Historická detektivka: Porovnání verzí

Přidáno 630 bajtů ,  před 2 lety
zásadní přepracování stylistické, doplnění autorů, vypuštění detailů
m (napřímení odkazu)
(zásadní přepracování stylistické, doplnění autorů, vypuštění detailů)
{{upravit}}
 
'''Historická detektivka''' je příběh s detektivní zápletkou, který se odehrává v minulosti. Lze ji tedy považovat za subžánr [[Detektivní román|detektivního románu]] odehrávajícíi se[[Historický vromán|historického historiirománu.]] JejíNa počátkypočátku bylybyla silně ovlivněnyovlivněna tzv. "[[Gotický román|gotickým románem]]" a dalšímijinými mysteriózními díly,. v současnéV doběsoučasnosti nemusíobvykle zahrnovatneobsahuje nic mysteriózního, s jedinou výjimkou - záhadou je až do konce příběhu samotný zločin, obvykle vražda. Historická detektivka je jako subžánr mimořádně těžce uchopitelná a stejně problematické je i její definice.
 
== Spory ==
O historickou detektivku se vedou tři základní spory. Je spíše subžánrem románu detektivního nebo románu historického? Argumentem pro první možnost je skutečnost, že obsahuje většinou znaků detektivního románu (osobu detektiva, zločin, vyřešení, způsob zanechávání stop v příběhu atd.) a historické kulisy obvykle využívá hlavně jako prostředek vytvoření potřebné atmosféry. K historickému románu má zase blízko tím, že většinou zmiňuje skutečné historické události a vystupují zde skutečné historické osobnosti. Dále je tu problém časového zařazení - kdy se z běžného detektivního románu stává historická detektivka? Existují zastánci teorií od 25 až do 100 let zpět od doby autorova života (anebo dokonce života čtenáře) . Je historickou detektivkou román napsaný např. v padesátých letech o zločinu v éře Al Caponeho? Třetí spor se týká otázky historické přesnosti (jak moc na ni musí historická detektivka dbát?) a hranice mezi historickou detektivkou (ale i historickým románem) a fantasy či alternativní historií. Co když si autor zvolí za detektiva některou z historických osobností, přestože není známo, že by se kdy na nějakém vyšetřování podílela (např. Marco Polo v sérii knih [[Paul C. Doherty|Paula C. Dohertyho]])? Tyto otázky samozřejmě nemají jednoznačnou odpověď.
O historickou detektivku se vedou tři základní spory. Zaprvé, je-li spíše subžánrem historického románu nebo románu detektivního. Logičtější se zdá být druhá možnost, neboť sama o sobě běžně obsahuje většinou znaků detektivního románu (osobu detektiva, zločin, vyřešení, způsob zanechávání stop v příběhu etc.), zatímco historický román jako takový je problematicky definovatelný. Historická detektivka navíc obvykle nevyužívá historii jako cíl, ale jako prostředek budování potřebné atmosféry.
Druhým, výraznějším sporem, je konflikt nad časovým zařazením, kdy se z běžného detektivního románu stává historická detektivka. Existují zastánci teorií od 25 až do 100 let zpět od doby autorova života (anebo dokonce života čtenáře) a v tomto ohledu k žádnému řešení nedošlo. Je historickou detektivkou román napsaný např. v padesátých letech o zločinu v éře Al Caponeho?
Třetí spor svádí bitvu o hranice mezi historickou detektivkou (ale i historickým románem) a fantasy, resp. alternativní historií. Jak moc musí dbát na historickou přesnost? Co když si například zvolí za detektiva některou z významných osobností dějin (tento osud potkal např. Marca Pola v sérii knih [[Paul C. Doherty|Paula C. Dohertyho]]), přestože není známo, že by se kdy na nějakém vyšetřování podílela nebo je to dokonce možné spolehlivě vyvrátit? Tyto otázky samozřejmě nemají jednoznačnou odpověď.
 
