Soutěž o návrh: Porovnání verzí

Odebráno 179 bajtů ,  před 3 lety
odkazy, typografie
(Došlo k nahrazení zákona o veřejných zakázkách zákonem o zadávání veřejných zakázek - nikoliv jen ke změně názvu původního zákona)
(odkazy, typografie)
{{upravit|hlavně odstranit zbytečný tag <nowiki><br /></nowiki>}}
[[Soubor:Euro banknotes 2002.png|náhled|Výsledek soutěže o návrh evropských platidel (1996): vítězný návrh Rakušana Roberta Kaliny]]
'''Soutěž o návrh''' je umělý, formalizovaný typ [[:Soutěž|soutěže]], provokující lidskou [[:Tvořivost|tvořivost]] a mobilizující rozvinuté i skryté schopnosti. Je cílem je nalézt návrh nebo řešení budoucí realizace. Je jedním z nejstarších typů řízené [[:Soutěž|soutěže]] doprovázející [[:Civilizace|civilizaci]] od počátku.
 
== Charakteristika ==
[[Soutěž]] o návrh je druh soutěže, který má přinést vyřešení přímo základního problému, zápletky nebo otázky nastávajícího úkolu. Je to tehdy, kdy má být vytvořeno něco, co vytvořeno dosud nebylo, co je potřebné, chybí a jehož vznik vyžaduje mimo jiné invenci strategii, [[:Invence|invenci]] a komplexní tvůrčí úsilí. Pro úspěch jsou ale stejně tak potřebné i kompetence, erudice a profesionalita, které jsou při hodnocení výsledku (návrhu) většinou dobře rozpoznatelné přímo z návrhu samotného. Ve světě nejčastěji používaný a zároveň nejvíce rozvinutý způsob soutěže o návrh je [[architektonická soutěž]]. Architektonická soutěž má také ze všech typů soutěží, a to jak kreativních, tak hospodářských nejdelší tradici v řádech staletí.
 
== Historie ==
Z historie je známo několik odkazů o existenci, první z nich jsou z [[:Antika|antiky]]. Obvykle to byly návrhy uměleckých děl, [[:Socha|soch]], staveb, oslavných [[:Epos|eposů]], ale i strategických a obranných řešení. Bylo to vždy, kde mělo být něco významného realizováno. Aby dopředu jasné, jaký bude charakter, podoba realizovaného díla, je nejprve potřebný jeho návrh-jeho [[:Řešení|řešení]]. <br/>Ten ideální byl teprve hledán. Aby návrh byl co nejlepší, využilo se výhody, že po jeho plnění dychtí více nebo i mnoho řešitelů. Bylo ověřeno, že zápolení přináší nejlepší, někdy i netušené výsledky. Velký rozvoj soutěží o návrh nastal se vznikem a rozvojem [[:Liberální|liberální]] společnosti zejména po letech 1830 a 1848. Několik desetiletí po této době by mohlo být označeno zlatým věkem návrhových soutěží. Zejména v hlavních [[:Metropole|metropolích]] jich bylo uskutečněno mnoho set až tisíc. Lze pozorovat nápadné korelace mezi mírou korupce a (ne)ochotou veřejných autorit vypisovat soutěže o návrh. Ve společnostech, kde je míra korupce [http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results (CPI)] větší, je malé nebo minimální množství soutěží o návrh. Obvykle se mohou nejvyspělejší kulturou soutěží o návrh pochlubit [[:Skandinávie|skandinávské]] země zejména pak [[:Finsko|Finsko]] Nový Zéland a z poněkud jiných příčin také Francieřešení.
 
