Bombardování Ancony: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 2 lety
m
Dnes před východem slunce, tedy přesně 12 hodin po vypovězení války Italií, provedlo c. a k. loďstvo současně řadu úspěšných akcí na východním pobřeží italském od Benátek až po Barlettu. V Benátkách shodil námořní aviatik 14 pum, způsobil požár v arsenále, těžce poškodil borce a vrhal pumy na nádraží, olejové nádrže a hangary na Lidu. Do velmi úzkého průplavu v PoloCorsini vnikl borec "Scharfsschütze", až náhle spatřil bezprostředně vedle dobře obsazený střelecký zákop. Z posádky naprosto překvapené byla velká část postřílena, načež však tři zcela skryté pobřežní baterie zahájily palbu z děl asi 12 cm na křižník "Novarra", lěžící před ústím do průplavu a na torpédovku "80". Torpédovka byla zasažena do důstojnické jídelny, při čemž jeden muž byl těžce zraněn a člun dostal trhlinu. "Novarra" poračovala ve střelbě, aby pomohla borci a torpédovce z nepříznivého postavení, ostřelovala po délce střelecký zákop, pobořila kasárny, byla však zasažena četnými ranami. Poručík řadové lodi Persich a 4 muži mrtvi, 4 muži těžce zraněni, několik lehce zraněno, avšak ztráty nepřítele jsou snad 10- 20krát těžší. "Scharfsschütze" vyvázl zcelaa bez pohromy, torpédka "80" s trhlinou odplula do Pulje.
 
V Rimini ostřeloval obrněný křižník "St. Georg" nádraží a most. V Sinigaglii J. V. loď "Zrinyi" železniční most, vodárnu, přístav, staniční budovu a vlak, přičemž shořela staniční budova, onen vlak a dva sousední domy. V Ankoně ostřelovalo jádro loďtsvaloďstva staré opevnění, dělostřelecký a jízdní tábor, loděnice, elektrickou centrálu, nádraží, plynoměr, petrolejové skladiště, semafor a radiovou stanici; zbloudilými střelami a požáry byla způsobena obrovská škoda.
 
Dva parníky v přístavu byly potopeny, nově vystavěný parník v loděnicích, který byl skoro úplně hotov pro spuštění, byl demolován. Odpor kladla pouze lehká baterie a několik strojních pušek proti dvěma borcům. V jediné moderní tvrzi Alfredo Savio stála od počátku ostřelování posádka u děl, avšak dva naši letci, objevivší se v pravou chvíli, zahnali ji palbou ze strojních pušek tak důkladně, že se už nevrátila. Tito dva letci a ještě jiní vrhli 30 pum také na balonovou remisu v Chiaravalle směrem do vnitrozemí a na několik vojenských objektů. Vzducholoď "Citta di Ferrara" shodila bez úspěchu několik pum na J. V. loď "Zrinyi" a pokusila se napadnouti odplouvající loďstvo, rychle se však vzdálila, když přiletěli dva letcí, kteří ostatně již vyházeli všechny své pumy. Táž, anebo jiná vzducholoď, byla již půl hodiny před půlnocí spatřena loďstvem na půli cesty Pulje─Ancona v opačném směru; byla nepochybně na cestě do Pulje. Když však prchly provázející ji dvě lodipřed palbou z děl, obrátila se i vzducholoď ihned a zmizela severozápadním směrem, aniž, jak se zdá, sama loďstvo spatřila. Železniční most přes řeku Potenzu byl ostřelován a poškozen J. V. lodí "Radetzky". J. V. loď "Admirál Spaun" se 4 borci ostřelovala železniční most přes řeku Sinarku, železniční stanici, lokomotivy, čerpadla atd. v Campo Marino, demolovala semafor v Tremiti a poškodila semafor v Torre di Mileto. J. V. loď "Helgoland" se třemi borci ostřelovala Viesto a Manfredonii a srazila se u Barletty s dvěma italskými borci, na něž ihned pálila a pronásledovala je. Jeden z nich unikl, druhý, "Turbinia", byl našimi borci "Cspel" a "Tatra" zahnán k Pelagruži, ochromen granátem, vrazivším do stroje a kotle, a zůstal na místě hoře a klesaje. Vzdal se. "Cspel", "Tatra" a "Lika" zachránily 35 mužů posádky, mezi jinými velitele, administračního důstojníka a přednostu strojovny a zajaly je. Záchranné dílo bylo přerušeno dvěma bitevními loděmi typu "Vittorio Emanuele", připluvšími ze severovýchodu až na vzdálenost 9000 metrů a pomocným křižákem. Rozvinula se bitka, v níž dostal jen "Cspel" bezvýznamnou trefu, jeden jeho muž byl raněn těžce, dva muži lehce. Palba byla "Helgolandem" a borci opětována dle všeho s dobrým úspěchem. Nejbližší vzdálenost 8000 metrů. Po krátkě době dostaly se naše lodi mimo dostřel. Kromě toho nemělo c. a k. loďstvo žádných ztrát.
1 554

editací