Kostel svatého Jiří (Náklo): Porovnání verzí

m
link
(→‎Interiér: Opraven překlep)
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
m (link)
 
== Historie ==
První písemná zmínka o faře v Náklu je z roku 1140, kostel je doložen v roce 1250. Předchůdcem měla být středověká tvrz nebo hrad rytířů z Nákla. Věž byla dostavěna po roce 1450. V roce 1560 na jeho místě byl postaven nový renesanční kostel.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení =
| jméno =
Kostel je postaven na vyvýšené ostrožně. Je to orientovaná podélná jednolodní stavba s odsazeným pětibokým závěrem a hranolovou věží v ose západního průčelí. Ke [[Kněžiště|kněžišti]] z obou boků jsou přistavěny pravoúhlé sakristie. Loď má valenou klenbu s nadokenními výsečemi. Okna lodi jsou rámována profilovanými [[Šambrána|šambránami]] s klenákem ve vrcholu a nadokenní přímou římsou. Fasáda lodi i kněžiště je členěná toskánskými pilastry, které nesou profilovanou římsu. [[Sakristie]] mají fasádu hladkou s okny bez šambrán. Loď má sedlovou střechu se [[Sanktusník|sanktusníkem]].
 
Věž v západním průčelí je hranolovitá na čtvercovém půdorysu (7,4 x 7,4 m). K severní straně věže přiléhá válcové šnekové schodiště se střílnovými okny. Hlavní vchod je rámován kamenným portálem s profilovaným ostěním s dvojicí sloupů, které nesou [[kladí]] s letopočtem 1698, znakem kláštera a erbem opata Želeckého. Ve frontonu ve výklenku je socha [[Svatý Štěpán|svatého Štěpána]]. Podvěží má [[Křížová klenba|křížovou klenbou]]. Je ukončena cimbuřím a dovnitř klopenou střechou. Ve věži jsou dva [[Zvon|zvony]] z roku 1514 a 1515 sv. Vojtěch a sv. Jiří, v sanktusníku je další ze stejného období, a cimábly propojené s věžními hodinami.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Němí svědci historie: Kostel sv. Jiří v Nákle
| periodikum = Olomouc
 
=== Interiér ===
[[Mobiliář]] je převážně barokní. [[Hlavní oltář]] byl dokončen v roce 1939. V západní části lodi je zděná [[kruchta]].
 
[[Varhany]] s dvěma manuály a 16 rejstříky pro kostel vyrobil v roce 1824 varhanář Michal Oranský (1768–1854) z Olomouce. V roce 1853 varhanář Konrád Blaschke varhany opravil a přidal dva nové rejstříky.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
=== Kříž ===
U vchodu do kostela stojí kříž z roku 1745. Na dvojstupňovém podstavci je posazen hranolový sokl s [[Reliéf (sochařství)|reliéfem]] zkřížených kopí stojí jetelový kamenný kříž s plastikou Ukřižovaného Krista. Spodní stupeň podstavce s reliéfem svatého Václava je ukončen trojúhelníkovým štítem. Horní stupeň s volutami po stranách s výzdobou akantových listů a reliéfem kalichu je ukončen profilovanou římsou. Do roku 1896 stál před bránou kostela.
 
=== Kostnice ===