== Stručná historie ==
Zatímco za první detektivní příběhdetektivku se všemi atributy pozdějších prací se považuje Poeova povídka ''Vražda v ulici Morgue'' (1841) [[Edgar Allan Poe|E.A. Poea]], za nejranější autory historické detektivky bývají označováni [[Melville D. Post]] (s virginským detektivem strýcem Abnerem) a [[Anna K. Green]] (s detektivem Ebenzerem Grycem), oba publikující začátkem 20. století. Jejich detektivní příběhy byly ještě silně prosyceny mysteriózním nádechem, v případě strýce Abnera se bez nadsázky v mnoha případech jednalo o vyřešení s pomocí Bible, kterou dokonale ovládal, ačkoliv používal i jisté deduktivní metody. KroměJejich tohopříběhy ještě nešly jejich příběhy příliš daleko do minulosti a vznik možná nejslavnější odnože historické detektivky odehrávající se ve středověku byl ještě daleko.
Skutečnou průkopnicí (nejen) v historické detektivce je [[Agatha Christie]], která roku 1944 vydala román ''Nakonec přijde smrt'' zasazený do starověkého Egypta. Přestože se kniha nedočkala tak příznivých ohlasů, jako v některých jiných případech, a přestože v tomto žánru autorka nepokračovala, jedná se o jeden z prvních detektivních románů, o němž beze všech pochybností můžeme říct, že je historický. Druhou plnohodnotnou historickou detektivkou je potom zřejmě do češtiny nepřeložený román [[John Dickinson Car|Johna Dickinsona Cara]] ''The Bridge of Newgate'' z období napoleonských válek.
Teprve v sedmdesátých letech 20. století se historická detektivka pevně zakotvila mezi ostatní literární žánry a dostalo se jí nemalé obliby, za což nese zodpovědnost především i v českých končinách důvěrně známá [[Edith Pargeterová]] alias Ellis Petersová a její série detektivních příběhů bratra Cadfaela, jíž se dostalo i příznivě přijatého televizního zpracování. Děj zavádí čtenáře do raně středověkého pomezí Anglie a Walesu, kde vraždy řeší stárnoucí mnich, bývalý veterán z křížových výprav. Její knížky získaly úspěch zejména díky skvělému spojení čtivosti, historických reálií a záhadných zločinů. Když Edith Pargeterová v roce 1995, na trhu historické detektivky po ní zůstalo rozsáhlé prázdné místo, jež se pokouší vyplnit celá řada autorů, jimž se budeme věnovat v dalším oddílu. Z již historických autorů tohoto jmenujme ještě [[Umberto Eco|Umberta Eca]] a jeho ''[[Jméno růže]]'' z roku 1980, jež je však žánrově velmi těžce zařaditelné a pohybuje se nad mnoha z nich. Detektivní linie knihy je ve srovnání s ostatními motivy spíše marginální.
 
Skutečnou průkopnicí (nejen)Průkopnicí v historické detektivce je [[Agatha Christie]], která roku 1944 vydala román ''Nakonec přijde smrt'', zasazený do starověkého Egypta. Přestože se kniha nedočkala tak příznivých ohlasů, jako v některých jiných případech, a přestože v tomto žánru autorka nepokračovala, jedná se o jeden z prvních detektivních románů, o němž beze všech pochybností můžeme říct, že je historický. Druhou plnohodnotnou historickou detektivkou je potom (zřejmě do češtiny dosud nepřeložený) román [[John Dickinson CarCarr|Johna DickinsonaDicksona CaraCarra]] ''The Bridge of Newgate'' z období napoleonských válek (vydaný v roce 1950). Ve stejné době začal psát svou sérii detektivních příběhů ze staré Číny, jejichž hrdinou je [[soudce Ti]], nizozemský autor [[Robert van Gulik]].
== Současná světová scéna ==
Světová scéna historické detektivky nemá na rozdíl od té české jedinou dominantní postavu, jakou mohla být především zmiňovaná Edith Pargeterová. Přestože je na trhu několik velmi dobře se prodávajících autorů, žádný z nich nedosáhl skutečného věhlasu.
Zřejmě nejplodnějším z nich je Paul C. Doherty, jenž byl schopný vydat pod nespočtem pseudonymů desítky knih snad ze všech historických období. Egypt, Alexandr Veliký, starověký Řím, Anglie Jindřicha VIII., Marco Polo… Tento bezmála sedmdesátiletý autor dokázal téměř každý rok vydat alespoň dvě knihy a zdá se, že s věkem jeho produkce neochabuje. I v Česku je dobře znám, ačkoli v porovnání s mohutnou bibliografií je jich do našeho jazyka přeložen pouze zlomek.
[[Lindsey Davisová]] a [[John M. Roberts]] se naopak zaměřují na o něco menší počty a také na konkrétní historické období, starověký Řím (v prvním případě za dob císařství a ve druhém republiky). Z dalších autorů jmenujme ještě třeba rovněž plodného [[Peter Tremayne|Petera Tremayna]] chrlícího detektivní příběhy z dob raně středověkého Irska s atypickou vyšetřovatelkou, irskou řeholní sestrou Fidelmou. Jisté rozpaky vzbuzují pokusy zařadit mezi autory historické detektivky [[Dan Brown|Dana Browna]].
 
