Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 2 913 bajtů ,  před 1 rokem
doplnění chybějícího článku, citace + ilustrace
[[Soubor:Lion Defending its Prey A-6850205.jpg|náhled|350x350pixelů|Mezidruhová kompetice o kořist v díle E. H. Landseera (National Gallery of Art, Washington D. C.).]]
Biotický faktor je termín používaný především v přírodních vědách. Jde o faktor prostředí působící na organismus, který je odvozen od přítomnosti ostatních živých organismů, narozdíl od [[Abiotický faktor|faktoru abiotického]], který vychází z "neživých podmínek okolí".<ref>Lévêque, C. (2003). ''Ecology: from ecosystem to biosphere''. Science Publishers.</ref> Oba typy faktorů mají ale vliv na velikost a hustotu populací organismů.<ref>Capinera, J. L. (Ed.). (2008). ''Encyclopedia of entomology''. Springer Science & Business Media.</ref>

Biotický faktor jako působení okolních organismů na jedince může být buď přímý (například predace, parazitismus), nebo nepřímý (vliv zastínění, alelopatie).<ref name="Abiotické a biotické faktory prostředí">{{Citace elektronického periodika
| periodikum = ELUC
| url = https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/160
}}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení =
| jméno = Ondrej Zicha;
| titul = BioLib: Biological library
| periodikum = www.biolib.cz
| vydavatel =
| url = https://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id4189/
| datum vydání =
| jazyk = cs
| datum přístupu = 2018-04-25
}}</ref> Biotické faktory tak můžeme v zásadě chápat jako vliv organické hmoty na život organismu (např. ve formě potravy, onecmocnění zapříčiňující bakterie, rostlinného materiálu ke stavbě hnízda) a vztahy mezi živými organismy samotnými.<ref>Enger, E. (2012). Concepts in Biology' 2007 Ed. 2007 Edition. ''Rex Bookstore, Inc. isbn'', ''430727436''.</ref> Tyto vztahy mohou být buď vnitrodruhové (např. vnitrodruhová kompetice o zdroje), kterými se zabývá [[populační ekologie]], nebo mezidruhové (např. symbióza dvou druhů, mezidruhový parazitismus apod.), kterými se zabývá [[ekologie společenstev]] a které vznikají tzv. překryvem nik, tedy střetem společných nároků na prostředí u obou zainteresovaných druhů.<ref>Gymnázium Milady Horákové - Základy ekologie (přehled) http://www.gymh.cz/vyuka/biologie/prehledy/9sem_ekologie.pdf</ref>

Typy jednotlivých mezidruhových vztahů mezi organismy jsou:

* neutrální - tzv. [[neutralismus]], nedochází k překryvu [[Nika|nik]] (např. kos a kapr, oba mají velmi odlišné nároky na prostředí)
* negativní - druh působí negativně na druhý nebo oba na sebe navzájem, mezi ně řadíme [[Alelopatie|alelopatii]] (amensálismus), [[Kompetice|kompetici]], [[Predace|predaci]] a [[parazitismus]]
* pozitivní - druh působí pozitivně na druhý, neobjevuje se negativní vliv, mezi ně řadíme [[komenzálismus]], [[mutualismus]] a [[Protokooperace|protokooperaci]]

== Zdroje: ==
<references />