Vodovodní přípojka: Porovnání verzí

Přidáno 768 bajtů ,  před 3 lety
Doplnil jsem informace o vodoměru, literaturu a drobně jsem upravil text.
(opravil jsem větu "Projekt může zpracovat jen osoba, která má oprávnění k projektové činnosti a je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví.")
(Doplnil jsem informace o vodoměru, literaturu a drobně jsem upravil text.)
'''Vodovodní přípojkou''' se nazývá úsek potrubí od [[Vodovod|vodovodního řadu]] k [[Vodoměr|vodoměru]]. Kde není instalován vodoměr, potom jde o úsek od vodovodního řadu k hlavnímu uzávěru připojované nemovitosti (pozemku nebo stavby). Vodovodní přípojka umožňuje dopravit pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu do [[vnitřní rozvod vody]] v připojené nemovitosti. Vodovodní přípojka je vybavena [[Vodoměr|vodoměrem]], který slouží jako stanovené měřidlo pro určení [[Vodné|vodného]].
'''Vodovodní přípojka''' spojuje [[vnitřní vodovod]] a [[vodovod|vodovodní řad]] (vodovod pro veřejnou potřebu). Dopravuje do připojené nemovitosti [[Pitná voda|pitnou vodu]].
 
== Vodovodní přípojka z hlediska legislativy ČR ==
== Úřední definice ==
Definici vodovodní přípojky upřesňuje Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění v §3, odst.1) ''"Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby"''.
 
Konstrukce a nároky na vodovodní přípojky udává v technická norma ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.
 
== Všeobecná pravidla ==
Přípojka '''není vodní dílo''' ve smyslu [[Vodní zákon|vodního zákona]]. Projektuje se, povoluje, staví a koladuje podle [[Stavební zákon|stavebního zákona]] č. 183/2006 Sb.
 
== ProjektPovolení a projekt vodovodní přípojky ==
Vodovodní přípojku do 50 m délky povoluje místně příslušný [[stavební úřad]] územním souhlasem. Přípojku delší než 50 m lze zřídit jen na základě územního rozhodnutí a ohlášení stavby ([[Stavební povolení|stavebního povolení]])[[Stavební úřad|.]] Pro oba případy je nutné stavebnímu úřadu předložit projektovou dokumentaci a '''Smlouvu o dodávce pitné vody'''. Projekt může zpracovat jen osoba, která má oprávnění k projektové činnosti a je členem [[Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě|České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví]].
 
'''Kolaudaci přípojky''' provádí pracovníci stavebního úřadu za učasti provozovatele vodovodu. Pro kolaudaci je třeba poskytnout geodetické zaměření přípojky, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a osvědčení o tlakové zkoušce přípojky.
 
== Vlastnicví vodovodní přípojky a vodoměru ==
Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se jinak. Vlastníkem vodoměru je provozovatel vodovodu. Vlastník přípojky je povinnen chránit vodoměr před poškozením a promrznutím.
 
== Opravy, údržba a rekonstrukce ==
 
Rekonstrukci vodovodních přípojek zajišťuje hradí majitel vodovodní přípojky.
 
Osazení a výměnu vodoměru zajišťuje provozovatel vodovodu na svůj náklad.
 
== Literatura ==
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb{{Pahýl}}
 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky{{Pahýl}}
{{Portály|Architektura a stavebnictví}}
 
121

editací