Archeologická kultura: Porovnání verzí

Přidáno 1 062 bajtů ,  před 3 lety
ocitováno
(vytvoření nového hesla)
značky: zrušeno přesměrování editace z Vizuálního editoru první editace možný spam
(ocitováno)
značky: editace z Vizuálního editoru nevhodný zdroj
Archeologická kultura je soubor archeologických nálezů (artefaktů) i nehmotných pramenů (pohřební ritus, obydlí atd.), které jsou charakteristické společnými znaky a pochází z dané doby a z určitého místa. Tyto nálezy by měly vytvářet obraz živé kultury již neexistujícího lidského společenství. Dříve se to tak chápalo v rámci kulturně chronologického paradigmatu, dnes se od tohoto schématu upouští. <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Renfrew
| jméno = Colin
| příjmení2 = Bahn
| jméno2 = Paul G.
| titul = Introduction
| url =
| vydání =
| vydavatel = Cambridge University Press
| místo = Cambridge
| rok =
| počet stran =
| strany = 3–8
| isbn = 9781139017831
}}</ref>
 
V rámci archeologie je kultura chápána jako souhrn nalezišť, objektů a jednotlivých předmětů, které jsou spojeny s geografickou oblastí. Nelze ji však exaktně definovat jako kulturu, na kterou jsme zvyklí například z novověkých dějin. Oproti pozdějším civilizacím jsou dochované památky jen omezenou částí komplikovaného celku živé kultury. Nicméně, stále je však můžeme považovat za klíčové faktory pomáhající nám poznat minulost.
 
Naleziště a nálezy mají stejnou povahu hmotného projevu – typ, tvar, výzdoba a využití artefaktů, použité výrobní postupy a technologie, zakládání osad a vytváření příbytků, způsob odívání, rituální obřady - např. pohřbívání atd.  Tyto hmotné i nehmotné projevy vnitřně společnost spojují a zároveň jsou schopny ji od jiných lidských skupin odlišit.<ref>{{Citace monografie
| titul = Archaeological culture
| url = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Archaeological_culture&oldid=853709210
| poznámka = Page Version ID: 853709210
| jazyk = en
}}</ref>
 
Než archeologové nějakou společnost charakterizují a přiřadí jí jméno – název – například kultura s nálevkovitými poháry, musí nejprve shromáždit lecjaké pozůstatky hmotné kultury (úlomky keramiky, části šperků, pracovní nástroje atd.) Na základě těchto pozůstatků určí jejich společné znaky a zařadí je do určité časové periody. Můžeme je pojmenovat např. podle výzdobného keramického stylu (kultura s lineární keramikou, kultura se šňůrovou keramikou), podle eponymní lokality (Únětická kultura) nebo podle způsobu pohřbívání (mohylová kultura, kultura popelnicových polí). V minulosti tento postup byl běžnou praxí, dnešní archeologie se na tyto pracovní postupy dívá již jinak.
 
V roce 1949 začal americký chemik Willard Libby používat radiokarbonovou metodu pro hmotné artefakty.  Radiokarbonová metoda dokáže v archeologickém průzkumu sestavit kompletní nezávislou chronologii. Díky ní jsou archeologové schopni přesněji danou kulturu časově zařadit.<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Renfrew
| jméno = Colin
| příjmení2 = Bahn
| jméno2 = Paul G.
| titul = Introduction
| url =
| vydání =
| vydavatel = Cambridge University Press
| místo = Cambridge
| rok =
| počet stran =
| strany = 3–8
| isbn = 9781139017831
}}</ref>
 
=== Zdroje: ===