Difference between revisions of "Requiem (Mozart)"

Kousek překladu
(Oprava struktury)
(Kousek překladu)
 
===== Text =====
''Sanctus, Sanctus, Sanctus,''
 
''Dominus Deus Sabaoth.''
 
''Pleni sunt coeli et terra gloria tua''
 
{{Col-begin}}
{{Col-break}}
<poem>
''Sanctus, Sanctus, Sanctus,''
''Dominus Deus Sabaoth.''
''Pleni sunt coelicæli et terra gloria tua.''
''Hosanna in excelsis.''
</poem>
{{Col-break}}
<poem>
Svatý, svatý, svatý,
Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
</poem>
{{col-end}}
 
==== Benedictus ====
 
{{Col-begin}}
 
{{Col-break}}
==== Benedictus ====
<poem>
''Benedictus qui venit''
 
''in nomine Domini.''
 
''Hosanna in excelsis.''
</poem>
 
{{Col-break}}
 
<poem>
Požehnaný, kdo přichází
ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.
</poem>
{{col-end}}
 
=== Agnus Dei ===