Oxidační číslo: Porovnání verzí

Odebráno 11 bajtů ,  před 2 lety
(napřímení odkazů, formulace)
[[Uhlík]] z methylové skupiny má šest valenčních elektronů z vazeb k atomům [[vodík]]u, protože je více elektronegativní. Další elektron získá z vazby k atomu uhlíku karboxylové skupiny. Celkem mu tedy náleží sedm elektronů. Neutrální atom uhlíku má čtyři elektrony. Rozdíl, 4 − 7 = −3, je oxidační číslo atomu uhlíku.
 
=== Výpočet bez využití Lewisovskélewisovské struktury ===
[[Sčítání|Algebraický součet]] oxidačních čísel atomů v neutrální [[molekula|molekule]] musí být roven nule, v případě [[ion]]tu se musí rovnat jeho náboji. Tento fakt spolu se skutečností, že některé prvky mají téměř vždy určitá oxidační čísla, umožňuje určit oxidační stav prvků v jednoduchých molekulách.
# [[Fluor]] má vždy oxidační číslo -1, protože je to nejelektronegativnější prvek.
# [[Kyslík]] má oxidační číslo -2, výjimku tvoří [[peroxidy]] (-1), [[superoxidy]] (-1/2), [[ozonidy]] (-1/3), [[difluorid kyslíku]] OF<sub>2</sub> (+2) a [[difluorid dikyslíku]] O<sub>2</sub>F<sub>2</sub> (+1).
# [[Alkalické kovy]] mají oxidační stav +1, výjimku tvoří pouze [[alkalidy]].
# [[2. skupina|Kovy alkalických zemin]] mají vždy oxidační číslo +2.
 
'''Příklad:''' V&nbsp;molekule [[hydroxid chromitý|Cr(OH)<sub>3</sub>]], má kyslík oxidační číslo -2 a vodík +1. Tři hydroxidové skupiny mají tedy náboj -3. Jelikož se jedná o neutrální molekulu, musí být oxidační stav chromu +3.