Wikipedie:Žádost o komentář/Ilustrativní versus pornografické obrázky na wikipedii: Porovnání verzí

Wikipedie:Nepřístojný obsah
(Wikipedie:Nepřístojný obsah)
: Zodpovězeno v předchozím příspěvku kolegy [[User:Jiekeren|Jiekerena]], včetně odkazu na příslušné pravidlo.
: Fakticky je pak třeba v anglickém čláku [[:en:Fisting|Fisting]] použita jak ta výsledná kreslená ilustrace, tak i fotografie (vhodně ilustrující praktiku). Na jiných velkých wikipediích se více omezují jen na tu kresbu nebo ji doplňují fotografiemi ruky v příslušném tvaru, rukou s rukavicemi apod. Na [[:ru:Фистинг|ruské verzi]] Mají taky fotograii prováděné praktiky, i když jinou, než byla u nás. Žádná z mnou nahlédnutých verzí není úplně bez obrázku. A u většiny bych tipoval, že důvodem omezeného množství ilustrací je skutečnost, že samotný článek je textově krátký, takže mimo úvodní kresbu není asi mezi editory potřeba dodávat další obrázky. --[[Wikipedista:Bazi|Bazi]] ([[Diskuse s wikipedistou:Bazi|diskuse]]) 6. 8. 2018, 16:18 (CEST)
 
 
=== Sáček s. ===
Protože wikipedista:Bazi zatím nijak nereagoval na návrh vytvořit nějaká inteligentní omezení, na kterých by se wikipedisté shodli, připravil jsem návrh změny obsahu stránky Wikipedie:Nepřístojný obsah. Úprava vyplývá z tohoto Žoku, je volně inspirována českou a en verzí stránky a snad by mohl dát základ respektovanému řešení. Možná úprava dá odpovědi i zakladateli Žoku. Upravte si text jak chcete použijte/nepoužijte jej.
 
 
<small>'''Wikipedie:Nepřístojný obsah'''<br>
Smyslem wikipedie je podávat informace a šířit vědomosti. Obsah Wikipedie není omezen na nezletilé.
Wikipedie není cenzurována a nepodléhá politickým, náboženským, genderovým nebo ekonomickým tlakům. Wikipedie může obsahovat urážlivý obsah.
 
'''Urážlivý obsah'''<br>
Text a obrazová dokumentace, které by obecně čtenáři nebo editory Wikipedie mohly být považovány za urážlivé vůči jejich rase, víře, sexualitě, politickému nebo morálnímu přesvědčení '''smí být používány tehdy a jen tehdy, pokud se přímo vztahují k článku a doplňují jeho vypovídací hodnotu.''' Jsou použity jako informace.
Fotografie, text a jiné formy dokumentů mají vypovídací hodnotu a jsou vhodné k použití i v tom případě, nejsou li uměleckým dílem, nejsou li nějak esteticky cenné nebo mají-li v původním kontextu morálně závadný obsah, například dokumentují poškozování věcí, propagují usmrcení, utrpení nebo ponižování živých tvorů.
 
Stejně tak potenciálně urážlivý obsah není ve Wikipedii přípustné cenzurovat např. nahrazením písmen tečkami či jinými symboly. To zvláště platí pro doslovné citace, které je vždy nutné uvádět přesně. Zveřejnění, úpravy a další použití dokumentů za účelem urážky jiných osob je zakázáno.
 
S ohledem na účel wikipedie není používána šablona <nowiki>{{Skrýt}}</nowiki> s upozorněním, že obsah může být pohoršující.
 
'''Pornografický obsah'''<br>
Wikipedie není pornografie. Obsah Wikipedie není omezen na nezletilé, a proto zde popis místa odkud děti nosí čáp nenajdete. Wikipedie používá přesnou odbornou terminologii a co nejpřesněji explicitně dokumentující obrázky.
Hodnota Wikipedie tkví v přinášení nezkreslených informací.
 
Pro ilustraci určitých témat týkajících se např. anatomie, sexuologie či výtvarného umění je vhodné a patřičné použít obrázky zobrazující nahotu, pohlavní orgány či pohlavní styk. Použití textů, obrazových dokumentů a videí musí být provedeno ve wikipedii běžným, tedy nikoliv zkreslujícím nebo urážlivým způsobem. Odkazy na příslušný mediální obsah mimo wikipedii nesmí mít charakter propagace a reklamy.
 
Obrazy, ilustrace nebo profesionální erotická díla často přináší obraz upraveného a zkresleného objektu. S ohledem na požadovanou informační hodnotu je někdy vhodnější vybrat co nejméně zkreslené dokumenty než výtvarně hodnotné kreace.
 
'''Vyhýbejte se zbytečným konfliktům'''<br>
Nevhodné je používat potenciálně provokující či urážlivé materiály a výroky tam, kde by jejich nahrazení neutrálním obsahem nic neubralo na dokumentární hodnotě hesla. Použití méně konfliktních materiálů, pokud to nemají nižší informační hodnotu, by mělo být upřednostněno.
Pro všechna názorová spektra platí, že editování wikipedie není testem schopností prosadit sebe a své názory a wikipedisté se musí vyhýbat vzájemným střetům a hledat vhodná řešení.
 
Při rozhodování o tom, co je potenciálně urážlivé, je třeba dbát především na zvyklosti české kultury. Není přípustné úmyslně provokovat editory a čtenáře patřící do jiných náboženských tradic nebo kulturních okruhů. To, že někdo nosí posvěcené spodní prádlo (byť neprané), nezavdává podnět se na wikipedii této praktice vysmívat, ale nezaujatě ji popsat. Neurážejte ostatní pro odlišnost jejich přesvědčení a nezaměňujte za fakta svůj osobní pohled a emoce. Wikipedie přináší relevantní nezkreslené informace, ale neupřednostňuje urážlivý obsah před neurážlivým.</small> --[[Wikipedista:I.Sáček, senior|I.Sáček, senior]] ([[Diskuse s wikipedistou:I.Sáček, senior|diskuse]]) 8. 8. 2018, 18:12 (CEST)