Otevřít hlavní menu

Změny

Úprava chybějících detailů, ukončeno předčasně, bude následovat další editace.
'''Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí''' ('''ADR''' z francouzského ''Accord'''A'''ccord Dangereuseseuropéen Routerelatif au transport international des marchandises '''D'''angereuses par '''R'''oute'') ukládá podmínky [[přeprava|přepravy]] nebezpečného [[náklad]]u. Dohoda ADR vznikla v roce [[1957]] v [[Ženeva|Ženevě]] a [[Československá socialistická republika|ČSSR]] k ní přistoupila v roce [[1987]]. Upravuje jakýmza způsobemjakých podmínek je možno [[zboží]] přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle [[třídy nebezpečnosti zboží|tříd nebezpečnosti]]. Podobnou dohodou je [[RID]] – dohoda o přepravě nebezpečných věcí po [[železnice|železnici]] nebo ADN - Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.
 
== Základní pojmy ==
 
== Obsah dohody ==
Stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Stanovuje požadavky na zabalení kusu, typ a zkoušení obalu, zápisy do přepravních dokladů, [[dopravní prostředek|dopravní prostředky]] včetně technických požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako omezení množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci atd.
 
== Členské státy ==
Anonymní uživatel