Seznam látek považovaných za prekurzory výbušnin: Porovnání verzí

aktualizace (nařízení je již dlouho platné a účinné), doplnění referencí, info o probíhající revizi a dokončení návrhu nového nařízení
m (++ref)
(aktualizace (nařízení je již dlouho platné a účinné), doplnění referencí, info o probíhající revizi a dokončení návrhu nového nařízení)
[[Evropská komise|Evropská komisařka]] [[Cecilia Malmström]]ová navrhla schválení [[Nařízení EU|nařízení Evropského parlamentu a Rady]], kterým budeje nepodnikajícím [[fyzická osoba|fyzickým osobám]] zakázán prodej a následně i držení některých [[chemická látka|chemických látek]] (s výjimkou případů, kdy tyto osoby získají [[povolení]]), které jsou v tomto nařízení považovány za [[Prekurzor (chemie)|prekurzory]] [[výbušnina|výbušnin]].<ref>[http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/COMM_NATIVE_COM_2010_0473_F_EN_PROPOSITION_DE_REGLEMENT.pdf Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady na regulaci prodeje a používání prekurzorů výbušnin]</ref> Na tyto látky a také na některé další se bude vztahovatvztahuje povinné hlášení podezřelých transakcí. Nařízení bylo schváleno a vydáno pod číslem 98/2013.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
| číslo = 98/2013
| vydání = 2013-01-15
| název = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
| paragraf =
| url = http://data.europa.eu/eli/reg/2013/98/oj/ces
| datum přístupu = 2018-04-18
| jazyk = cs
}}</ref>
 
U látek, jejichž prodej a držení by bylyjsou zakázány, by se zákaz vztahovalvztahuje i na [[směs]]i s minimální definovanou [[Koncentrace (chemie)|koncentrací]] těchto látek. Povinné hlášení podezřelých transakcí se vztahuje na látky z obou skupin, včetně směsí a výrobků obsahujících tyto látky, bez ohledu na koncentraci. Stanovení výše [[trest]]ů nebo jiných sankcí by byloje v působnosti jednotlivých členských států [[Evropská unie|EU]]. Seznamy by mohlamůže [[Evropská komise]] kdykoli měnit v souladu s procesními podmínkami uvedenými v nařízení.
 
Nařízení by vstoupilo v účinnost 18 měsíců po přijetí, po dobu dalších 18 měsíců by byl zakázán pouze prodej uvedených látek (nikoli pouhé držení). Za 5 let po přijetí nařízení by toto mělo být podrobeno revizi; tato revize již probíhá, Evropská komise připravila návrh nového nařízení, které nahradí to dosud platné.<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| titul = Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the marketing and use of explosives precursors, amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 on the marketing and use of explosives precursors
| url = https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180417_regulation-proposal-europarl-council-marketing-use-explosive-precursors_en.pdf
| vydavatel =
| místo =
| datum vydání = 2018-04-17
| datum přístupu = 2018-04-18
}}</ref>
 
== Seznam látek, jejichž prodej a držení by bylyjsou podle nařízení zakázány ==
* [[peroxid vodíku]] (min. 12 % hmotnostních)
* [[nitromethan]] (min. 30 % hm.)
* [[dusičnan amonný]] (min. 16 % hm. [[dusík]]u)
 
== Seznam látek, u nichž by vzniklaje povinnost hlásit podezřelé transakce ==
* [[hexamin]]
* [[kyselina sírová]]