Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 9 751 bajtů ,  před 1 rokem
Aktualizace kapitoly Kontroverze - část II.
 
Odpůrci označování GM potravin naopak poukazují na to, že jeho podporovatelé ho veřejně označují jako první předstupeň úplného zákazu, a dále na fakt, že bez studií prokazujících nebezpečnost GM potravin vyvolává tento postup ve spotřebitelích ničím nepodložené obavy.<ref name="Why We Oppose GMO Labeling: Science and the Law">{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.huffingtonpost.com/jon-entine/gmo-labeling-science-and-_b_8871680.html?guccounter=1}}</ref> Článek časopisu The Economist z r. 2014 uvádí, že ačkoli by GM potraviny mohly pomoci zasytit až 842 milionů lidí, kteří v současné době ve světě trpí podvýživou, některé právní úpravy (v tomto případě stát Vermont v USA), které požadují zvláštní označování všech potravin, jejichž jakákoli složka pochází z GM organismů, mohou vést k (ne)zamýšlenému následku spočívajícímu v přerušení dosavadního šíření GM technologií do chudších zemí třetího světa, které trpí lokálně nebo celkově systémovým nedostatkem potravin.<ref>{{Citace elektronického periodika
| url = https://www.huffingtonpost.com/jon-entine/gmo-labeling-science-and-_b_8871680.html?guccounter=1}}</ref>
| titul = Vermont v science
| periodikum = The Economist
| vydavatel = Montpelier
| číslo = 411
| datum_vydání = 10.04.2014
| strany = 25-26
| url = https://www.economist.com/united-states/2014/05/10/vermont-v-science
| jazyk = EN}}</ref>
 
'''Studie škodlivosti GM organismů
Federico Infascelli pravděpodobně provedl [[vědecký podvod]], aby prokázal škodlivost GMO.<ref>http://www.osel.cz/8654-v-italii-vysetruji-zavazne-podvody-ve-vyzkumu-skodlivosti-gmo.html - V Itálii vyšetřují závažné podvody ve výzkumu škodlivosti GMO</ref> Řada nositelů Nobelovy ceny kritizuje Greenpeace za postoj proti GMO.<ref>http://www.osel.cz/8915-nositelne-nobelovych-cen-prikre-odsoudili-protigeneticke-tazeni-greenpeace.html - Nositelné Nobelových cen příkře odsoudili protigenetické tažení Greenpeace</ref>
'''
 
Podle aktuálního stavu vědeckého poznání (2018) nebylo prokázáno, že by potraviny vyráběné z geneticky modifikovaných plodin, které jsou v současné době dostupné spotřebitelům, představovaly větší zdravotní riziko pro konzumenty než potraviny, jejichž původ nebyl touto technologií ovlivněn.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = A decade of EU-funded GMO research (2001–2010)
| url = http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
| vydavatel = Directorate-General for Research and Innovation. Biotechnologies, Agriculture, Food. European Commission, European Union
| datum_vydání = 2010}}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení1 = Nicolia
| jméno1 = Alessandro
| příjmení2 = Manzo
| jméno2 = Alberto
| příjmení3 = Veronesi
| jméno3 = Fabio
| příjmení4 = Rosellini
| jméno4 = Daniele
| titul = An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety research
| periodikum = Critical Reviews in Biotechnology
| vydavatel = Informa Healtcare USA
| ročník = 34
| číslo = 1
| datum_vydání = 2013
| strany = 1-12
| url = http://www.agrobio.org/bfiles/fckimg/Nicolia%202013.pdf
| jazyk = EN}}</ref> Přesto existuje mezi odbornou veřejností shoda na tom, že nezávadnost každé nové geneticky modifikované potraviny musí být před uvedením na volný trh testována.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Frequently asked questions on genetically modified foods
| url = http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/
| vydavatel = Světová zdravotnická organizace
| datum_vydání = květen 2014
| jazyk = EN}}</ref>
 
Bez ohledu na shodu ve vědecké sféře panují v laické veřejnosti podstatně větší obavy ohledně nezávadnosti geneticky modifikovaných potravin.<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení1 = Funk
| jméno1 = Cary
| příjmení2 = Rainie
| jméno2 = Lee
| titul = Public and Scientists' Views on Science and Society
| url = http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society/
| vydavatel = Pew Research Center
| datum_vydání = 29.01.2015
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení1 = Scott
| jméno1 = Sydney E.
| příjmení2 = Inbar
| jméno2 = Yoel
| příjmení3 = Rozin
| jméno3 = Paul
| titul = Evidence for Absolute Moral Opposition to Genetically Modified Food in the United States
| periodikum = Perspectives on Psychological Science
| vydavatel = Associacion for Psychological Science
| ročník = 11
| číslo = 3
| datum_vydání = 2016
| strany = 315-324
| url = http://yoelinbar.net/papers/gmo_absolute.pdf
| datum_přístupu = 4.6.2018
| jazyk = EN}}</ref> Uvedený stav se přímo promítá do současné právní úpravy, kterou pro produkci, testování a obchodní využití geneticky modifikovaných potravin stanoví jednotlivé státy, zejména v zemích s vyšším HDP. Do celkové podoby národní regulace se tak vedle stanoviska odborníků podstatným způsobem promítá i poptávka ze strany veřejného mínění, přičemž současná globální situace je taková, že USA a Čína GM potraviny masivně produkují a exportují, zatímco Evropská unie se staví k jejich rozšiřování velmi konzervativně.<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení1 = Thompson
| jméno1 = Paul B.
| titul = How we got to now: why the US and Europe went different ways on GMOs
| url = http://theconversation.com/how-we-got-to-now-why-the-us-and-europe-went-different-ways-on-gmos-48709
| vydavatel = The Conversation.com
| datum_vydání = 06.11.2015
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref> Např. v případě potravinové pomoci Zambii a Zimbabwe došlo za hlasité kritiky USA a Světové zdravotnické organizace k odmítnutí potravinové pomocí s genetickými modifikacemi i navzdory trvajícímu hladomoru.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení1 = Siamonga
| jméno1 = Elliot
| titul = Genetically modified foods and ubuntu…prone to produce toxic substances
| periodikum = The Patriot
| datum_vydání = 20.12.2017
| url = https://www.thepatriot.co.zw/old_posts/genetically-modified-foods-and-ubuntu-prone-to-produce-toxic-substances/
| jazyk = EN}}</ref> Uvedené vede k relativně přísné regulaci v některých zemích a relativně liberálnímu přístupu ve státech, kde je zvláštní právní úprava této problematiky minimální.
 
