Vodič (elektrotechnický výrobek): Porovnání verzí

m
typografické úpravy
m (Editace uživatele 193.87.172.139 (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je InternetArchiveBot)
značka: rychlé vrácení zpět
m (typografické úpravy)
* '''[[měď]]''' se využívá nejčastěji. Může být holá nebo pokovená ([[cín]]em, [[Stříbro|stříbrem]] atd.). Její výhodou je kromě vodivosti také vysoká pevnost a houževnatost, se kterou vodič velmi dobře odolává ohybům;
* '''[[hliník]]''' se používá v menší míře, a to převážně pro [[Energetika|energetické]] aplikace. Oproti mědi má nižší vodivost, ale je mnohem lehčí a je tak vhodný třeba pro závěsná vedení; jeho mechanické vlastnosti jsou mnohem horší než mědi: při opakovaném ohnutí se láme, pod tlakem se vymačkává (teče); podobně se chová při větším proudu; to může vést k uvolnění z mechanických svorek, jiskření a vzniku požáru
* '''[[bronz]]''' a '''[[mosaz]]''' - pro potřeby pevnějších jader s vysokou vodivostí, dříve např. pro [[telefon]]ní vedení;
* '''poměděná [[ocel]]''' - pro potřeby pevnějších a levnějších jader bez vysokých nároků na vodivost (včetně levných [[Anténa|anténních]] [[Koaxiální kabel|koaxiálů]]);
* '''pocínovaná ocel''' je využívána na přívodní vodiče pro [[Rozbuška|rozbušky]], slangově zvané "palníky";
* '''[[uhlík]]ová nit''' je nekovové jádro, vhodné k přenosu vysokonapěťových výbojů v zapalovacích kabelech u [[motor]]ů, protože podstatně snižuje [[Rušení a odrušení|elektromagnetické rušení]] do okolí motoru;
* '''[[konstantan]]''', [[Slitina|slitiny]] [[nikl]]u atd. - pro topné a vyhřívací vodiče;
* '''ocel''' pro speciální aplikace, například železniční zabezpečovací systémy
* atd.
 
=== Průřezy jader ===
Na základě mezinárodní technické normalizace, vzešlé z IEC již v době mezi světovými válkami, se pro vodiče a kabely používají tzv. '''jmenovité průřezy'''. Výrobci nejsou povinni vyrábět vodič tak, aby jeho geometrický průřez byl číselně roven jmenovité hodnotě, ale musí splnit jiné požadavky - příslušné předmětové normy (např. '''ČSN EN 60228''') stanoví pro každý jmenovitý průřez nejvyšší povolený odpor a nejvyšší možný průměr jádra, resp. použitých drátků. Není-li tedy skladba jádra stanovena přísněji, záleží jeho složení na vůli výrobce tak, aby splnil tento předpis. Velkou roli v tom totiž hraje například čistota kovu jádra.
 
Laicky známé jsou průřezy silových vodičů 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 mm<sup>2</sup>, v signální technice se používají i malé průřezy 0,14 - 0,22 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 0,85, v energetice naopak velké průřezy 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 mm<sup>2</sup> i více. Mimoto jsou normalizované i jiné průřezy, které se používají zřídka - například 0,6,- 2- nebo 8 mm<sup>2</sup>.
 
=== Odlišné systémy značení ===
 
=== Skladba jader vodičů ===
* '''plné jádro''' - takové jádro má podobu jednoho kulatého drátu. ČSN EN 60228 taková jádra řadí do ''třídy 1'', zvykově se také tato jádra označují zkratkou '''RE''' - ta je převzata z němčiny a znamená ''rund, eindrähtig''. Anglicky se tato jádra označují ''round single wire''. Obvykle se toto jádro používá např. pro silové úložné kabely menších průřezů, pro sdělovací rozvody atd.
 
* '''[[lano]]vané jádro''' - vznikne tím, že se dohromady složí šest až sedm drátků, případně devatenáct, a stočí se do pravidelné šroubovice. ČSN EN 60228 je řadí do ''třídy 2'', pro vodiče v [[automobil]]ovém průmyslu se užívá název ''pravidelné lanko'' neboli ''skladba typu A'', a to podle německé normy ''LV 112''. Obvykle se používá pro vyšší průřezy silových kabelů. Obecně se vodiče s těmito jádry nazývají '''licna''' (z něm. ''e Litze'').
 
* '''ohebné jádro''' - vznikne obdobně jako lanované, ale počet drátků není přesně dán a může být libovolný (tak, aby vodič splňoval požadavky maximálního elektrického odporu pro daný průřez). Podle ČSN EN 60228 jsou to ''jádra třídy 5'', neoficiální název je '''sypané lanko''', u autovodičů se používá název ''skladba typu B''. Obvykle se používají např. pro pohyblivé silové přívody. Pro lanovaná a ohebná jádra se společně používá i zvyková německá zkratka '''RM''' - ''rund, mehrdrähtig''.
 
