Vysoká škola: Porovnání verzí

Odebráno 44 bajtů ,  před 2 lety
Update form./ofic. počtů.
(Verze 15701988 uživatele 88.100.60.183 (diskuse) zrušena)
(Update form./ofic. počtů.)
Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny [[zákon]]em. Většina z nich je univerzitního typu, pouze [[Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích]] a [[Vysoká škola polytechnická Jihlava]] jsou vysoké školy neuniverzitní. Veřejné vysoké školy jsou financovány především dotacemi ze [[státní rozpočet|státního rozpočtu]] ([[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|ministerstvo školství]]). Dalšími zdroji jejich financí mohou být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze [[státní fondy|státních fondů]] a z rozpočtů [[obec|obcí]], výnosy z doplňkové činnosti a dary.
 
V [[Česko|České republiceČesku]] takto v současné době ([[20172018]]) působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Veřejné vysoké školy v Česku|26 veřejných vysokých škol]].
 
Orgány veřejné vysoké školy jsou:
Orgány státní vysoké školy jsou obdobné jako na veřejné vysoké škole, krom [[správní rada|správní rady]]; klíčovou roli zde sehrávají příslušná ministerstva.
 
V [[Česko|České republiceČesku]] takto v současné době ([[20172018]]) působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Státní vysoké školy v Česku|2 státní vysoké školy]]:
* V [[Praha|Praze]] má sídlo: [[Policejní akademie České republiky v Praze]]
* V [[Brno|Brně]] má sídlo: [[Univerzita obrany]]
[[Právnická osoba]], která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu [[Evropská unie|EU]], nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu EU, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|ministerstvo školství]] udělilo státní souhlas. Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce. Před rozhodnutím si ministerstvo vyžádá stanovisko [[Národní akreditační úřad pro vysoké školství|Akreditačního úřadu]] k udělení státního souhlasu. Soukromá vysoká škola je povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací činnost – obvykle se zde tedy, oproti veřejným a státním vysokým školám v Česku, platí [[školné]]. Ministerstvo též může poskytnout soukromé vysoké škole, která je veřejně prospěšnou právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti zapsaným ve veřejném rejstříku, dotace.
 
V [[Česko|České republiceČesku]] takto v současné době ([[20172018]]) působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Soukromé vysoké školy v Česku|39 soukromých vysokých škol]], 3 z nich jsou univerzitního typu.
 
==== Zahraniční vysoké školy ====
Vysokoškolské vzdělání dosažené na vysoké škole, která je označována jako zahraniční, tedy nabízí vysokoškolské vzdělání pod zahraniční akreditací, lze uznat i v České republice, je však nutné následně podstoupit proces tzv. [[nostrifikace]], tedy uznání takovéhoto vzdělání za ekvivalentní. Nostrifikaci mohou v tomto případě provádět veřejné či státní vysoké školy, případně MŠMT.<ref name="111/1998" />
 
V [[Česko|České republiceČesku]] takto v současné době ([[20172018]]) působí [[Seznam vysokých škol v Česku#Zahraniční vysoké školy v Česku|69 zahraničních vysokých škol]].
 
===== Evropské zahraniční vysoké školy =====
3 003

editací