Společnost spotřebitelů organických potravin (Organic Consumers Association), Unie angažovaný vědců a (Union of Concerned Scientists) a uskupení Greenpeace zdůrazňují, že rizika spojená s produkcí a využitím GM organismů dosud nebyla dostatečně přesně definována a tím pádem dosud nemohla být ani efektivně vědecky potvrzena či vyvrácena<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Alternatives to Genetic Engineering
| url = https://www.ucsusa.org/food_and_agriculture#.WxVaHTSFPDd
| vydavatel = Union of Concerned Scientists
| jazyk = EN}}</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení1 = Johnson
| jméno1 = Nathanael
| titul = The genetically modified food debate: Where do we begin?
| url = https://grist.org/food/the-genetically-modified-food-debate-where-do-we-begin/
| vydavatel = grist.org
| datum_vydání = 08.07.2013
| jazyk = EN}}</ref>, a současně zpochybňují objektivitu odpovědných státních institucí.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení1 = Marden
| jméno1 = Emily
| titul = Risk and Regulation: U.S. Regulatory Policy on Genetically Modified Food and Agriculture
| vydavatel = Boston College Law Review
| ročník = 44
| číslo = 3
| datum_vydání = 05.01.2003
| strany = 733-787
| url = http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2236&context=bclr
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref> I některé renomované zdravotnické asociace upozorňují na fakt, že vzhledem na relativně krátkou dobu, po kterou jsou GM potraviny celosvětově produkovány, zatím chybí studie dlouhodobých dopadů jejich vlivu na lidské zdraví<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Genetically modified food and health: A second interim statement
| url = http://www.argenbio.org/adc/uploads/pdf/bma.pdf
| vydavatel = British Medical Association: Board of Science and Education
| datum_vydání = Březen 2004
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref>, a navrhují buďto jejich povinné formální označení, nebo přímo odklad distribuce těchto produktů.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Genetically Modified Maize: Doctors' Chamber Warns of "Unpredictable Results" to Humans
| url = http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/genetically-modified-maize-doctors-chamber-warns-of-unpredictable-results-to-humans-231410601.html
| vydavatel = Vienesse Doctors' Chamber
| datum_vydání = 11.11.2013
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref> Obavy vzbuzuje zejména
 
* kontaminace geneticky neupravovaných potravin
* dopady na přírodu a životní prostředí<ref name="Vienesse">{{Citace elektronické monografie
| titul = Genetically Modified Maize: Doctors' Chamber Warns of "Unpredictable Results" to Humans
| url = http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/genetically-modified-maize-doctors-chamber-warns-of-unpredictable-results-to-humans-231410601.html
| vydavatel = Vienesse Doctors' Chamber
| datum_vydání = 11.11.2013
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref>
* neschopnost státních úřadů dostatečně efektivně reagovat na aktuální vědecká zjištění<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = IDEA Position on Genetically Modified Foods
| url = https://web.archive.org/web/20140326015714/http://ideaireland.org/library/idea-position-on-genetically-modified-foods/
| vydavatel = IRISH DOCTORS ENVIRONMENTAL ASSOCIATION
| datum_vydání = 2014
| datum_přístupu = 04.06.2018
| jazyk = EN}}</ref>
* soustředění rozhodujícího vlivu na celosvětové zásoby potravin v rukou společností produkujících GM potraviny
* obavy o nadužívání herbicidů, zejména glyfosátů<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení1 = Landrigan
| jméno1 = Philip J.
| příjmení2 = Benbrook
| jméno2 = Charles
| titul = Perspective: GMOs, Herbicides, and Public Health
| periodikum = The New England Journal of Medicine
| vydavatel = New England Journal of Medicine
| číslo = 373
| datum_vydání = 20.08.2015
| strany = 693-695
| url = https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1505660
| datum_přístupu = 2018-06-04
| jazyk = EN}}</ref>
 
Federico Infascelli pravděpodobně provedl [[vědecký podvod]], aby prokázal škodlivost GMO.<ref>http://www.osel.cz/8654-v-italii-vysetruji-zavazne-podvody-ve-vyzkumu-skodlivosti-gmo.html - V Itálii vyšetřují závažné podvody ve výzkumu škodlivosti GMO</ref> Řada nositelů Nobelovy ceny kritizuje Greenpeace za postoj proti GMO.<ref>http://www.osel.cz/8915-nositelne-nobelovych-cen-prikre-odsoudili-protigeneticke-tazeni-greenpeace.html - Nositelné Nobelových cen příkře odsoudili protigenetické tažení Greenpeace</ref>
== Odkazy ==
=== Reference ===
6

editací