* '''vysoce ohebné jádro''' - podle ČSN EN 60228 ''jádra třídy 6''. Neoficiální název je '''kartáčové lanko''' a používají se pro vodiče, u kterých je požadována zvlášť vysoká ohebnost (např. audiokabely nebo k pohyblivým částem strojů). Německá zkratka '''RF''' - ''rund, feindrähtig''.
 
* '''sektorové jádro''' - jádro nekulatého tvaru, zpravidla má profil kruhové výseče tak, aby při použití v kabelu do sebe jednotlivé žíly dobře zapadly a snížil se tak výsledný průměr kabelu. Tato jádra jsou specialitou pro energetické kabely vysokých průřezů (zhruba 80 mm2 a výše). Mohou být buď z přelisovaného jednodrátu (německá zkratka '''SE''' - ''sektor, eindrähtig''), nebo mohou být složena z více drátů (německá zkratka '''SM''' - ''sektor, mehrdrähtig'').
 
* '''komprimovaná jádra''' - vzniknou tak, že se složené (lanované nebo ohebné) jádro finalizuje protažením skrz užší profil a tím se slisuje, čímž dojde ke zpevnění jádra a zmenšení průměru bez snížení vodivosti.
 
* '''další tvary''' - tyč, pásek, kolejnice atd.
 
{{Clear}}
Tyto vodiče se používají tam, kde za běžných podmínek (včetně tzv. ''podmínek jedné poruchy'') nehrozí nežádoucí chování vodiče (bezprostřední ohrožení života a zdraví, zkrat apod.) nebo tam, kde je naopak žádoucí, aby vodivé jádro bylo přístupné přímo.
Může jít například o:
* Holý měděný [[drát]] kruhového průřezu - užívá se k výrobě spojek uvnitř [[rozvaděč]]ů
* Měděné tyče obdélníkového nebo obecně nekruhového průřezu - na přípojnice uvnitř rozvoden, rozvaděčů, jako součást přípojnicových rozvodů, kterými se napájejí stroje v průmyslových provozech
* Měděné pletivo - pás spletený z tenkých měděných drátků, používá se k propojení kovových [[Dveře|dveří]] nebo oddělitelných krytů různých strojů a rozvaděčů
* [[Trolejové vedení|Trolejový drát]] - drát s rybinovou upevňovací drážkou, slouží jako vrchní napájecí vedení na elektrifikovaných drahách ([[tramvaj]]e, [[trolejbus]]y, elektrifikované [[železnice]], starší typy [[Mostový jeřáb|mostových jeřábů]])
* Lana pro vzdušná vedení VN a [[Velmi vysoké napětí|VVN]], jádro je tvořeno pevným ocelovým lanem, opleteným [[hliník]]ovými vodiči
* [[Bleskosvod|Hromosvodní]] drát - ocelový, žárově pozinkovaný drát průměru 8 až 10 mm používaný na svody systémů ochrany před atmosférickým přepětím
* [[Uzemnění|Zemnící]] páska - ocelová, žárově pozinkovaná páska k uložení do základů budov a k propojení jednotlivých svodů bleskosvodu
* Odporová vlákna ze slitin železa - pro žhavící spirály [[Žárovka|žárovek]], [[Zářivka|zářivek]] a [[Elektronka|elektronek]]
* Odporové dráty (pásky) také ze slitin železa - pro topné elementy v zařízeních pro [[elektrické topení]] (akumulační kamna, vzduchové clony), případně jako brzdové [[Elektrický odpor|odpory]] ve vozidlech elektrické trakce
* Ostatní holé, neizolované vodiče
** [[Kolejnice]] na elektrifikovaných železnicích, v [[Metro|metru]] a tramvajových tratích. Ocelové kolejnice tvoří jeden přívodní vodič, druhým přívodním vodičem je trolej, jako vrchní napájecí vedení
 
=== Vodiče s plastovou izolací ===
Na jádro takového vodiče se v tzv. [[extruder]]u nanáší za vysoké teploty (podle druhu materiálu zhruba od 130 po 420&nbsp;°C) roztavený [[plast]] - nejčastěji měkčené [[polyvinylchlorid|PVC]] (běžné nebo bezhalogenové), pro kabely s vyšší teplotní odolností [[polyetylen]] (obyčejný nebo [[radioaktivita|radiačně]] zesítěný), pro energetické kabely [[HFFR]], EVA ([[etylenvinylacetát]]), [[polyamid]], [[FEP]], [[teflon]] atd.
Specialitou pro vodiče s vysokou tepelnou odolností je izolace ze [[silikon]]ového [[kaučuk]]u, která se nanáší obdobně jako ostatní plasty, ale děje se tak za běžné pokojové teploty a teprve poté se izolace na vodiči vypaluje v horkovzdušném tunelu.
 
