Syntax: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 3 lety
syntax se skloňuje dle vzoru kost proto syntax bez syntaxi.Ve 2. odstavci bylo napsáno SYNTAXE, což je chybně.
m (Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy)
(syntax se skloňuje dle vzoru kost proto syntax bez syntaxi.Ve 2. odstavci bylo napsáno SYNTAXE, což je chybně.)
'''Syntax''' neboli '''skladba''' (zastarale '''''větosloví'''''<ref>http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php</ref><ref>NOVOTNÁ, Alena. ''Výuka syntaxe českého jazyka na měšťanských školách v letech 1918-1939''. Studentům a zaměstnancům UK v Praze je text dostupný [https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93121/3306253/?q=a%3A3%3A{s%3A25%3A%22______searchform___search%22%3Bs%3A20%3A%22martina+%C5%A1mejkalov%C3%A1%22%3Bs%3A28%3A%22______searchform___butsearch%22%3Bs%3A8%3A%22Vyhledat%22%3Bs%3A20%3A%22PNzzpSearchListbasic%22%3Bi%3A1%3B}&lang=cs online]. Disertační práce, PedF UK 2012.</ref>) je [[Lingvistika|lingvistická]] disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve [[věta (lingvistika)|větě]] (mj. [[větný člen|větnými členy]]), správným tvořením větných konstrukcí a [[slovosled]]em. V tradičním pojetí je spolu s [[Morfologie (lingvistika)|morfologií]] součástí [[gramatika|gramatiky]]; vedle toho je (podle [[Rudolf Carnap|Carnapovy]] a [[Charles W. Morris|Morrisovy]] definice) spolu se [[sémantika|sémantikou]] a [[pragmatika|pragmatikou]] součástí [[sémiotika|sémiotiky]].<ref>''[[Encyklopedický slovník češtiny]]''</ref>
 
V [[Informatika|informatice]] '''syntaxesyntaxi''' označuje pravidla pro zápis [[formální jazyk|formálního jazyka]] (například [[programovací jazyk|programovacího]]). Syntax popisuje tvar a sled jednotlivých znaků a skupin znaků, například jak může vypadat název [[proměnná|proměnné]] nebo [[funkce (programování)|funkce]] (pokud je jazyk má), určuje, kde se může objevit jaký speciální znak či klíčové (rezervované) slovo - tedy slovo se zvláštním významem. Většinou počítačové jazyky používají slova z jazyka přirozeného (zejm. angličtiny) nebo jejich zkratky. Nejčastějším způsobem popisu syntaxe formálního jazyka je [[formální gramatika]]. Pravidla gramatiky umožňují sestavit podle lineárního zápisu jazyka stromovou strukturu zvanou ''syntaktický strom''. Zjišťování syntaxe (viz [[syntaktická analýza]]) typicky předchází [[lexikální analýza]], která rozdělí vstupní text na (lexikální) části zvané ''lexémy'' anebo ''tokeny''. Výsledky syntaktické analýzy využívá [[sémantická analýza]], resp. její části.
 
'''Tradiční (složková) syntax''' představuje popis skladebních vztahů a [[větný člen|větných členů]], rozdělila věty na jednočlenné a dvojčlenné, rozlišila [[souvětí]] [[parataxe|souřadné]] a [[hypotaxe|podřadné]].
Neregistrovaný uživatel