Ústavní soud Španělska: Porovnání verzí

Přidáno 40 bajtů ,  před 3 lety
typo, formát, místo
m (Draceane přesunul stránku Ústavní tribunál království Španělsko na Ústavní soud Španělska: běžnější český překlad, viz údaje v médiích, další ÚS na Wikipedii)
(typo, formát, místo)
| předseda soudu = Juan José González Rivas
| místopředseda soudu = María Encarnación Roca Trías
| adresa = Cc/ Domenico Scarlatti, 6, 28003 [[Madrid]] - [[España]]28003
| web = https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
}}
'''Ústavní soud Španělského království''' ({{vjazycevjazyce2|es}} |''Tribunal Constitucional del Reino de España''}}, zkr.zkratka ''TC'') je specializovaná [[Soud|soudní]] instituce unitárního státu, stojící mimo systém obecných soudů a jehož základním posláním je garantovat [[konstitucionalismus|ústavnost]] [[právní řád|právního řádu]] a poskytovat ochranu [[základní lidská práva|základních lidských práv]] [[fyzická osoba|fyzických]] a [[právnická osoba|právnických osob]] na základě [[Španělská ústava z roku 1978|ústavy Španělského království]]. [[Soudce]] jmenuje [[Seznam španělských vládců#Třetí restaurace Bourobnů|král]] dle Čl.článku 159 Ústavy španělského království, a to na základě nominací Kongresu (4), Senátu (4), vlády (2) a Generální soudní rady (2). Soud sídlí v [[Madridu]] v městském obvodě [[Chamberí]].
 
== Poslání a kompetence soudu ==
Daná obecně Ústavou - Článkem 161 Ústavy královstvíšpanělského Španělskokrálovství, (ještě před přijetím Zákona o Ústavním soudu /LOTC/)
=== Obecné dle Ústavy ===
 
# Ústavní soud má působnost na celém výsostném území Španělska a má rozhodovací pravomoci v těchto případech:
#* a) žaloby na základě tvrzení, že zákony anebo právní normy se silou zákona odporují ústavě. Prohlášení protiústavnosti právní normy se silou zákona, jež byla předmětem výkladu prostřednictvím soudů, je pro ně závazné, jestliže rozsudek nebo rozsudky, které na jejím základě vydaly, neztrácejí právní účinnost.
#* b) ústavní stížnost proti porušení práv a svobod obsažených v čl. 53 odstavec 2 této ústavy, a to v případech a ve formách, které určí zákon.
#* c) kompetenční konflikty m ezi orgány státu a autonomích společenstvía nebo mezi těmito posledními navzájem
#* d) ve všech ostatních věcech, které ústava nebo organický zákon tomuto soudu svěří
# Vláda může před Ústavním tribunálem napadnout ustanovení a usnesení,jež byla přijata orgány autonomních společenství. Stane-li se tak, dochází k přerušení aplikace dotčených ustanovení nebo dotčeného usnesení. Soud však muí během pěti měsíců tato buď potvrdit nebo definitivně zrušit.
 
=== Podrobné dle Zákona o ústavním soudu ===
Tyto obecně dané kompetence ústavou byly dále rozvedeny a upřesněny následujícím Zákonem o Ústavním tribunálu a Ústavní tribunálje příslušný pro jednání a rozhodování (článek 2.1 LOTC):
#
# 1. Žaloba vůči protiústavnosti a otázka neústavnosti proti zákonům a normativním ustanovením silou zákona (např. Zákony a legislativní vyhlášky). Ústavní stížnost lze podat u předsedy vlády, ombudsmana, 50 Kongresu poslanců, 50 senátorů, regionální vlády a regionálních parlamentů;
# 2. Žaloba k ochraně za porušení základních práv a svobod uvedených v čl. 53.2 Ústavy, tedy pro porušení svobod a práv uznaných v umění. 14 až 29 Ústavy, a to jak obsáhlé, tak svedomití proti vojenské službě podle čl. 30. Každá fyzická nebo právnická osoba, která se dovolává oprávněného zájmu, může ombudsmana a veřejného žalobce podat;
# 3. Žaloba pro ústavní střety hospodářské soutěže mezi státem a autonomními společenstvími nebo mezi nimi,
# 4. O konfliktech mezi ústavními orgány státu;
# 5. K prozkoumání předběžné otázky o ústavnosti mezinárodních smluv;
# 6. Výzvy stanovené v článku 161.2 ústavy. Podle tohoto článku může vláda napadnout u Ústavního soudu ustanovení a usnesení přijatá orgány autonomních společenství. Výzva bude mít za následek pozastavení napadeného ustanovení nebo usnesení, ale Ústavní soud musí v případě potřeby ratifikovat nebo zrušit ve lhůtě nepřesahujícím pět měsíců;
# 7. O konfliktech v obraně místní autonomie;
# 8. Ověření jmenování soudců Ústavního soudu za účelem posouzení, zda splňují požadavky požadované Ústavou a tímto zákonem;
# 9. Z dalších věcí, které mu připisují Ústava a Organické zákony.
Pravomoc soudně-správní jurisdikce a nikoliv Ústavního soudu jako právního řádu vycházejícího z vlády prostřednictvím její zákonné moci (článek 97 Ústavy a článek 23 zákona vlády), které nemají sílu zákona, neexistuje odvolání protiústavnosti. Soudem s konečnou příslušností v této věci by byl Nejvyšší soud.
Mezinárodní smlouvy lze však proti Ústavnímu soudu odvolat protiústavnost, neboť španělská ústava jim dává sílu zákona (článek 96 ústavy).
Ústavní soud může vydávat předpisy o svém vlastním fungování a organizaci, jakož i o režimu jeho personálu a služeb v rámci svého zákona o ekologickém zákonodárství. Tyto předpisy, které musí být schváleny celým plénem tribunálu a musí být zveřejněny v Úředním věstníku - pověřený její předseda (čl. 2.2) LOTC položí otázku neústavnosti proti zákonů a předpisů, které mají sílu zákona (např. Zákony a legislativní vyhlášky). Ústavní stížnost lze podat u předsedy vlády, ombudsmana, 50 Kongresu poslanců, 50 senátorů, autonomní vlády a autonomních parlamentů;
 
== Přehled soudců (09-2017) ==
{| class="wikitable" border="1"
! Jméno !! Funkce!! "tábor"!! navržen!! řádný konec funkčního období
=== Reference ===
<references />
 
{{Pahýl}}
{{Autoritní data}}
 
{{Portály|Právo|Španělsko}}
 
[[Kategorie:Ústavní soudy|Španělsko]]
[[Kategorie:Španělské právo]]