uvádělo, že je masovou dětskou organizací, sjednocující ve svých řadách žáky ve věku od 9 do 14 let základních devítiletých škol ČSSR. Součástí pionýrské organizace ČSM byly také oddíly jisker, které sdružovaly žáky z prvních až třetích tříd. Úkolem pionýrské organizace bylo nejen pomáhat škole a rodině, vychovávat děti k lásce a oddanosti k ČSSR, ale také je učit milovat [[Komunistická strana Československa|KSČ]] a pracující lid, učit je poznávat a milovat [[Sovětský svaz|SSSR]] a vychovávat v nich city přátelství k pracujícím celého světa v duchu [[Proletářský internacionalismus|proletářského internacionalismu]]. Pionýrská organizace měla vychovávat děti uvědomělé, ukázněné, kulturní, zdravé, veselé, statečné, nebojící se těžkostí, příští [[Komunismus v Česku|budovatele komunismu]] a obránce vlasti. Pionýrská organizace pracovala pod přímým vedením [[Československý svaz mládeže|ČSM]] a ve své práci navazovala na bojové tradice dětských [[Proletáři všech zemí, spojte se!|proletářských]] organizací z doby tzv. ''kapitalistické'' [[První republika|první republiky]]. Jedním z nejdůležitějších úkolů pionýrské organizace ČSM bylo pomáhat učitelům v boji za pevné a hluboké vědomosti a uvědomělou kázeň všech žáků.<ref>Socialistická zákonnost, 10.06.1963, s. 235: К otázce právního postavení a odpovědnosti stálých vedoucích pionýrských skupin, vedoucích oddílů a vedoucích oddílů jisker.</ref>