Definice: Porovnání verzí

Odebráno 3 144 bajtů ,  před 2 lety
(je to epš)
značky: editace z Vizuálního editoru možný vandalismus školní IP vložen emotikon
značky: editace z Vizuálního editoru školní IP
<ref>Ferjenčík, J. (2005). ''Úvod do metodologie psychologického výzkumu.'' Praha: Portál. ISBN 80-7178-367-6</ref>
<ref>[http://www.doctorandus.info/info/e_kapitoly/vedecke_metody.doc Nováková, V., Liška, V., Loudín, J., Sedláček, M. (2010). Vědecké metody pro doktorandy.]</ref>
*Vilem Valenta je kamarad až za hrob
* '''předdefinitorní formy''' - nedostatečně precizní definice používané např. tehdy, když by bylo přesné definování zbytečné nebo kontraproduktivní (např. definování laikům nebo v případě, že význam definovaného pojmu je všem účastníkům komunikace dostatečně jasný apod.); např.:
** '''úzká definice''' - rozsah definiens je vlastní podmnožinou rozsahu definienda (''Motorové vozidlo je dopravní prostředek poháněný benzínovým motorem.'')
** pojmenování (''Pes je toto.'' ...a ukážu prstem na psa)
** '''široká definice''' – rozsah definienda je vlastní podmnožinou rozsahu definiens (''Lékař je člověk pracující ve zdravotnictví.'')
** vypočítávání (''Zvířata jsou např. slon, kůň, pes, had, ...'')
** '''posunutá definice''' (neboli '''křížová definice''') - definice úzká i široká zároveň. Rozsahy definiens a definienda mají průnik, ale ani jeden není podmnožinou druhého (''Lékař je člověk pracující v nemocnici.'' - ne všichni lékaři pracují v nemocnici a ne každý, kdo pracuje v nemocnici je lékař).
** popis (''Psychologie se zabývá vnímání, vztahy mezi lidmi, testováním schopností a působením reklamy na člověka.'' Při popisu tedy není rozlišeno, které vlastnosti jsou podstatné a které ne.)
** '''disjunktní definice''' - rozsahy definiens a definienda nemají žádný průnik (''Molekula je nedělitelná částice hmoty.'')
** porovnání se známým (''Projekce v psychologii, to je jako když se obrázky z filmového pásu promítají na plátno. Podobně může někdo promítat svoje pocity a úmysly na jiného člověka - jako by je ten druhý měl.'')
* '''syntetické definice''' (='''definiční dohoda''') - zavádí pomocí pojmů základních nebo dříve definovaných nový pojem nebo upřesňuje, popř. jej podle potřeby vědy modifikuje. Smyslem je tedy stanovit, v jakém významu se bude termín nyní užívat. U syntetických definic nemá smysl uvažovat o pravdivosti neboť jde o konvenci, takže rozsahy definiens a definienda se přesně kryjí - jsou sobě nevlastními podmnožinami.
** definování pomocí rozdílů (''Projekce není totéž, co regrese, ani to není racionalizace.'')
 
* '''nominální definice''' - význam definienda charakterizujeme definiensem, jehož význam je nám známý; je to řečení téhož jinými slovy, definiens nezachycuje charakteristické vlastnosti definienda (''Inteligence je rozumové nadání.'').
* '''reálné definice'''
** '''existenciální definice''' - definiendum je na rozdíl od nominálních definicí vysvětlováno pro něj charakteristickými vlastnostmi a vztahy mezi nimi (''Inteligence je schopnost chápání, samostatného myšlení, řešení situací, v nichž nelze použít návykového chování.'')
** '''genetické definice''' - definiendum je vysvětleno tím, že se vymezí jeho vznik (''Frustrace je emocionální stav vznikající zablokováním uspokojování potřeb.''). Často používaná podskupina genetických definic jsou '''operacionální definice''', u nichž je definiens tvořen postupy (operacemi), jejichž provedením získáme definovaný pojem. Rozeznávají se:
**: '''měrné operacionální definice''' - definiens tvoří popis postupů, po jejichž vykonání můžeme definiendum identifikovat (''Inteligence je to, co je měřeno inteligenčními testy.'')
**: '''experimentální operacionální definice''' - definiens tvoří popis postupů, jejichž vykonáním definiendum vytvoříme nebo navodíme (např. recept jak upéct ovocný koláč).
 
Dále můžeme rozlišovat:
* '''analytické definice''' - vychází z obsahového rozboru již existujícího pojmu či výrazu, který se snaží objasnit. Užívá se zvláště v pedagogické praxi. U analytických definic má smysl hovořit o pravdivosti definice - definice je pravdivá tehdy, když správně a přesně vystihují skutečný význam, který definiendum v jazyce má. Z hlediska obsahové přiměřenosti musíme dávat pozor, aby definice nebyla<ref name="učebnice MU" /><ref>[https://web.archive.org/web/20121227011338/http://logika.flu.cas.cz/files/uploaded/UserFiles/File/slidy.rtf Svoboda, V.: Filosofická logika - prúsvitky.] [http://logika.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=798#kurz (neoficiální text ke kurzu Filosofická logika)]</ref> :
** '''úzká definice''' - rozsah definiens je vlastní podmnožinou rozsahu definienda (''Motorové vozidlo je dopravní prostředek poháněný benzínovým motorem.'')
** '''široká definice''' – rozsah definienda je vlastní podmnožinou rozsahu definiens (''Lékař je člověk pracující ve zdravotnictví.'')
** '''posunutá definice''' (neboli '''křížová definice''') - definice úzká i široká zároveň. Rozsahy definiens a definienda mají průnik, ale ani jeden není podmnožinou druhého (''Lékař je člověk pracující v nemocnici.'' - ne všichni lékaři pracují v nemocnici a ne každý, kdo pracuje v nemocnici je lékař).
** '''disjunktní definice''' - rozsahy definiens a definienda nemají žádný průnik (''Molekula je nedělitelná částice hmoty.'')
* '''syntetické definice''' (='''definiční dohoda''') - zavádí pomocí pojmů základních nebo dříve definovaných nový pojem nebo upřesňuje, popř. jej podle potřeby vědy modifikuje. Smyslem je tedy stanovit, v jakém významu se bude termín nyní užívat. U syntetických definic nemá smysl uvažovat o pravdivosti neboť jde o konvenci, takže rozsahy definiens a definienda se přesně kryjí - jsou sobě nevlastními podmnožinami.
 
== Další definice ==
Neregistrovaný uživatel