Vysoká škola ekonomická v Praze: Porovnání verzí

m
Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy
m (Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy)
{{Infobox - univerzita
| název = Vysoká škola ekonomická v Praze
| původní název =
| latinský název =
| obrázek =
| popisek =
| motto =
| foto = VSE Prague - Old building.jpg
| popis = Komplex VŠE na Žižkově
| zkratka = VŠE
| rok založení = 1953
| typ školy = veřejná
| rektor = prof. Ing. [[Hana Machková]], CSc.
| odkaz na rektora = Hana Machková
| odkaz na seznam rektorů = Seznam rektorů Vysoké školy ekonomické v Praze
| kvestor = Ing. Libor Svoboda
| kancléř =
| prorektor1 = doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
| funkce prorektora1 = pro strategii
| prorektor2 = doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
| funkce prorektora2 = pro studijní a pedagogickou činnost
| prorektor3 = prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
| funkce prorektora3 = pro vědu a výzkum
| prorektor5 = doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
| funkce prorektora5 = pro mezinárodní vztahy a informační systémy
| prorektor6 =
| prorektor7 =
| funkce prorektora7 =
| prorektor8 =
| funkce prorektora8 =
| prezident =
| viceprezident =
| předseda =
| ředitel =
| akademici k roku = 2017
| počet studentů bakalářského studia = 7221
| počet studentů navazujícího studia = 7273
| počet studentů magisterského studia = 6325
| počet studentů doktorského studia = 465
| počet akademických pracovníků = 556
| počet fakult = 6
| odkaz na seznam fakult =
| rozpočet =
| zeměpisná šířka = 50.0833333
| zeměpisná délka = 14.4411111
| sídlo = Praha
| kampus =
| odkaz na kampus =
| člen = [[CEMS]]
| odkaz na seznam členství =
| web = http://www.vse.cz
}}
'''Vysoká škola ekonomická v Praze''' ('''VŠE''', anglicky ''University of Economics, Prague'') je veřejná [[vysoká škola]] zaměřená na výuku ekonomických oborů se sídlem v [[Praha|Praze]], jedna z [[fakulta|fakult]] je umístěna v [[Jindřichův Hradec|Jindřichově Hradci]]. Byla založena v roce 1953 a dnes je největším univerzitním pracovištěm ekonomického zaměření v České republice. Současnou rektorkou je od roku 2014 [[Profesor|prof.]] Ing. Hana Machková, CSc. V žebříčku Financial Times zaujala VŠE v roce 2010 73. místo mezi 75 hodnocenými školami a získala tak titul druhé nejlepší ekonomické univerzity v postkomunistické Evropě.<ref>[http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2010 European Business school rankings 2010 <!-- Bot generated title -->]</ref>
Vysoká škola ekonomická přijímá studenty do bakalářských studijních programů na základě výsledků vlastních přijímacích zkoušek nebo na základě nejlepšího skóre v [[Národní srovnávací zkoušky|Národních srovnávacích zkouškách]]. Přijímací testy, které tvoří škola sama, jsou založeny na znalosti gymnaziální [[matematika|matematiky]] a alespoň jednoho cizího jazyka (dvou na Fakultě mezinárodních vztahů) na úrovni [[Společný evropský referenční rámec|B2]].
 
Studium v [[bakalář]]ských studijních programech trvá standardně 3 roky (6 semestrů), s možností bezplatného prodloužení o jeden rok, v [[inženýr]]ských studijních programech 2 roky (4 semestry), rovněž s možností bezplatného prodloužení o jeden rok. Škola nabízí řadu [[Ph.D.|doktorských]] studijních programů, jejichž standardní délka je tři až čtyři roky.
 
Mezi studijní povinnosti patří typicky oborově volitelné předměty, fakultně volitelné předměty, celoškolsky volitelné předměty, jazyková výuka, tělesná výchova a další. Studium je v každém cyklu zakončeno obhajobou vysokoškolské kvalifikační práce ([[Bakalářská práce|bakalářské]], [[Diplomová práce|diplomové]], [[Disertační práce|disertační]]) a [[státní závěrečná zkouška|státní závěrečnou zkouškou]] z vybraných předmětů.
 
[[Absolvent]]i Vysoké školy ekonomické patří dlouhodobě mezi nejlépe odměňované absolventy v České republice,<ref>[http://www.lidovky.cz/nejvice-berou-po-studiu-ekonomove-nejmene-umelci-a-vy-pdn-/ln_veda.asp?c=A110214_202506_ln_veda_pks Lidové Noviny<!-- Bot generated title -->]</ref>.
 
Vlastní studium je variabilní, studenti si již od druhého semestru vytváří vlastní rozvrh (prostřednictvím [[Integrovaný studijní informační systém|Integrovaného studijního informačního systému]] (ISIS)). V navazujícím inženýrském studiu mají studenti povinnost volby vedlejší specializace (rovněž z jiných fakult než fakulty domovské).
 
=== Koleje ===
VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci.
V Praze patří VŠE část [[Koleje Jižní Město|kolejí Jižní Město]], vlastní areál kolejí na [[Jarov (Žižkov)|Jarově]] a [[Rooseveltova kolej|Rooseveltovu kolej]] v Holešovicích.
V Jindřichově Hradci VŠE vlastní [[Švecova kolej|Švecovu kolej]].
 
== Historie ==
[[Soubor:Vse.jpg|thumbnáhled|300px|Tzv. Stará budova VŠE na náměstí Winstona Churchilla]]
 
'''Vysoká škola obchodní v Praze''' (VŠO) byla zřízena v roce 1919,<ref>Zákon ze dne 23. července 1919, č. 461/1919 Sb., kterýmž zřizuje se československá státní „Vysoká škola obchodní v Praze“</ref> při její reorganizaci v roce 1929 došlo k prodloužení studia na čtyři roky a VŠO byla definitivně včleněna do svazku [[České vysoké učení technické v Praze|ČVUT]] a bylo potvrzeno „stavovské označení“ [[inženýr]] (Ing.) pro absolventy. V roce 1934 VŠO získala pravomoc udílet [[doktor obchodních věd|doktorát věd obchodních]] (RCDr.)<ref>Nařízení vlády ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb., kterým se vydává řád pro dosažení doktorátu věd obchodních</ref> a o pět let později, v roce 1939 byla VŠO společně s ostatními českými vysokými školami uzavřena [[nacismus|nacisty]] ([[17. listopad]] [[1939]]). Její činnost byla obnovena s koncem války v roce 1945.
 
