Jaroslav Maxmilián Kašparů: Porovnání verzí

kategorie
(návrat tvrzení o členství v KČ s uvedením zdroje, byť jen webu dotyčné strany – navíc s upřesněním data (a ve zdroji i situace), kdy k udělení mělo dojít)
(kategorie)
[[Kategorie:Žijící lidé]]
[[Kategorie:Muži]]
[[Kategorie:Čestní členové Koruny České]]