European Rail Traffic Management System: Porovnání verzí

m
Doplnění odkazů, oprava typografie a uspořádání textu
m (Doplnění odkazů, oprava typografie a uspořádání textu)
'''ERTMS''' (''European Rail Traffic Management System'') je [[Evropa|evropský]] systém řízení [[Železniční doprava|železniční dopravy]].
 
==Důvod a historie vzniku==
Železniční sítě, způsoby [[:Kategorie:Řízení železniční dopravy|řízení dopravy]], návěstění[[Návěst|návěštění]] a zabezpečení jízdy vlaku[[vlak]]u měly až do nedávné doby ryze národní charakter. To bylo dáno jednak historickým vývojem, kdy teprve postupem času docházelo k propojování původně samostatných železničních sítí do sítě celoevropské, jednak strategickými důvody, kdy nebyla žádoucí snadná možnost pohybu cizích vozidel po národní železniční síti. Teprve ohromný nárůst automobilové[[automobil]]ové dopravy v 80. a zejména 90. letech 20. století vedl evropské země ke změně pohledu na železniční dopravu. V současné době existuje v Evropě zjevná snaha o umožnění jízdy vlaků bez omezení po celé evropské železniční síti. V roce [[1990]] iniciovala [[Mezinárodní železniční unie]] (UIC) vytvoření pracovních skupin, jejichž cílem byl vývoj jednotného evropského systému zabezpečení jízdy vlaků - [[ETCS]]. Existence cca 20 typů [[Železniční zabezpečovací zařízení#Vlaková zabezpečovací zařízení|vlakového zabezpečovacího zařízení]] na evropských železnicích je v současnosti největší překážkou volného pohybu hnacích vozidel. V roce [[1995]] definovala [[Evropská komise]] směr dalšího vývoje ERTMS . V roce [[2000]] pak byly podepsány konečné specifikace a bylo možno zahájit uskutečňování komerčních projektů.
 
Na projekt ETCS navazuje od roku [[1992]] z iniciativy UIC projekt [[EIRENE]] (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), který má vytvořit jednotné evropské železniční prostředí pro radiovou komunikaci, především s cílem poskytnutí komunikačního prostředí pro ETCS.
 
==Základní součásti ERTMS==
*[[European Train Control System|ETCS]] (European Train Control System) - evropský systém řízení jízdy vlaků
*[[GSM-R]] (Global System for Mobile Communication for Railway) - globální systém mobilní komunikace ([[GSM]]) pro železniční aplikace
*[[ETML]] (European Traffic Management Layer) - evropská úroveň provozního řízení
*[[EOR]] (European Operation Rules) - evropské provozní předpisy
 
Na projekt ETCS navazuje od roku 1992 z iniciativy UIC projekt [[EIRENE]] (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), který má vytvořit jednotné evropské železniční prostředí pro radiovou komunikaci, především s cílem poskytnutí komunikačního prostředí pro ETCS.
 
 
==Zdroje==
Aplikace ERTMS/ETCS v ČR - Sborník příspěvků, Pardubice, Dům techniky 25. a 26. říjen 2004
[[Kategorie:Řízení železniční dopravy]]