Po [[komunismus|komunistickém]] [[únor 1948|převratu]] v roce 1948 proběhly [[čistka|čistky]] mezi učiteli i studenty a VŠO byla přejmenována na '''Vysokou školu věd hospodářských''' (VŠVH). Již v roce 1949 byla VŠVH zrušena, její posluchači mohli ještě dostudovat (do července 1953). Posléze byla zřízena Vysoká škola politických a hospodářských věd, jejíž Hospodářská fakulta měla vychovávat komunistické [[kádr]]y pro řízení hospodářství. Byl také založen umělecký (převážně folklórní) soubor VŠPHV – dnešní soubor [[Gaudeamus (soubor)|Gaudeamus]].
* '''60. léta''' – Postupně se modernizovala výuka, přecházelo se od starých komunistických dogmat k diskusím o [[ekonomická reforma|ekonomické reformě]].
* '''1965''' – Počátek mezinárodní spolupráce studentů v rámci mezinárodní studentské organizace [[AIESEC]].
* '''1966''' – Nový vysokoškolský zákon znamenal opuštění některých totalitních praktik při řízení vysokých škol. Obnovily se akademické tituly – absolventi VŠE získávali titul inženýr (již ne pouhé „stavovské označení“, do té doby označováni jako „promovaní ekonomové“), poprvé byli na VŠE [[Akademický funkcionář|akademičtí funkcionáři]] voleni.
* '''1968''' – Fakulta politické ekonomie byla přejmenována na Národohospodářskou fakultu, Fakulta výrobně ekonomická a Fakulta obchodní zůstaly, Institut národohospodářského plánování získal název Fakulta řízení. Z těchto čtyř fakult se VŠE skládala po celá 70. a 80. léta.<br /> Učitelé i studenti se účastnili [[Pražské jaro 1968|reformního procesu]], proběhla [[Rehabilitace (právo)|rehabilitace]] studentů, vyloučených od roku 1948, nenásilný odpor proti [[Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa|sovětské okupaci]], listopadová stávka studentů, [[emigrace]] řady pracovníků a posluchačů.
[[Soubor:Rajska.jpg|thumbnáhled|300px|Interiér Rajské budovy v Praze na [[Žižkov]]ě]]
* '''1970–1971''' – Nástup [[normalizace]] postihl VŠE ještě tvrději než většinu českých vysokých škol, probíhaly stranické prověrky a čistky mezi zaměstnanci (VŠE opustilo 192 pracovníků). Zřízen Ústav [[marxismus-leninismus|marxismu-leninismu]]. Místo rozvíjení ekonomické teorie se bojovalo proti [[revizionismus|revizionismu]] v ekonomii, práce neprověřených autorů se vyřazovaly ze studijní literatury a z knihoven vůbec.
* '''1974''' – Z Národohospodářské fakulty byly na Fakultu řízení převedeny některé katedry a studijní obory, takže i na této fakultě probíhalo denní a dálkové studium. Denní studium na VŠE zkráceno na čtyři roky (později na některých oborech opět prodlouženo).
* '''1994''' – Byl dokončen areál VŠE na [[Jižní Město|Jižním Městě]], kde je soustředěno především studium v prvním ročníku.
* '''1998''' – Na základě mezinárodní [[evaluace]] byla VŠE přijata za řádného člena prestižního [[Společenství evropských manažerských škol]] (CEMS). Součástí VŠE se stala šestá fakulta – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, dosud působící v rámci [[Jihočeská univerzita|Jihočeské univerzity]].<br /> Byla dokončena Nová (nyní Vencovského) aula v areálu na [[Žižkov]]ě.
[[Soubor:Vencovskeho aula.JPG|thumbnáhled|300px|Vencovského aula na VŠE]]
* '''1999''' – VŠE byla přijata do celosvětové asociace ekonomických a manažerských škol [[PIM]]. Udělena první [[Medaile Aloise Rašína]]. Založen Studentský list, nezávislý měsíčník studentů VŠE.
* '''2005''' – Od září začínají první fakulty přecházet na systém evropských kreditů [[ECTS]].<br /> Na podzim byla otevřena Rajská budova v areálu školy na Žižkově. Nachází se za Novou budovou směrem k Riegerovým sadům a představuje účelné spojení Nové budovy s budovou menzy. Jedná se o sedmipatrovou stavbu v jejichž dvou nejnižších patrech jsou vytvořeny nové přednáškové místnosti a velké atrium, sloužící mimo jiné i k výstavám a různým workshopům. V dalších patrech jsou pak umístěny kabinety kateder a další místnosti sloužící převážně Fakultě podnikohospodářské. Spolu se stavbou Rajské budovy byla provedena i rekonstrukce budovy menzy, jež se tak stala moderním velkoobjemovým stravovacím zařízením. V budově menzy jsou dále umístěny i místnosti CTVS (Centrum tělesné výchovy a sportu – součást VŠE).
[[Soubor:Ekonomická str, Prague Kunratice.jpg|thumbnáhled|300px|Komplex VŠE na [[Jižní Město|Jižním Městě]]]]
* '''2007''' – Dvě největší posluchárny VŠE v areálu Žižkov slavnostně obdržely jméno po významných osobnostech historie VŠE - v Nové budově VŠE je to Aula profesora Františka Vencovského a ve Staré budově VŠE Aula profesora Jiřího Likeše. VŠE tímto vyjadřuje úctu k odkazu obou mimořádných odborníků.
* '''2007''' – Z podnětu rektora prof. Hindlse bylo založeno Středisko handicapovaných studentů VŠE (SHS VŠE), které na profesionální úrovni umožňuje integraci studentů se specifickými sluchovými, zrakovými a pohybovými nároky.
* '''2013''' – Basketbalistky VŠE v nejvyšší české basketbalové soutěži žen "Excelsior ŽBL" (extraliga) skončily na 7. místě a dosáhly tak dosud nejlepšího výsledku.
* '''2013''' – Akademický senát VŠE na návrh rektora Hindlse rozhodl o zřízení Centra pro dějiny VŠE.
* '''2013''' – VŠE se poprvé umisťuje v prestižním žebříčku QS-Ranking, který vyhlašuje 700 nejlepších univerzit světa. Stala se tak teprve čtvrtou vysokou školou České republiky, které se podařilo umístit se v tomto žebříčku.
* '''2013''' – Zahájena přestavba a rekonstrukce budovy 6. fakulty (FM) v Jindřichově Hradci.
* '''2014''' – Vznikla Unie studentů VŠE.
| Management podnikatelské sféry, Informační management, Management veřejné správy, Management zdravotnictví
|}
 
=== Vedlejší specializace na magisterském stupni studia ===
{{Pahýl část}}
 
=== Doktorské obory ===
{{Vysoká škola ekonomická v Praze}}
{{Veřejné vysoké školy v Česku}}
{{Autoritní data}}
 
[[Kategorie:Vysoká škola ekonomická v Praze| ]]
1 151 276

editací