Záslužný řád Spolkové republiky Německo: Porovnání verzí