Husova československá bohoslovecká fakulta: Porovnání verzí

* Milan Salajka: ''Úsilí CČS(H) na poli fakultní teologické práce a bohosloveckého vzdělávání''. Theologická revue 20/1, 1987, s. 1–18, 35–54, 92–96
* Milan Salajka: ''Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze - K jejímu čtyřicetiletí''. Theologická revue 23/2, 1990, s. 51–56
* JINDRA, Martin: Bohoslovecká výchova v Církvi československé (husitské) se zaměřením na léta 1939–1945. In: Theologická revue, 2016, roč. 87, č. 4, s. 462–499.
* Zdeněk Kučera: ''Dějinně ideový komentář k husitské teologii'', in: Husitské bohosloví / Ročenka 1995 / Zpráva o fakultních činnostech. Praha : HTF UK, 1995
* Milan Salajka: ''Dějinně faktografické údaje o fakultní vzdělávací práci'', in: Husitské bohosloví / Ročenka 1995 / Zpráva o fakultních činnostech. Praha : HTF UK, 1995
Neregistrovaný uživatel