Ten ideální byl teprve hledán. Aby návrh byl co nejlepší, využilo se výhody, že po jeho plnění dychtí více nebo i mnoho řešitelů. Bylo ověřeno, že zápolení přináší nejlepší, někdy i netušené výsledky. Velký rozvoj soutěží o návrh nastal se vznikem a rozvojem [[Liberalismus|liberální]] společnosti zejména po letech 1830 a 1848. Několik desetiletí po této době by mohlo být označeno zlatým věkem návrhových soutěží. Zejména v hlavních [[Metropole|metropolích]] jich bylo uskutečněno mnoho set až tisíc. Lze pozorovat nápadné korelace mezi mírou [[korupce]] a (ne)ochotou veřejných autorit vypisovat soutěže o návrh. Ve společnostech, kde je míra korupce větší<ref>http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results (CPI)</ref>, je malé nebo minimální množství soutěží o návrh. Obvykle se mohou nejvyspělejší kulturou soutěží o návrh pochlubit [[Skandinávie|skandinávské]] země, zejména pak [[Finsko]], [[Nový Zéland]] a z poněkud jiných příčin také [[Francie]].
 
== Základní parametry ==
Základní vlastnosti a parametry SoN vychází z funkčního faktu, že má-li být něco náročného, složitého nebo velkolepého vytvořeno, je nezbytné, aby bylo dříve navrženo. Komplikovanou věc je nezodpovědné ba téměř nemožné realizovat bez předchozího návrhu. Tento závěr vychází z principu, že návrh v moderních a vyspělých vztazích předchází realizaci a na správnosti a kvalitě návrhu podmiňuje úspěch realizace. Úspěch realizace je přímo kauzálně determinován autonomií návrhu i dostatečným rozestupem mezi návrhem a realizací. Jen návrh, kterému je věnována dostatečná péče a který je podroben následné kritické reflexi, může být východiskem úspěchu samotné (mnohem nákladnější) realizace. Ještě před tím návrhem, ale musí být splněna podmínka svědomité přípravy i naopak následně správnosti postupu mezi návrhem a realizací. Návrh také může upozornit na nerealistické meze záměru, zavčas odhalit nebezpečí a zamezit řádově větším škodám. Správný návrh vycházející z dobré předchozí přípravy je jediným možným východiskem ke kontrole finančních nákladů a stanovení potřebného poměru kvality a nákladů.<br/>
 
<br/>Podle podmínek a okolností může soutěž o návrh akcentovat některou ze složek, jejíž nejlepší poměr má být dosažen. Dominující by ale měla být je celková harmonie nebo umělecká stránka, ojedinělé nejsou ani čistě technické soutěžní vlastnosti užitné nebo ekonomické (úsporné) akcenty. V případě [[:Architektonická soutěž|architektonických soutěží]] je obvyklým cílem harmonie nebo vyvážený poměr všech potřebných vlastností- užitných, uměleckých, technických a ekonomických. Soutěž o návrh je jediný typ soutěže, který se víceméně úspěšně vyrovnává s nelehkým úkolem posouzení poměrů náklady versus kvalita. Protože musí obsahovat i subjektivní složky v průběhu dlouhé tradice byly kultivovány způsoby jak tyto složky v co největší míře objektivizovat.<br/>
<br/>Soutěž o návrh je často hodnocena jako jeden z nejsilnějších nástrojů čelících klientelismu a [[:Korupce|korupci]]. Jako jediný typ soutěží komplexně přistupuje k vyšetření i částečné objektivizaci poměru nákladů a vlastností (kvality) i vyšetření hledané (přiměřené) kvality jako takové.<br/> Soutěž o návrh, zejména její podruhy s nejdelší tradicí vynikají nejpokročilejšími nástroji transparence. Pravidelně proto přivádí k jednomu úkolu bezprecedentně největší pole soutěžitelů.
 
<br/>Soutěž o návrh je často hodnocena jako jeden z nejsilnějších nástrojů čelících [[klientelismus|klientelismu]] a [[:Korupce|korupci]]. Jako jediný typ soutěží komplexně přistupuje k vyšetření i částečné objektivizaci poměru nákladů a vlastností (kvality) i vyšetření hledané (přiměřené) kvality jako takové.<br/> Soutěž o návrh, zejména její podruhy s nejdelší tradicí vynikají nejpokročilejšími nástroji transparence. Pravidelně proto přivádí k jednomu úkolu bezprecedentně největší pole soutěžitelů.
 
