Hérakleitos: Porovnání verzí

Odebrán 1 bajt ,  před 11 měsíci
Díogenés Laertios zachovává tento příběh o Hérakleitově smrti: "Nakonec se vystěhoval, zprotiviv si lidi, a žil osaměle v horách, živě se travou a bylinami. Když ovšem z toho dostal [[vodnatelnost]], vrátil se do města a záhadně vyzvídal na lékařích, mohli-li by udělat ze záplavy sucho. Protože ho nechápali, zahrabal se ve stáji do kravského hnoje, doufaje, že se teplem hnoje voda z něho vypaří. Když však ani takto ničeho nedosáhl, skonal ve věku 60 let."<ref name="ix 3" /> O kousek níže na vysvětlenou dodává: "[[Hermippos]] však tvrdí, že se ptal lékařů, může-li mu někdo z nich tlakem na vnitřnosti vyčerpat vodu. A když řekli, že ne, položil se na výsluní a poručil chlapcům, aby ho přikryli hnojem. Takto prý druhého dne skonal a byl pohřben na agoře."<ref name="ix 4">Hérakleitos A 1,4 strana 439</ref> Stejnou verzi příběhu nalézáme i u Marca Aurelia, který píše, že "Hérakleitos, který tolik filosofoval o vzplanutí světa, byl postižen nahromaděním vody ve vnitřnostech a zemřel natřený hnojem."<ref>Hérakleitos A 1b, strana 447</ref>.
 
Díogenés dále pokračuje: "[[Neanthés z Kyziku]] však tvrdí, že když se nemohl vyprostit z hnoje, zůstal ležet; a byv pro tuto změnu nepoznán, stal se potravou psů."<ref name="ix 4" /> To je druhá verze, kterou zapisuje i Suidás: "Když (Hérakleitos) onemocněl vodnatelností, nevydal se lékařům, kteří o něj chtěli pečovat, ale sám se celý natřel hnojem a nechal se na slunci sušit. Když tak ležel, přišli psi a roztrhali ho."<ref name="Suidás" /> Díogenés pak uvádí ještě verzi třetí, když píše, že "[[Sótion]] však tvrdí, ... a že [[Aristón]] uvádí ve spise ''O Hekataiovi'', že byl vyléčen z vodnatelnosti a zemřel na jinou nemoc. Toto pak tvrdí taky Hippobotos."<ref name="ix 5" /> To je ta již řečená jediná verze jeho smrti, která zní poměrně realisticky. Podle Kratochvíla jsou ostatní očividně anekdoty, jelikož lze dohledat jejich satirické odkazy na Hérakleitovo učení,<ref name="Potápěč" /> a to se týká i poslední, čtvrté verze myslitelovimyslitelovy smrti, kterou opěťopět podává Suidás: "Jiní zase říkají, že zemřel zasypaný pískem."<ref name="Suidás" />
 
Pokusme se nyní o jednoduchý rozbor anekdot jako referencí k Hérakleitově filosofii na základě toho, co říkají Kessidi a Kratochvíl: