Společnost sítí: Porovnání verzí

Odebráno 20 bajtů ,  před 3 lety
m
Robot: sloh: v(e) své/svojí podstatě -> v podstatě; dle žádosti na WP:ŽOPP ze dne 1. 12. 2015 (archiv 14); kosmetické úpravy
(typo)
m (Robot: sloh: v(e) své/svojí podstatě -> v podstatě; dle žádosti na WP:ŽOPP ze dne 1. 12. 2015 (archiv 14); kosmetické úpravy)
'''Společnost sítí''' je [[termín]], používaný k označení nového typu [[společnost|společenské]] organizace, spojeného s rozvojem [[telekomunikační technologie|telekomunikačních technologií]], zejména [[internet]]u. Jeho autorem je [[sociologie|sociolog]] [[Manuel Castells]], který ji definoval jako:
{{citát|...společnost, kde klíčové společenské struktury a aktivity jsou organizovány kolem elektronicky zpracovávaných informačních sítí.|Manuell Castells<ref>The Network Society and Organizational Change [online]. 2001 [cit. 2008-04-03]. Dostupný z WWW: <http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-con4.html>.</ref>}}
V takovéto společnosti jsou znaky předchozí organizace ([[hierarchie]], [[teritorium]]) nahrazovány [[mobilita|mobilitou]] a propojeností [[informace|informací]]. Komunikace se [[virtualizace|virtualizuje]].<ref>BĚLOHOUBEK, Ivo. Globalizace a občanská společnost. In DLOUHÁ, Jana, DLOUHÝ, Jiří, MEZŘICKÝ, Václav. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005-2007 . Praha : [s.n.], 2006. s. 111-122. Dostupný z WWW: <http://web.archive.org/web/20111114135009/http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>.</ref>
Informační a komunikační technologie ztělesňují technologickou bázi pro síťovou společnost, vytváří optimální prostředí pro práci, vzdělávání a sociální styky, nejsou už pouhým prostředkem pro komunikaci. Proto nahlížíme na informační technologie jako na tvůrce nového společenského systému.
 
Oproti společnosti předcházející se síťová společnost pyšní konceptem [[virtuální realita|virtuální reality]], s nímž úzce souvisí pojmy [[interaktivita]], [[hypertext]], [[multimédia]] a virtuální identita. Sluší se zmínit - a Castells neopomíjí tuto skutečnost ani ve své nejznámější publikaci The Information Age: Economy, Society and Culture'' - ''že síť, jako specifická forma organizační struktury, tu byla mnohem dříve, než se zrodila myšlenka samotného internetu (Jan van Dijk jej doplňuje a potvrzuje, že sítě jsou staré jako lidstvo samo a můžeme je vidět už v dobách, kdy lidé žili v tlupách a kmenech.). Kupříkladu jak železnice, tak pošta reprezentovaly poměrně kvalitní a jednotnou síť, tak v čem spočívá převratnost síťové organizace, proč ji vnímat jako epochální? Castells ve své knize hovoří o třech elementárních hlediscích, které síťová společnost čerpá z nového technologického prostředí, jsou jimi:
* Funkčnost
 
V rámci komplexnosti předkládané tematiky je třeba povšechně definovat i samotnou síť, jelikož tento pojem je pro naši problematiku zásadní. Ve svém článku Toward a Sociology of the Network Society Castells popisuje síť jako: ''„dynamickou, samo vyvíjející se strukturu, která je poháněna informačními technologiemi a komunikacemi a může růst v souladu s cíli sítě. Svou hodnotu síť zvyšuje spolu s přidanými uzly.“''<ref>CASTELLS, Manuel. Toward a Sociology of the Network Society. ''Contemporary Sociology.'' [online]. 2008. [cit. 2014-12-01]. Dostupný na World Wide Web: <https://llk.media.mit.edu/courses/readings/csik/sociology-network-society.pdf>.</ref> Infrastruktura soudobé síťové společnosti je tvořena obrovskou sítí recipročních vztahů ať už mezi jednotlivci, komunitami, nebo nadnárodními korporacemi. Sítě se staly nervovým systémem naší společnosti.
 
Castells ve svých analýzách velmi často akcentuje přítomnost toků v sociálním prostoru a tvrdí, že naše společnost je formována toky technologií, [[kapitál|kapitálu]]u, informací, symbolů, zvuků a obrazů. Staré industriální prostory se přeměnily v nový prostor informačních toků tzv. „space of flows“ a tvoří platformu síťové společnosti.
 
== Vznik nové ekonomiky ==
Ve své proslulé trilogii analyzuje Castells tři nezávislé procesy, které vedly ke zrodu síťové společnosti. Prvním z nich je prudký rozvoj informačních technologií, kapitalistická krize a geneze feministických a environmentálních hnutí jako reakce na demokratickou krizi a její tradiční organizace. Společně tyto tři proudy podnítily vznik nové síťové ekonomiky a nové síťové kultury.
 
Castells vyjmenovává tři primární vlastnosti nové síťové ekonomiky:
Jan van Dijk ve své knize The Network Society předkládá svým čtenářům, že současná síťová společnost vznikla jako výsledek druhé komunikační revoluce a jednadvacáté století vyhodnocuje jako věk sítí, kdy jsme svědky masové individualizace jednotlivců. Jedním z neblahých procesu individualizace je ovšem nepříjemný pocit odloučení a stimuluje touhu navazovat nové sociální kontakty, což je hnací silou expanzivních [[sociální síť|sociálních sítí]]. Jan van Dijk v téže publikaci zmiňuje ověřený fakt, že restrukturalizace komplexně mění celou společnost. Na jedné straně je otevřena globalizaci a socializaci, na straně druhé fandí lokalizaci a individualizaci.
 
Jak Castells, tak van Dijk se ve své práci zabývají komparací pojmů síťová společnost a [[informační společnost|společnost informační]]. Oba se přiklání k přívlastku síťová, neboť považují síťovou společnost jako pokrokovější a daleko pokročilejší. Castells svůj postoj obhajuje tvrzením, že všechny minulé společnosti byly založeny na informaci a tvrdí, že síťová společnost je jakýmsi jejím pokračováním. V informační společnosti si lidé často museli vystačit jen s médii založenými na fyzické podstatě (telegramy, dopisy, noviny), kdežto nyní mají k dispozici pohotový nepřetržitý zdroj informací, internet. Tedy dříve se informace dostávaly pouze do rukou vyvolených, k individuálnímu cíli, avšak nyní, zejména díky internetu, jsou informace dostupné odkudkoliv kdykoliv takřka všem. Manuel Castells své pojednání uzavírá tezí, že každá předchozí společnost byla ve svév podstatě informační, protože každá svým způsobem byla nucena využívat informace, ať už se jednalo o lovení mamuta či sestrojení parního stroje.
 
Jako další mezník dosvědčující nástup nového společenství vidí Castells - ve shodě s van Dijkem – implementaci nového paradigmatu, jímž jsou [[nová média]]. 
421 041

editací