Kauzalita (epidemiologie): Porovnání verzí

Odebráno 10 bajtů ,  před 3 lety
VAS, {{kategorizovat}}
(VAS, {{kategorizovat}})
{{kategorizovat}}
[[Soubor:Příčina a následek nemoci.png|náhled]]'''Kauzalita v epidemiologii''' vysvětluje příčiny vzniku nemoci. Příčinami může být úraz, vrozená vada, mikroorganismus, ale i odchylky od fyziologického stavu, o kterých nevíme, přesto jsou příčinou nemoci, která se možná jednou v budoucnu projeví (například zvýšená hladina cholesterolu v krvi může jednou vyvolat arteriosklerózu a infarkt myokardu).
 
'''== Příčina a následek''' ==
 
První epidemiologové hledali jedinou příčinu (exposure risk), která má za následek nemoc (outcome). Slovo nemoc není přesné, protože i predispozice k nemoci je následek (outcome). Jaký je vztah mezi rizikem a nemocí odhalovaly analytické studie. Do historie epidemiologie vstoupil případ, který popsal John Snow v roce 1854, kdy při epidemii cholery v Londýně odhalil studny, které byly infikované. Tou dobou lidstvo nic netušilo o mikroorganismech. V následujících letech přesvědčil město, aby zavedlo kanalizaci, zbavil Londýn cholery navždy. Způsob výpočtu asociace mezi rizikem a nemocí se stal základem epidemiologie.
 
'''== Epidemiologická triáda''' ==
 
'''Epidemiologická triáda'''
[[Soubor:Triáda u epidemií.png|náhled]]
Po objevení mikroorganismů se epidemie začaly vyjadřovat jako epidemiologická triáda, kdy na jednom vrcholu je hostitel, na druhém patogen, třetím je prostředí a jejich vzájemnou interakcí může vzniknout nemoc. Pokud má hostitel protilátky, nemoc nevznikne. Pokud prostředí patogen ničí, nemoc vzniknout nemusí atd. <br>
Triádou nelze vysvětlit vznik neinfekčních nemocí.
 
'''==Multikauzalita'''==
 
 
'''Multikauzalita'''
[[Soubor:Multikauzalita.png|náhled|Multikauzalita]]
Moderní epidemiologie pochopila, že příčin nemoci je mnoho. Místo aby hledala jeden patogen nebo jednu příčinu, hledá všechny příčiny. Mezi příčiny patří i záporné příčiny, které jedince chrání před vznikem nemoci jako například protilátky v krvi. Kauzalita se změnila na multikauzalitu, kdy všechny příčiny, tedy ty kladné i záporné, vyvolají následek (nemoc).
Zvláště u stravovacích návyků se hledají rizika s antagonistickými účinky, kdy například pojídáním sýrů zvyšujeme hladinu cholesterolu v krvi, zatímco pitím vína ji snižujeme.<br>
 
== ZdrojeReference ==
-* ''Selikof IJ, Hammond EC, Churg J. Asbestos exposure, smoking, and neoplasia. JAMA 1968;204(2):106–112.
17. Frost G, Darnton A, Harding AH. The effect of smoking on the risk of lung cancer mortality for asbestos workers in Great Britain (1971-2005). Ann Occup Hyg 2011; 55:239-247<br>
 
-* Markowitz SB, Levin SM, Miller A, Morabia A. Asbestos, asbestosis, smoking, and lung cancer. New findings from the North American insulator cohort. Am J Respir Crit Care Med 2013; 188:90-96''<br>
-* základy epidemiologie v heslech http://researchers.sw.org/resources/docs/dorfam/dorfam-principles-epidemiology.pdf<br>
 
== OdkazySouvisející na wikipediičlánky ==
-* [[bias (epidemiologie)]]<br>
-* [[kohortové studie]]<br>
-* [[studie případů]]<br>
-* [[LR nomogram]]<br>
-* [[Interval spolehlivosti (epidemiologie)]]<br>
-* [[paratuberkulóza]]<br>
-* [[respirační syndrom skotu]]<br>
-* [[Vzorkování populace (epidemiologie)]]<br>
-* [[validita laboratorního testu]]