Teprve v sedmdesátých letech 20. století se historická detektivka pevně zakotvila mezi ostatní literární žánry. a dostaloHlavní sezásluhu na nemalétom obliby,měla za což nese zodpovědnost především i v českých končinách důvěrně známázejména [[Edith Pargeterová]], aliaspíšící detektivní příběhy pod pseudonymem Ellis Petersová. a jejíJejí série detektivních příběhů bratra Cadfaela, jíž se dostalo i příznivě přijatého televizního zpracování. Děj zavádí čtenáře do raně středověkého pomezí Anglie a Walesu, kde vraždy řeší stárnoucí mnich, bývalý veterán z křížových výprav. Její knížky získaly úspěch zejména díky skvělému spojení čtivosti, historických reálií a záhadných zločinů. KdyžJe Edith Pargeterová v roce 1995otázkou, nazda trhuza historickéhistorickou detektivkydetektivku polze považovat zůstalo rozsáhlé''[[Jméno prázdné místo, jež se pokouší vyplnit celá řada autorů, jimž se budeme věnovat v dalším oddílu. Z již historických autorů tohoto jmenujme ještěrůže]]'' [[Umberto Eco|Umberta Eca]] a jeho ''[[Jméno růže]]'' z roku 1980,: ježdílo je však žánrově velmi těžcetěžko zařaditelné, a pohybuje se nad mnoha z nich. Detektivnídetektivní linie knihy je ve srovnání s ostatními motivy spíše marginální.
== Česká scéna ==
 
S jistou mírou nadsázky by se dalo říct, že čím je pro světovou historickou detektivku Doherty, tím je pro českou [[Vlastimil Vondruška]]. Také on plní český trh po desítky let obdivuhodným množstvím detektivních příběhů obvykle z českého prostředí, což je jistě jedním z důvodů jejich mimořádného úspěchu. Ostatně populárnímu vyšetřovateli Oldřichovi z Chlumu se dostalo i čestného filmového zpracování, přestože ohlasy kritik byly přinejmenším rozporuplné. Své diváky si však našel a Vlastimil Vondruška se podílel i na několika dalších scénářích a působí i na poli divadelním či v oblasti dětských knih.
== Významnější autoři ve světě ==
Dalších autorů není mnoho nebo se nedostali do základního českého povědomí. Mezi ty známější patří například již letitý [[Jan Bauer]] zaměřující se opět na české prostředí nebo známý psychiatr [[Jan Cimický]]. V posledních letech se však objevili také zcela noví autoři s možným potenciálem jednou nahradit stárnoucí matadory, jako je třeba fotograf a nově také spisovatel [[Jan Rybář (novinář)|Jan Rybář]] s románem ''Čtvrtá kostka'' z renesanční Prahy nebo [[František Kalenda]] debutující s románem ''Despota'' z období rozkladu Byzantské říše, jenž přišel na české poměry s neobvyklou vlastní internetovou stránkou o novém románu.<ref>http://www.despota.info</ref> Ten samý autor vydal na podzim roku 2012 další historickou detektivku s názvem ''Ordál'' ze středověké [[Sedmihradsko|Transylvánie]] v období mongolské invaze a očekávaného konce světa.<ref>http://www.ordal.cz</ref>
V současnosti je možno považovat za nejplodnějšího autora historických detektivek [[Paul C. Doherty|Paula C. Dohertyho]], který napsal pod vlastním jménem i pod řadou pseudonymů desítky knih z různých historických období (Egypt, Alexandr Veliký, starověký Řím, Anglie Jindřicha VIII., Marco Polo…) - do češtiny jich bylo přeložena zatím jen část. Velmi plodným i do češtiny překládaným autorem je také [[Peter Tremayne]], jehož detektivní příběhy z doby raně středověkého Irska mají netypickou vyšetřovatelku, řeholní sestru Fidelmu.
 