Soutěž o návrh dobře spolehlivě čelí pokusům o zmanipulování. Mezi jednotlivými poddruhy těchto soutěží jsou však rozdíly v těchto vlastnostech. S přibývajícím množstvím soutěží o návrh lze pak vždy očekávat důmyslné pokusy jak poškodit korupčním a klientelním jednáním i tyto druhy soutěží. A je tedy potřebné připravovat další a nová opatření jak tomu čelit.
 
== Právní rámec ==
Již v minulosti aby soutěže o návrh splnili svůj [[účel]], bylo potřeba je upravit pevnými pravidly. Ty se zprvu formovaly na základě [[Zvykové právo|zvykového práva]]. První úpravy [[Pozitivní právo|pozitivním právem]] doznala nejdříve [[vlajková loď]] soutěží o návrh - [[Architektonická soutěž|architektonické soutěže]] (v polovině 19. století). Tehdy na základě [[Soutěž|soutěží]] o návrh řada klíčových [[Budova|budov]] [[Moderní dějiny|moderní historie]]. Mezi časné právní úpravy patřily [[Zákoník|soutěžní řády]] ([[regule]]) [[Architektonická soutěž|architektonických soutěží]]. V [[Česko|České republice]] je soutěž o návrh upravena v hlavě V. Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 143-150. Tento [[zákon]] v obecnosti upravuje vypsání [[Soutěž|soutěže]] pro [[Veřejnoprávní smlouva|veřejnoprávní]] vypisovatele. V konkrétních [[rys (vlastnost)|rysech]] přihlédnou ke [[Lex specialis derogat generali|speciálním právním úpravám]], kupříkladu (v případě [[Architektonická soutěž|architektonických soutěží]]) k Zákonu o výkonu povolání [[Architekt|architektů]], inženýrů a techniků činných ve výstavbě č. 360/92 Sb. a podzákonných normám, které z tohoto zákona vycházejí a patrně též k [[Autorský zákon|zákonu autorskému]] č. 121/2000 Sb.
 
V [[Česko|České republice]] je soutěž o návrh upravena v hlavě V. zákona o zadávání [[Veřejná zakázka|veřejných zakázek]] č. 134/2016 Sb. (§ 143–150). Tento [[zákon]] v obecnosti upravuje vypsání soutěže pro [[Veřejné právo|veřejnoprávní]] vypisovatele. V konkrétních rysech přihlédnou ke [[Lex specialis derogat generali|speciálním právním úpravám]], kupříkladu (v případě architektonických soutěží) k zákonu o výkonu povolání [[Architekt|architektů]], inženýrů a techniků činných ve výstavbě č. 360/1992 Sb. a podzákonných normám, které z tohoto zákona vycházejí a patrně též k [[Autorský zákon|zákonu autorskému]] č. 121/2000 Sb.
== Typy a druhy soutěží ==
 
== Typy a druhy soutěží ==
* [[:Architektonická soutěž|architektonická soutěž]],
* konstrukční soutěž,
* urbanisticko-architektonická soutěž
* konstrukčně-architektonická soutěž
 
== Příklady ==
 
* Soutěž na řešení [[recyklace]] odpadů a tělních odpadů v [[Orbitální stanice|orbitální stanici]]
* Soutěž na sochy [[Diův chrám v Olympii|chrámu v 0lympii]]
* Soutěž na novou [[Hymna Ruské federace|hymnu Ruské federace]] 1. 1. 1944 a znovu/ 30. 12. 2000
* Soutěž na kopuli chrámu [[Santa Maria del Fiore]] (1418)
* Soutěž na název nového traktoru ([[Zetor]]) (1946)
 
== LiteraturaOdkazy ==
=== Reference ===
<references />
 
=== Literatura ===
* David Dvořák: Soutěž o návrh. Veřejné zakázky, 2007, č. 6, s. 13
* Tomáš Hejduk, Veronika Křesťanová: Soutěž o nejlepší architektonický návrh a následné zadání vypracování projektové dokumentace ve světle zákona o zadávání veřejných zakázek. In. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha Karolinum 2009
* Petr Serafin, David Dvořák: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Praha (ABF) 2009.
 
=== Externí odkazy ===
* http://www.ecb.int/euro/banknotes/html/design.cs.html
* http://www.volnacesta.cz