Přírodní rezervace v Česku: Porovnání verzí

historie
m (odkazy)
(historie)
Přírodní rezervace by měly být vyhlašovány primárně pro ochranu menších území, v nichž jde o ochranu vzácného a regionálně významného biotopu (např. [[rašeliniště]]), případně o ochranu většího počtu vzácných druhů rostlin nebo živočichů. Některá území, která by logicky patřila do této kategorie, byla ovšem vyhlášena jako [[přírodní památka]], proto se rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi často stírají.
 
Přírodní rezervaci vyhlašují vyhláškou [[krajský úřad|krajské úřady]], správa [[Chráněné krajinné oblasti v Česku|chráněné krajinné oblasti]], správa [[Národní parky v Česku|národního parku]] nebo [[statutární město]]. Základní ochranné podmínky jsou definovány v paragrafech 33 a 34 [[Zákon o ochraně přírody a krajiny|zákona o ochraně přírody a krajiny]] (114/1992 Sb.) a mohou být dále upřesněny zřizovacím předpisem. Přírodní rezervace zavedl zákon z roku 1992 jako náhradu [[Chráněná naleziště|chráněných nalezišť]] a dalších typů chráněných území definovaných původním zákonem z roku 1956.
 
Status přírodní rezervace mělo na konci roku 2017 810 území o celkové rozloze 42 929 ha, což zabírá asi 0,54 % území republiky.<ref name="AOPK">{{Citace elektronického periodika