 
=== Vodiče s lakovou izolací ===
Tyto vodiče se nazývají [[Lakovaný měděný drát|smaltované]] a používají se například pro vinutí [[elektromotor]]ů a [[alternátor]]ů - velmi dobře odolávají vysokým teplotám a mechanickému namáhání.
* Lakované vodiče s tepelně odolným lakem - pro vinutí pracující za vyšších teplot (typicky v teplotních třídách H nebo C). Pro připojení konců vinutí z těchto vodičů je nutné izolaci mechanicky odstranit
* [[Pájení|Pájitelné]] (samopájitelné) vodiče - lak je stabilní při provozní teplotě, ale při zahřátí páječkou se rozteče a odkryje povrch vodiče. Při zapojování konců vinutí z tohoto typu vodiče není nutné mechanické odstranění izolace.
* Spékatelné vodiče - mimo vrstvu, která funguje jako závitová izolace je vodič opatřen další vrstvou, kterou lze po navinutí tepelně vytvrdit, spéct. Tím se zlepší izolační vlastnosti výsledného vinutí a zvýší mechanická tuhost vinutí. Tato úprava může nahradit v řadě případů vakuotlakovou impregnaci vinutí.
 
=== Vodiče s [[Textilie|textilní]] izolací ===
[[Soubor:Cavo3x1.5.jpg|náhled|202x202px|Elektrická šňůra se 3 vodiči s různými barvami izolace; zeleno-žlutý vodič je ochranný (hovorově ''uzemnění'' nebo ''zem'').]]
Izolace vodičů je různobarevná. Na základě přijaté '''ČSN IEC 757''' jsou od roku 1996 definovány tyto základní barvy (v závorce používaná zkratka):
* černá (č) - black (BK)
* hnědá (h) - brown (BN)
* rudá (r) - red (RD); český název "červená" barva se v kabelařině zásadně nepoužívá, aby nedošlo k záměně s pojmem "černá".
* oranžová (or) - orange (OG)
* žlutá (žl) - yellow (YE)
* zelená (z) - green (GN)
* modrá (m) - blue (BU)
* fialová (f) - violett (VT)
* šedá (š) - grey (GY)
* bílá (b) - anglicky white (WH)
* růžová (ru) - pink (PK)
* zlatá (zla) - golden (GD)
* tyrkysová (t) - turquoise (TQ)
* stříbrná (stř) - silver (SR)
 
Kabelářská výroba pak přidala ještě další barvy, na které IEC v původním dokumentu z roku 1983 nepomyslel:
* světle hnědá (sh) - tan (TA)
* světle modrá (sm) - light blue (LB)
* bezbarvá transparentní (tt) - transparent (TT).
 
Barvy pak lze vzájemně kombinovat - jedna barva se použije jako ''základní'' (75 - 85 % povrchu) a druhá jako ''přístřiková'' (15 - 25 % povrchu). Toho využívají zejména výrobci automobilů - vzhledem ke stále rostoucímu množství elektrických obvodů v autech rostou i nároky na rozlišitelnost obvodů a tak se dnes setkáváme již s několika stovkami typů kombinací.
 
Ovšem v silových rozvodech je jediná přípustná barevná kombinace povolena pro žlutou a zelenou barvu, jejichž vzájemný poměr musí být mezi 30 a 70 % a které se smí použít výhradně jako [[ochranný vodič]].
=== Stínění ===
[[Soubor:Shielded wire 4F.jpg|náhled|Stíněná šňůra]]
Pokud je to žádoucí z elektrotechnických důvodů, např. kvůli elektromagnetickému odrušení, lze vodič takzvaně odstínit tím, že se okolo něj vytvoří dutinka z vodivého materiálu - nejčastěji opět z holé nebo pokovené mědi. Dutinku lze vytvořit:
* opletením (drátky jsou okolo vodiče naváděny střídavým směrem a vytvoří mřížku);
* opředením (drátky jsou okolo vodiče navíjeny rovnoběžně a vytvoří šroubovici);
* Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 1; [[BEN - technická literatura]], Praha 2008, ISBN 978-80-7300-229-9, str. 190-191 (Značení vodičů)
* Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 2; [[BEN - technická literatura]], Praha 2010, ISBN 978-80-7300-254-1, str. 227 (Proudová zatížitelnost kabelů a vodičů) a str. 228 (Barevné značení žil silových kabelů a vodičů)
* Gregor Häberle; Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi; EUROPA - SOBOTÁLES 2006; ISBN 80-86706-16-8
* {{Citace monografie
| příjmení = Garlík
}}
 
* ČSN 33 0165:92 (+ změny) - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
* ČSN 33 0166 ed.2:02 - Označování žil kabelů a ohebných šňůr
* ČSN 33 2000 (soubor) - Elektrické instalace nízkého napětí
* ČSN 34 7410 (soubor) - Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 V
* ČSN EN 60228:06 - Jádra izolovaných kabelů
* ČSN IEC 304:96 - Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů
* ČSN IEC 757:96 - Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev
 
== Odkazy ==
* {{Commonscat|Electric cables}}
* [https://web.archive.org/web/20090617125258/http://www.nktcables.cz/upload/znaceni_zil-a5_001.pdf Barevné značení žil kabelů]
* [http://www.nktcables.cz/Products/~/media/Czech/Files/Brochure/Bezhalogenove_vodice_a_kabely_CZ%20EN_2010.ashx Katalog společnosti nkt cables] - informace na stranách 9, 10 a 11
{{Autoritní data}}
 
27 289

editací