Na období starověkého Říma se zaměřují [[Lindsey Davisová]] a [[John Maddox Roberts]] (v prvním případě na dobu císařství, ve druhém na období republiky), detektivky [[Christian Jacq|Christiana Jacqa]] se odehrávají ve starověkém Egyptě. Na Gulikovy příběhy soudce Ti navazuje francouzský spisovatel [[Frédéric Lenormand]], do japonského prostředí jsou zasazené historické detektivky [[Laura Rowland|Laury Rowlandové]] a [[Ingrid J. Parker|I.J. Parkerové]]<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul = Historická detektivka {{!}} Městská knihovna v Praze
| periodikum = www.mlp.cz
| vydavatel =
| url = https://www.mlp.cz/cz/novinky/942-historicka-detektivka/?knihovna=&knihovna=0
| datum vydání =
| jazyk = cs
| datum přístupu = 2018-09-05
}}</ref>.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul = Historické romány
| periodikum = www.historickeromany.cz
| vydavatel =
| url = https://www.historickeromany.cz/books?utf8=%E2%9C%93&s=&q%5Btitle_start%5D=&q%5Bauthors_czech_eq%5D=false&q%5Bauthors_name_start%5D=&q%5Blast_issued_gteq%5D=&q%5Bperiods_id_eq%5D=&q%5Bplaces_id_eq%5D=&q%5Bkeywords_name_eq%5D=detektivka&q%5Bs%5D%5B0%5D%5Bname%5D=authors_name&q%5Bs%5D%5B0%5D%5Bdir%5D=asc&q%5Bs%5D%5B1%5D%5Bname%5D=title&q%5Bs%5D%5B1%5D%5Bdir%5D=asc
| datum vydání =
| jazyk =
| datum přístupu = 2018-09-05
}}</ref>
 
== Situace na české scéně ==
V české literární produkci je králem historické detektivky [[Vlastimil Vondruška]]. První sérii, ''Hříšní lidé Království českého'' napsal ještě pod pseudonymem Jan Alenský. Většina jeho detektivních příběhů je zasazena do 13. století - případy vyšetřuje královský prokurátor Oldřich z Chlumu. Cyklus detektivních povídek ''Letopisy královské komory'' s hlavní postavou písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrává v 16. století.
 
Stejně jako Vondruška se většina českých autorů větších sérií zaměřuje na české (či moravské) prostředí. [[Jan Bauer]] zasazuje své detektivky do 14. století (''Případy královského soudce Melichara, V tajných službách otce vlasti'') a do rudolfinské doby (''Mordy v časech Rudolfa II.''), [[Stanislav Češka]] do období Velkomoravské říše (''Zločiny na Velké Moravě)'', [[Naďa Horáková]] do 14. století ''(Mocní a ubozí Markrabství moravského)''. Historické detektivky píší také např. [[Zdeněk Pošíval]], [[František Kalenda]], [[Zuzana Koubková]], [[Marie Macková]], Pavel Hrdlička, Jiří Bílek, [[Hana Whitton]], [[Jan Rybář (novinář)|Jan Rybář]] aj. <ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul = Historické romány
| periodikum = www.historickeromany.cz
| vydavatel =
| url = https://www.historickeromany.cz/books?utf8=%E2%9C%93&s=&q%5Btitle_start%5D=&q%5Bauthors_czech_eq%5D=true&q%5Bauthors_name_start%5D=&q%5Blast_issued_gteq%5D=&q%5Bperiods_id_eq%5D=&q%5Bplaces_id_eq%5D=&q%5Bkeywords_name_eq%5D=detektivka&q%5Bs%5D%5B0%5D%5Bname%5D=authors_name&q%5Bs%5D%5B0%5D%5Bdir%5D=asc&q%5Bs%5D%5B1%5D%5Bname%5D=title&q%5Bs%5D%5B1%5D%5Bdir%5D=asc
| datum vydání =
| jazyk =
| datum přístupu = 2018-09-05
}}</ref>
 
== Odkazy==
 
=== Reference ===
<references />
 
=== Externí odkazy ===
 
== Externí odkazy==
# http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_whodunit
# http://www.wellscs.com/ann/reading/cadfael.htm
# http://www.despota.info/
 
=== Související stránky ===
== Reference ==
<references />
 
* [[Historický román]]
* [[Detektivní román]]
* [[Seznam českých spisovatelů historických románů]]
 
[[Kategorie:Literární žánry]]