ICP-MS: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 1 rokem
Opraveno "Torr" na torr - názvy jednotek se v češtině píší malými písmeny (na rozdíl od angličtiny).
(Opraveno "Torr" na torr - názvy jednotek se v češtině píší malými písmeny (na rozdíl od angličtiny).)
[[Soubor:ICP-MS.jpg|vpravo|300px|náhled|Spektrometr ICP-MS]]
'''ICP-MS''' neboli '''hmotnostní [[spektrometrie]] s indukčně vázaným [[plazma]]tem''' je ultrastopová analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových množství jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Tato technika umožňuje analyzovat téměř všechny prvky od [[lithium|lithia]] po [[Uran (prvek)|uran]] s citlivostí od jednotek [[ppt]] až po stovky [[Parts per million|ppm]]. Její masové nasazení nastalo až v posledních přibližně 20 letech, kdy byly úspěšně vyřešeny technické problémy s vytvářením stabilního [[vakuum|vakua]] o [[tlak]]u řádově 10<sup>−5</sup>[[Torrtorr]]u a udržením konstantních podmínek v [[argon]]ovém plazmatu.
 
== Princip metody ==
Roztok analytického vzorku je zmlžen a vzniklá mlha je proudem [[argon]]u vedena do hořáku, ve kterém je za pomoci střídavého vysokofrekvenčního magnetického pole udržováno argonové [[plazma]] o teplotě 6 000 – 10 000 K.
 
Za takových podmínek se rozpouštědlo okamžitě odpaří a zanikají chemické vazby v molekulách přítomných sloučenin. Jednotlivé volné atomy ve většině případů vytvoří jednou kladně nabité [[ion]]ty Me<sup>+</sup>, které jsou dále unášeny do přechodové komory, kde je snížen tlak plynu na přibližně 0,01 [[Torrtorr]]u.
 
Po průchodu do vstupu k [[detektor]]u klesá tlak na řádově 10<sup>−5</sup> Torrutorru a ionty se systémem elektromagnetických čoček dostávají do [[kvadrupól]]ového detektoru. Zde jsou analyzované ionty vedeny takovým způsobem, aby na povrch zesilovače dopadly v daném časovém okamžiku pouze ionty se zvolenou [[hmotnost]]í. Dopadem na povrch zesilovače vzniká velmi slabý [[elektrický proud]], který je následně zesílen a je změřena jeho intenzita. Pomocí výpočetního programu jsou naměřené intenzity signálu převedeny na koncentrační data a výsledkem analýzy jsou údaje o koncentraci měřených prvků v analyzovaném roztoku.
 
== Technický popis zařízení ==
 
[[Soubor:Turbomolekulární pumpa.jpg|vlevo|250px|náhled|turbomolekulární pumpa, zamontovaná v přístroji ICP-MS]]
Protože analýzu obsahu jednotlivých iontů ve vzorku lze provést pouze za podmínek poměrně vysokého [[vakuum|vakua]], je třeba ionty analyzovaných prvků transportovat do tohoto prostředí. Dosahuje se toho průchodem vzorku dvěma kónusy s průměrem vstupního otvoru několik desetin milimetru. Po průchodu 1. kónusem (sampler) se atomy vzorku dostávají do meziprostoru, kde je tak plynu soustavně udržován na hodnotě řádově několika setin Torrutorru. Po průchodu otvorem druhého konu (skimmer) se analyzovaný vzorek dostává do prostředí o tlaku přibližně 10<sup>−5</sup>Torrutorru a dosahují již nadzvukové rychlosti.
 
Vakuum je získáváno kombinací činnosti celkem 4 vakuových pump. Ve vzájemné součinnosti pracuje vždy jedna klasická [[olejová vývěva]], která odčerpává hlavní množství přítomného plynu. Zbytek je pak odsáván [[turbomolekulární pumpa|turbomolekulární pumpou]], která při otáčkách rotoru kolem 60 000 [[otáčky za minutu|rpm]] odstraňuje atomy plynu mechanickými nárazy lopatek rotoru o velmi vysoké rychlosti.
Anonymní uživatel