Kauzalita (epidemiologie): Porovnání verzí

Přidáno 145 bajtů ,  před 3 lety
bez shrnutí editace
Epidemiologové vědí, že vše nikdy neodhalí, proto je jednou z příčin vždy neznámý faktor (confounder), tedy něco, co má na nemoc vliv, ale my to neznáme. Confounder může jedince chránit nebo se může díky studiu epidemiologů rozpadnout na další rizika. I kdybychom o nemoci a její příčině věděli vše, malá část neznámého z kauzality nikdy nevymizí.
 
Pomocí epidemiologických studií jako jsou [[kohortové studie]] a [[studie případů]] dokážeme asociaci mezi konkrétním rizikem a nemocí vypočítat. Hodnoty rizikovéhorelativního faktorurizika (RR) nám vyjadřují, kolik krát je pravděpodobnější, že jedinec s rizikem nemoc dostane, než jedinec bez rizika (kohortové studie). Stejně tak dokážeme vypočítat šanci onemocnění (OR - odds racio) u jedinců s rizikem (studie případů).
Rizika mohou být na sobě nezávislá, tomu se říká '''independent efekt'''. Sčítáním rizik získáme celkové riziko. Toto je typické například pro nemoc
[[paratuberkulóza]] skotu.<br>
17. Frost G, Darnton A, Harding AH. The effect of smoking on the risk of lung cancer mortality for asbestos workers in Great Britain (1971-2005). Ann Occup Hyg 2011; 55:239-247<br>
 
-Markowitz SB, Levin SM, Miller A, Morabia A. Asbestos, asbestosis, smoking, and lung cancer. New findings from the North American insulator cohort. Am J Respir Crit Care Med 2013; 188:90-96''<br>
- základy epidemiologie v heslech http://researchers.sw.org/resources/docs/dorfam/dorfam-principles-epidemiology.pdf
487

editací