Ústavní soud Španělska: Porovnání verzí

m
typo, odkazy
(typo, formát, místo)
m (typo, odkazy)
| web = https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
}}
'''Ústavní soud Španělského království''' ({{vjazyce2|es|''Tribunal Constitucional del Reino de España''}}, zkratka ''TC'') je specializovaná [[Soud|soudní]] instituce unitárního státu, stojící mimo systém obecných soudů a jehož základním posláním je garantovat [[konstitucionalismus|ústavnost]] [[právní řád|právního řádu]] a poskytovat ochranu [[základní lidská práva|základních lidských práv]] [[fyzická osoba|fyzických]] a [[právnická osoba|právnických osob]] na základě [[Španělská ústava z roku 1978|ústavy Španělského království]]. [[Soudce]] jmenuje [[Seznam španělských vládců#Třetí restaurace Bourobnů|král]] dle článku 159 Ústavy španělského království, a to na základě nominací Kongresu (4), Senátu (4), vlády (2) a Generální soudní rady (2). Soud sídlí v [[MadriduMadrid]]u v městském obvodě [[Chamberí]].
 
== Poslání a kompetence soudu ==
Daná obecně Ústavou – Článkem 161 Ústavy španělského království, (ještě před přijetím Zákona o Ústavním soudu /LOTC/)
=== Obecné dle Ústavy ===
 
=== Obecné dle Ústavy ===
# Ústavní soud má působnost na celém výsostném území Španělska a má rozhodovací pravomoci v těchto případech:
#* a) žaloby na základě tvrzení, že zákony anebo právní normy se silou zákona odporují ústavě. Prohlášení protiústavnosti právní normy se silou zákona, jež byla předmětem výkladu prostřednictvím soudů, je pro ně závazné, jestliže rozsudek nebo rozsudky, které na jejím základě vydaly, neztrácejí právní účinnost.
=== Podrobné dle Zákona o ústavním soudu ===
Tyto obecně dané kompetence ústavou byly dále rozvedeny a upřesněny následujícím Zákonem o Ústavním tribunálu a Ústavní tribunálje příslušný pro jednání a rozhodování (článek 2.1 LOTC):
 
#
# Žaloba vůči protiústavnosti a otázka neústavnosti proti zákonům a normativním ustanovením silou zákona (např. Zákony a legislativní vyhlášky). Ústavní stížnost lze podat u předsedy vlády, ombudsmana, 50 Kongresu poslanců Kongresu, 50 senátorů, regionální vlády a regionálních parlamentů;
# Žaloba k ochraně za porušení základních práv a svobod uvedených v čl. 53.2 Ústavy, tedy pro porušení svobod a práv uznaných v umění. 14 až 29 Ústavy, a to jak obsáhlé, tak svedomití proti vojenské službě podle čl. 30. Každá fyzická nebo právnická osoba, která se dovolává oprávněného zájmu, může ombudsmana a veřejného žalobce podat;
# Žaloba pro ústavní střety hospodářské soutěže mezi státem a autonomními společenstvími nebo mezi nimi,
Pravomoc soudně-správní jurisdikce a nikoliv Ústavního soudu jako právního řádu vycházejícího z vlády prostřednictvím její zákonné moci (článek 97 Ústavy a článek 23 zákona vlády), které nemají sílu zákona, neexistuje odvolání protiústavnosti. Soudem s konečnou příslušností v této věci by byl Nejvyšší soud.
Mezinárodní smlouvy lze však proti Ústavnímu soudu odvolat protiústavnost, neboť španělská ústava jim dává sílu zákona (článek 96 ústavy).
Ústavní soud může vydávat předpisy o svém vlastním fungování a organizaci, jakož i o režimu jeho personálu a služeb v rámci svého zákona o ekologickém zákonodárství. Tyto předpisy, které musí být schváleny celým plénem tribunálu a musí být zveřejněny v Úředním věstníku - pověřený její předseda (čl. 2.2) LOTC položí otázku neústavnosti proti zákonů a předpisů, které mají sílu zákona (např. Zákony a legislativní vyhlášky). Ústavní stížnost lze podat u předsedy vlády, ombudsmana, 50 Kongresu poslanců, 50 senátorů, autonomní vlády a autonomních parlamentů;
 
== Přehled soudců (2017) ==
{| class="wikitable" border="1"
! Jméno !! Funkce!! "tábor"„tábor“!! navržen!! řádný konec funkčního období
|-
| Alfredo Montoya Melgar || || konservativní || Senat || březen 2026<ref name="Anm">Dle Čl. 16.5 Organického zákona Ústavního tribunálu končí funkční období se zpožděním v lednu 2011 </ref>