Mezinárodní telekomunikační unie: Porovnání verzí

m
odkazy
m (odkazy)
{{wikifikovat}}
{{Infobox - organizace}}
'''Mezinárodní telekomunikační unie''' ('''ITU''' – ''{{cizojazyčně|en|International Telecommunication Union}}'', '''UIT''' - ''Union internationale des télécommunications'') je specializovaná agentura [[Organizace spojených národů|OSN]] zabývající se problematikou [[informační a komunikační technologie|informačních a komunikačních technologií]].
 
== Historie ==
ITU byla založena 17. května [[1865]] v [[Paříž|Paříži]], tehdy jako '''Mezinárodní telegrafní unie''', na popud francouzské vlády z potřeby koordinace [[Telegrafie|telegrafního]] provozu v Evropě. Zakládající dokument podepsal i [[Napoleon III.|francouzský císař]] a [[Alexandr II. Nikolajevič|ruský car]]. Později se její působnost rozšířila na celý svět. Po vynálezu [[Telefon|telefonu]] a [[Rozhlas|radiarádia]] se její působnost rozšířila o koordinaci telefonního a později radiokomunikačního provozu. V roce 1924 byl zřízen Mezinárodní poradní sbor pro [[Telegrafie|telegraf]] - CCIT a Mezinárodní poradní sbor pro telefon - CCIF, které byly v roce 1956 spojeny pod názvem CCITT. V roce 1927 byl zřízen Mezinárodní poradní sbor pro [[radiokomunikace]] - CCIR. V roce 1934 přijala Unie svůj dnešní název a v roce 1947 se stala odbornou organizací [[Organizace spojených národů|OSN]] (Specialized Agency) a byl zřízen Mezinárodní úřad pro zápis kmitočtů - IFRB (''International Frequency Radio Board''). ITU je ze všech organizací OSN nejstarší. Sídlem ITU se stala [[Ženeva]]. Nejvyšším orgánem je Konference vládních zmocněnců.
 
== Struktura a činnosti ==
Současná organizační struktura byla přijata v roce 1993. Existují tři sektory Unie – Radiokomunikace (ITU-R), dříve CCIR, Normalizace v telekomunikacích (ITU-T, dříve CCITT) a Rozvoj telekomunikací (ITU-D). Každý ze tří sektorů ITU pracuje prostřednictvím konferencí a zasedání studijních skupin, kde [[Delegát|delegáti]] z členských zemí vypracovávají doporučení sloužící jako základ pro koordinovaný provoz globálních telekomunikačních sítí a služeb.
 
Studijní skupiny, vytvořené z expertů členských zemí, z důležitých telekomunikačních provozních organizací a výzkumných a vědeckých ústavů z celého světa zajišťují technickou práci Unie a připravují podrobné studie, které jsou základem pro vytvoření uznávaných doporučení ITU.
 
=== ITU-R ===
ITU-R vypracovává technické charakteristiky pozemních a kosmických bezdrátových služeb a systémů a vypracovává provozní postupy. Rovněž vypracovává důležité technické studie, které slouží jako základ pro rozhodnutí v právních předpisech projednávaných na [[Radiokomunikace|radiokomunikačních]] konferencích.'''
 
=== ITU-T ===
V ITU-T experti připravují technické specifikace pro telekomunikační systémy, sítě a služby, včetně jejich provozu, fungování a údržby. Jejich práce rovněž pokrývá vytvoření [[Tarif|tarifních]] zásad včetně metod účtování používaných při poskytování mezinárodních služeb.
 
=== ITU-D ===
Experti z ITU-D zaměřují svou práci na přípravu doporučení, názorů, směrnic, příruček a zpráv, které poskytují pracovníkům provádějícím rozhodování v rozvojových zemích týkající se vývoje strategií a politiky pro [[management]] sítí.
 
Každý sektor má svůj vlastní aparát, který zajišťuje realizaci pracovního plánu sektoru a koordinuje činnosti.
Úřad pro normalizaci telekomunikací (anglicky ''Telecommunication Standardization Bureau'', ''TSB'') poskytuje sekretariát pro práci v sektoru ITU-T a služby pro účastníky prací ITU-T, rozšiřuje informace o mezinárodních telekomunikacích a vypracovává dohody s mnoha mezinárodními [[Standardizace|normalizačními]] organizacemi.
 
ITU-T - (normalizace v telekomunikacích) zajišťuje tyto činnosti:
 
* udržuje [https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx ITU-T webové stránky], rozšiřuje a poskytuje informace o činnostech sektoru včetně plánu zasedání, oběžníků TSB a všech pracovních dokumentů;
* aktualizuje seznam doporučení ITU-T, databázi s programem prací ITU-T, databázi vyhlášení [[patent]]ů ITU-T a databázi termínů a definic ITU-T (SANCHO);
* poskytuje a aktualizuje jakékoliv jiné [[databáze]] požadované různými studijními skupinami;
* soustřeďuje a poskytuje informace o alternativních postupech volání včetně volání zpět;
* poskytuje přidělování [[Seznam mezinárodních směrových čísel|kódu zemí]] pro telefon, data a další služby;
 
== Zajímavosti ==
[[Švýcarsko|Švýcarská]] poštovní správa pro potřeby sekretariátu v roce 1958 vydala první edice [[Poštovní známka|známek]] ve švýcarské měně a typickém provedení. Jsou opatřeny nápisem UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS a dalším označením HELVETIA. Motivy jsou zejména z oblasti spojů, případně se zobrazením budovy, kde úřad sídlí.<ref name="Filatelistický atlas">{{Citace monografie
| příjmení = Hlinka
| příjmení2 = Mucha