Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích pod Orebem: Porovnání verzí

(aktualizace)
(→‎Další kazatelé sboru: Nové informace.)
Miroslava Brože, povolaného roku 1983 za vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře v Praze, střídá roku 1984 farář Alois Němec z Kostelce nad Orlicí. Po roce 1989 jsou navázány vztahy s Evangelickým sborem Nanebevztoupení v Drážďanech. Začíná spolupráce pěveckého sboru katolíků a evangelíků, prohlubují se ekumenické a přátelské vztahy při pravidelných koncertních setkáních a turné s chrámovými sbory z Drážďan a Budapešti. Biblické hodiny se konají společně s klášterskými účastníky. V Týništi se scházejí skupinky mládeže posílené ze sousedních sborů. V roce 1993 odchází A. Němec do Moravské Třebové a do sboru je roku 1994 určen seniorátní jáhen Miloš Lapáček, který je roku 1995 ordinován a roku 1996 zvolen za jáhna sboru. Sborové prostory se ještě více otvírají veřejnosti při hudebních a přednáškových shromážděních. Na čas je vydáván sborový zpravodaj Stůl. Na šesti místech sboru se konají shromáždění v domovech důchodců. V roce 1997 se ve sboru ustavuje Klub romských dělí a mládeže a v roce 1998 je založeno místní sdružení YMCA.
 
Roku 2001 však jáhen Lapáček rezignoval. Jeho nástupcem se stal v roce 2002 současný farář Filip Čapek, který zde působil až do svého nástupu na ETF UK v roce 2017. Nyní je sbor administrován z Hradce Králové.
 
===Laičtí spolupracovníci===
688

editací